#bitcoin

Hvorfor Bitcoin opplevde en vanvittig opptur i uke 4

Adam Jakobsen
2024-01-31
3 minutter

De som vil kjøpe Bitcoin viste seg virkelig frem i uke 4 - i det Bitcoin gjorde et betydelig comeback i løpet av uken. Bitcoin startet uken med å fortsette nedgangen fra uke 3 og krysset på nedsiden av den magiske grensen på 40.000 dollar. Like fullt, den ledende digitale valutaen blomstret etterhvert og her får du vite hvorfor.

Les om vårt unike NBX Visa kredittkort med Bitcoin cashback.

Bitcoin startet uken med å trade rundt 41.601 dollar og ukens high/low var henholdsvis 42.718/38.678 dollar. Bitcoin avsluttet uken på 41.990 dollar som representerte en oppgang på 0,93%. Volumet varierte mellom 6,7 milliarder dollar og 31 milliarder dollar.

Som nevnt forrige uke, var mye av det som forårsaket fallet fra nesten 50.000 dollar i uke 2 til 38.678 dollar i uke 4 gevinstsikring. Det som derimot kom frem i lyset forrige uke var at en uforholdsmessig stor andel av selgerne var profesjonelle aktører og da særlig hedgefond. Og det var med god grunn.

Disse hedgefondene, og ellers store finansielle aktører, hadde kjøpt fondsandeler i Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) gjennom lang tid - i håp om at andelene i fondet ville gå opp dersom det ble omgjort til et børsnotert fond. Det var en kalkulert risiko grunnet noen regulatoriske finesser.

Før Grayscale Bitcoin Trust`en ble omgjort til en spot Bitcoin ETF, var det å regne som en trust. Selv om det foreligger mange regler og krav til en trust, var det spesielt to krav som det er verdt å merke seg som gjaldt GBTC. De som kjøpte seg inn i trusten - før det ble omgjort til en spot ETF - måtte være “accredited investors” og fikk en lock-up periode på 6 måneder. Betegnelsen “accredited investors” viser til velstående individer, gjerne gjennom selskaper, som det er et begrenset antall av.

Videre holdt trusten en stor mengde Bitcoin, men ble handlet til en rabatt mot Bitcoin grunnet manglende muligheter for å komme seg ut av trusten når man først var inne. Når GBTC ble omgjort til en spot Bitcoin ETF og tilgjengelig for "allmennheten", solgte mange av andelseierne seg ut og dro med det også med seg Bitcoin prisen. Her er det verdt å merke seg at en del av disse (tidligere) andelseierne nok heller vil gå for en av de andre ETF-ene, i og med at mange av de tilsvarende ETF-ene har lavere kostnader ved kjøp/salg. Blant annet solgte FTX hele sin andel i GBTC, en andel som var verdt omtrent 1 milliard dollar, uten at de nødvendigvis vil kjøpe seg inn i andre ETF-er.

Når salgspresset var over klatret Bitcoin over 10% til like under 43.000 dollar, hvilket betyr at markedsverdien økte med ca. 80 milliarder dollar fra ukens low til high. Dette imponerende comebacket ila. uke 4 symboliserer Bitcoin sin styrke i en tid med mye medvind for den ledende digitale valutaen. Mange investorer ser nok frem til halveringen i april og den historiske Bitcoin-syklusen etter at belønningene halveres.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX Teamet.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-01-31
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.