#bitcoin

Hva er en spot Bitcoin ETF: en rask guide

Adam Jakobsen
2024-03-12
3 minutter

Introduksjon
I kryptomarkedet har spot Bitcoin ETF-ene fått en svært viktig rolle. Store institusjoner og investorer ønsker i større og større grad å kjøpe seg inn i spot Bitcoin ETF-er istedenfor å kjøpe Bitcoin selv. Så langt har dette vært en viktig driver for Bitcoin sin eventyrlige oppgang i år. I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på hva spot Bitcoin ETF-er er, hvordan de skiller seg fra futures Bitcoin ETF-er, fordelene og ulempene og påvirkningen ETF-ene har hatt på kursen til Bitcoin.

Oppdag vårt unike NBX Visa kredittkort med Bitcoin cashback.

Hva er en Spot Bitcoin ETF?
En spot Bitcoin ETF er et børsnotert fond som speiler kursutviklingen til Bitcoin. I motsetning til Bitcoin futures ETF-er, som investerer i derivatkontrakter basert på Bitcoin-prisene og ikke direkte i Bitcoin, investerer en spot Bitcoin ETF direkte i Bitcoin og må følgelig også “hodle” Bitcoin. Ved at en spot ETF må kjøpe Bitcoin basert på etterspørselen til ETF-en, vil det ha som følge at ETF-en evner å speile kursutviklingen til Bitcoin ganske så nøyaktig. I og med at en spot Bitcoin ETF er en ETF på lik linje med andre ETF-er, muliggjør den nye investeringsmuligheten at en helt ny gruppe investorer har oppdaget Bitcoin. Finansinstitusjoner og investorer med store lommer som har ønsket eksponering mot Bitcoin-kursen har tidligere blitt forhindret av investeringsmandater og regulatoriske krav. Nå, med lanseringen av totalt 11 spot Bitcoin ETF-er i USA, kan disse investorgruppene få eksponering mot Bitcoin på en enkel og grei måte. Om de vil eksponere seg mot Bitcoin som underliggende via BlackRock sin IBIT-ETF eller S&P som underliggende via Vanguard sin VOO-ETF er sådan likegyldig i og med at investeringsinstrumentet er likt - så muligheten er der og det har ikke har vært tilfelle tidligere i USA. Vi har skrevet om Bitcoin ETF-ene flere ganger, både i fjor og i år.

Spot og futures Bitcoin ETF-er
Spot Bitcoin og futures Bitcoin ETF-er tilbyr forskjellige måter å investere i Bitcoin på. Mens en spot Bitcoin ETF må ut å kjøpe inn Bitcoin, investerer en futures Bitcoin ETF i Bitcoin futures kontrakter. Disse kontraktene lar investorer spekulere i fremtidige Bitcoin-prisbevegelser uten å eie kryptovalutaen. Grunnen til at markedet har vært spesielt begeistret for spot ETF-ene er det faktum at en spot-ETF faktisk må “hodle” Bitcoin for å reflektere den stadig bevegelige prisen på Bitcoin. Det betyr at hvis det er etterspørsel etter ETF-ene, må tilbyderne av disse ETF-ene anskaffe Bitcoin for å møte etterspørselen.

Bitcoin spot ETF-er har flere fordeler ved seg
Regulerte og tilgjengelige investeringsmuligheter i Bitcoin samtidig som det bidrar til å legitimere Bitcoin i finansverdenen.
Eksponering for Bitcoins kurssvingninger uten å måtte kjøpe og håndtere Bitcoin selv.
For større institusjoner betyr det å skaffe seg en andel i en ETF mye mindre regulerings- og compliance-krav.

Det har derimot også sine ulemper
Du eier ikke Bitcoin selv når du investerer i en Bitcoin ETF.
Forvaltningshonorarer og driftskostnader tilknyttet ETF-er kan redusere nettoavkastningen.
Spot Bitcoin ETF-er er begrenset til aksjemarkedets åpningstider. Skulle kryptomarkedet oppleve en korreksjon, for eksempel i løpet av en helg, vil du ikke kunne gjøre noe før børsen åpner igjen på mandag.

Nåværende Bitcoin ETFer
Fra og med 11. januar, 2024 handles flere Bitcoin spot-ETFer i USA, inkludert Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Bitwise Bitcoin ETF (BITB), iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) og Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) .

Innvirkning på Bitcoin-kursen
Godkjenning og handel av spot Bitcoin ETF-er har påvirket kursen til Bitcoin på en betydelig måte. Etter at ETF-ene begynte å handle, opplevde Bitcoin en tilbakegang, i det som kunne minne om en “kjøp ryktet, selg nyhetene”-stil. Det viste seg også at en stor gruppe investorer realiserte gevinster i GBTC, per i dag den største spot Bitcoin ETF-en, da GBTC ble omgjort fra en trust til en ETF. Vi skrev om denne hendelsen tidligere i år. Til tross for dette har den totale verdien under forvaltning (AUM) forvaltet av de elleve spot Bitcoin ETF-ene nå overskredet 50 milliarder dollar, noe som har resultert i en betydelig kapitaltilførsel til Bitcoin. ETF-ene har kjøpt Bitcoin i et mye høyere tempo enn hva “minere” kan produsere, og Bitcoin ETF-er i USA "hodler" nå rundt 4% av all utestående Bitcoin.

Markedsekspansjon
Spot Bitcoin ETF-er forventes å fortsatt øke den samlede likviditeten i Bitcoin. Tradisjonelle investorer synes det tilsynelatende er mer praktisk å investere i Bitcoin gjennom disse instrumentene, noe som har ført til økte volumer og med det et mer likvid marked. Introduksjonen av Bitcoin ETF-er har bidratt til en ny bølge av nye investorer og et økt nivå for “mainstream” aksept for Bitcoin og kryptovaluta.

Konklusjon
Spot Bitcoin ETF-er representerer en betydelig utvikling i investeringslandskapet for kryptovaluta. For første gang i historien kan det største kapitalmarkedet i verden, USA, virkelig ta del i det eventyret som Bitcoin representerer. Avslutningsvis må det nevnes at for de fleste kryptoentusiaster er troen at spot ETF-ene for Bitcoin i USA ikke kunne blitt lansert på et bedre tidspunkt i og med at det sammenfaller perfekt med den kommende Bitcoin-halveringen.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-03-12
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.