#bitcoin

Bitcoin 101: Halveringen og potensielle effekter på Bitcoin kursen

Eva Liberg
2023-02-02
3 min

Bitcoin-halvering, også kjent som «halveringen», er en prosess innebygd i Bitcoin-koden som skjer omtrent hvert fjerde år. Denne prosessen tar sikte på å kontrollere Bitcoin inflasjonen ved å halvere noe som heter blokkbelønning med det halve.

For å forstå nøyaktig hva Bitcoin-halveringen betyr for kryptovalutaen og dens pengepolitikk, er det viktig å først forstå hvordan Bitcoin-blokkjeden fungerer i praksis.

Noder og minere (gruvearbeidere):

Bitcoin blokkjeden drives gjennom et desentralisert nettverk av datamaskiner, kjent som noder, som jobber sammen for å validere og registrere transaksjoner. Hver node opprettholder en kopi av hele blokkjeden og bruker konsensusalgoritmer for å sikre at alle kopier er identiske. Når en ny transaksjon er gjort, sendes den til hele nettverket. Noder validerer deretter transaksjonen ved å sjekke at avsenderen har nok bitcoin til å fullføre transaksjonen og at bitcoin i denne transaksjonen ikke allerede er blitt brukt. Når en transaksjon er validert, blir den gruppert med andre transaksjoner i en blokk og videresendt til minere.

Minere konkurrerer deretter om å løse en kompleks matematisk oppgave, kjent som proof-of-work mekanisme, som er assosiert med blokken. Mineren som løser oppgaven og legger blokken til blokkjeden, blir belønnet med transaksbonsgebyrer fra transaksjonene i blokken og et vist antall bitcoin kalt blokkbelønningen. Det er gjennom denne prosessen nye bitcoins blir utstedt. 

For å oppsummere:

Bitcoin-blokkjeden drives gjennom et desentralisert nettverk av noder som validerer transaksjoner. Minere samler inn transaksjoner og løser komplekse matematiske oppgaver  for å legge til en ny blokk i blokkjeden, og blir belønnet med transaksjonsgebyrer i tillegg til nyutstedte bitcoins, kalt blokkbelønning.

Blokkbelønning:

Da bitcoin først ble opprettet, ble blokkbelønningen for minere satt til 50 bitcoin per blokk. Bitcoin-halveringen er programmert til å skje for hver 210 000 blokk, og reduserer blokkbelønningen med det halve. Det betyr at den første bitcoin halveringen skjedde i november 2012, og reduserte blokkbelønningen fra 50 til 25 bitcoin per blokk. Den andre bitcoin halveringen skjedde i juli 2016, og reduserte blokkbelønningen til 12,5 bitcoin per blokk. Den tredje bitcoin halveringen skjedde i mai 2020, og reduserte blokkbelønningen til 6,25 bitcoin per blokk. Neste halvering vil skje i 2024 når blokkbelønningen faller til 3,125 bitcoin per blokk.

Halveringsprosessen er et avgjørende aspekt av pengepolitikken til bitcoin. Den er designet for å kontrollere hastigheten som nye bitcoin utstedes med, og dermed kontrollere inflasjonen. Etter hvert som blokkbelønningen avtar, reduseres hastigheten som nye bitcoin utstedes med, dette bidrar til å sikre at det totale antallet bitcoin i omløp forblir relativt stabilt, og forhindrer at valutaen opplever hyperinflasjon.

Effekten av halvering på bitcoin kurs kan observeres ved å se på tidligere prisbevegelsene som ledet frem til og etter hver bitcoin-halveringen:

Første Bitcoin-halvering (2012): Den første halveringen skjedde i november 2012, og reduserte blokkbelønningen fra 50 til 25 bitcoin per blokk. I månedene frem til halveringen hadde bitcoin kurs økt jevnt, fra rundt 10 dollar i januar 2012 til ca 12 dollar i november 2012. Etter halveringen fortsatte bitcoin prisen å vokse, og nådde en topp på ca 260 dollar i april 2013.

Andre Bitcoin-halvering (2016): Den andre halveringen skjedde i juli 2016, og reduserte blokkbelønningen til 12,5 bitcoin per blokk. I månedene frem til halveringen hadde bitcoin kursen vært i en jevn oppadgående trend, fra rundt 400 dollar i januar 2016 til ca 650 dollar i juni 2016. Etter halveringen fortsatte prisen å øke, og nådde et rekordhøyt nivå på omtrent 19 000 dollar i desember 2017.

Tredje Bitcoin-halvering (2020): Den tredje halveringen skjedde i mai 2020, og reduserte blokkbelønningen til 6,25 bitcoin per blokk. I månedene før halveringen hadde bitcoin prisen vært i en jevn oppadgående trend, fra rundt 7 000 dollar i januar 2020 til ca 10 000 dollar i april 2020. Etter halveringen fortsatte prisen å øke og nådde et rekordhøyt nivå på 64 000 dollar i april 2021.

Mining-industrien:

Bitcoin-halvering har også en betydning for mining-industrien (gruveindustrien). Minere er avhengige transaksjonsgebyrer og blokkbelønningen for å generere inntekter og dekke kostnadene deres. Ettersom blokkbelønningen minker, reduseres også lønnsomheten ved bitcoin gruvedrift. Dette kan føre til at noen minere forlater markedet som reduserer den totale hashhastigheten og gjør nettverket mindre sikkert. Det kan også føre til et mer effektivt marked ettersom mindre lønnsomme minere forlater det.

Begrenset antall bitcoin:

Det er verdt å merke seg at det totale antallet bitcoin som kan eksistere er begrenset til 21 millioner, så når alle bitcoin er utstedt vil det ikke bli generert flere nye bitcoin. Dette er innebygd i Bitcoin-protokollen for å kontrollere inflasjonen og sikre knappheten til den digitale valutaen.

Minere vil fortsatt kunne delta i nettverket ved å verifisere transaksjoner og legge dem til blokkjeden. I stedet for blokkbelønninger, vil de motta transaksjonsgebyrer betalt av brukere som ønsker å overføre bitcoin. Transaksjonsgebyrer vil bli den primære inntektskilden for minere når alle Bitcoin har blitt minet.

Oppsummering:

Bitcoin-halvering er en betydelig begivenhet i kryptovaluta verdenen, og det kan påvirke kursen på bitcoin og mining-industrien. Det er en påminnelse om den innebygde knappheten på Bitcoin og dens unike pengepolitikk samt kontrollen på inflasjonen som den tilbyr. Å forstå halveringsprosessen er avgjørende for å forstå økonomien til Bitcoin.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#bitcoin
Eva Liberg
2023-02-02
3 min

NBX leverages TradingView technology for its market quotes, presenting them through sophisticated charts. This integration offers a wide range of analytical tools to monitor crypto prices and access the latest market data.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.