Generelle spørsmål og svar om kryptovaluta

Hva er kryptovaluta og hvordan fungerer det?

Kryptovaluta er en form for digital valuta som bruker kryptografi for å sikre og verifisere transaksjoner og kontrollere opprettelsen av nye enheter av valutaen. Den mest kjente kryptovalutaen er Bitcoin, men det finnes også mange andre kryptovaluta som Ethereum, Cardano og Matic og mange flere.

Kryptovalutaer fungerer gjennom et distribuert ledger-system, som kalles en blokkjede. En blokkjede er en desentralisert, distribuert og offentlig hovedbok som inneholder alle transaksjonene som er gjort i nettverket. Hver transaksjon som gjøres, blir bekreftet og verifisert av en nettverk av brukere, kalt "noder", som verifiserer transaksjonen og legger den til i blokkjede. Disse nodene blir belønnet med nye enheter av kryptovalutaen som en incentiv for å verifisere transaksjoner. Metoden for belønning vil variere, i bevis på arbeid (proof of work) vil belønningen og antall transaksjoner som verifiseres i en ny blokk variere med arbeidsmengden gjort og i bevist på innsats (proof of stake) vil belønningene og antall transaksjoner som verifiseres i en ny blokk variere med nodens innsats (stake). Ofte har kryptovaluta protokoller også element av tilfeldig utvelgelse slik at det ikke er mulig å predikere på forhånd hvilken node som vil verifisere transaksjoner. 

Kryptovalutaene er desentralisert, det betyr at det ikke er en sentral myndighet som styrer og regulerer valutaen. Det er heller ingen fysiske mynter eller sedler, alt foregår digitalt. I stedet bruker kryptovalutaen en kryptografisk teknologi for å sikre transaksjoner og beskytte mot forfalskning og hacking. Denne teknologien gjør at det er nesten umulig for noen å forfalske en transaksjon eller endre data i blokkjeden.

Brukere kan kjøpe, selge og handle kryptovalutaer på digitale børser. Prisen på kryptovalutaer varierer og kan påvirkes av faktorer som tilbud og etterspørsel, politiske hendelser og endringer i teknologi. Det er viktig å huske på at prisen på kryptovalutaer kan være svært volatil og at det er en risikofylt investering.

Hvordan kjøper man kryptovaluta?

1) ​​Lag konto hos NBX kryptobørsen

Opprett en konto og få identiteten din bekreftet. Fyll ut Bedriftskontoskjemaet for å investere som et selskap. 

2) Sett inn

Gjør ditt første innskudd: koble til bankkontoen din, overfør en av de aksepterte valutaene eller bruk kortet ditt. Du kan også kjøpe direkte uten innskudd med Vipps.

3) Kjøp og selg

Velg fra vårt utvalg av de mest populære kryptoene. Du trenger ikke å kjøpe en hel coin start med så lite du ønsker.

Du kan lese mer om hvordan du kjøper kryptovaluta her.

Hva er forskjellen mellom en kryptovaluta og en stablecoin?

En kryptovaluta er en digital valuta som bruker kryptografi for å sikre transaksjoner og kontrollere utstedelsen av nye enheter. Kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum er kjent for å være volatil i verdi, og deres verdier kan svinge kraftig på kort tid.

En stablecoin, derimot, er en type kryptovaluta som er utviklet for å ha en mer stabil verdi. Stablecoins er vanligvis knyttet til en fiat-valuta (som USD, EUR eller GBP) eller en annen form for verdi-enhet, som gull eller olje. Dette gjør at stablecoins kan gi en form for stabilitet i verdien av kryptovalutaen som ikke finnes i andre typer kryptovaluta.

Fordi stablecoins er knyttet til en annen valuta eller verdienhet, vil verdien normalt holdes i en nærhet til denne. Dette kan være en fordel for brukere som ønsker å bruke kryptovalutaer som en form for betalingsmiddel, men som ønsker å unngå den høye volatiliteten som kan være forbundet med andre typer kryptovaluta.

Det finnes forskjellige typer av stablecoins, inkludert fiat-baserte stablecoins, som er direkte knyttet til en fiat-valuta, og krypto-baserte stablecoins, som er knyttet til verdien av andre kryptovalutaer eller verdienheter.

Er kryptovaluta regulert i Norge?

Ja, kryptovaluta er regulert i Norge. I 2019 innførte Norge en ny lov om virtuelle valutaer som fastsetter regler for kryptovaluta og kryptotransaksjoner. Loven krever at virksomheter som tilbyr tjenester knyttet til kryptovaluta må registrere seg hos Finanstilsynet og følge strenge regler for å hindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Må man betale skatt for kryptovaluta i Norge? 

Ja, i Norge må man betale skatt for kryptovaluta. Skatt på kryptovaluta behandles på samme måte som skatt på andre former for eiendom og formue.

Dersom du har kjøpt kryptovaluta og senere selger den med gevinst, skal gevinsten beskattes som kapitalinntekt. Dersom du har kjøpt kryptovaluta og senere selger den med tap, kan du få fradrag for tapet mot andre gevinster eller inntekter.

Det er viktig å merke seg at det er egne regler for hvordan skatt på kryptovaluta skal beregnes, og at dette kan være komplisert.

Vi har  skrevet et blogginnlegg om kryptovaluta og skatt som du kan lese her.

Eller se opptak fra vårt digitalt frokostmøte om krypto, skatt og selvangivelse her.

Er kryptovaluta trygt?

Kryptovaluta er i utgangspunktet trygt å bruke, men det er også risikoer som følger med, og det er viktig å være klar over de før du investerer eller bruker kryptovaluta.

En av fordelene med kryptovaluta er at den bruker kryptografi for å sikre transaksjoner og verifisere eierskap. Dette gjør at kryptovaluta kan være vanskeligere å hacke eller manipulere enn tradisjonelle betalingsmetoder. Imidlertid er kryptovalutaer også utsatt for svindel, og det er viktig å beskytte kryptovalutaen din ved å bruke sikkerhetspraksis som å oppbevare den i en kryptert lommebok og aldri dele private nøkler med andre. Se vår sikkerhets sjekkliste her.

Det er også viktig å være oppmerksom på volatiliteten til kryptovalutaer. Kursene kan svinge betydelig på kort tid, og det er derfor viktig å være klar over risikoen og gjøre grundig undersøkelser før man investerer i kryptovaluta.

I sum, kryptovaluta er i utgangspunktet trygt å bruke, men som med alle investeringer og finansielle beslutninger, er det viktig å gjøre grundig research og forstå risikoen før man investerer eller bruker kryptovaluta. 

Hva er en kryptovaluta-børs?

En kryptovaluta-børs er en online plattform der brukere kan kjøpe, selge og handle kryptovaluta med andre brukere. Børsen fungerer som en mellommann og tar vanligvis en liten provisjon på hver transaksjon.

Hva er blockchain?

Blockchain er en desentralisert teknologi som brukes til å registrere transaksjoner og lagre data på en distribuert database. Det er en kjede av blokker som er koblet sammen og sikret med kryptografi, og hver blokk inneholder en liste over transaksjoner som er validert av nettverket.

Hva er en kryptolommebok?

En kryptolommebok er en digital lommebok som brukes til å lagre, sende og motta kryptovaluta. Den lagrer ikke selve valutaen, men snarere private nøkler som gir deg tilgang til valutaen din og muligheten til å gjøre transaksjoner.

Hva er forskjellen mellom privat og offentlig nøkkel i kryptovaluta?

Privat nøkkel og offentlig nøkkel er begge nødvendige elementer i kryptografi og kryptovaluta for å sikre sikkerheten til brukerens digitale eiendeler.

En privat nøkkel er en hemmelig kode som brukes til å signere transaksjoner og bekrefte eierskap til en kryptovalutaenhet. Den private nøkkelen må holdes hemmelig og sikker, og skal aldri deles med noen andre.

En offentlig nøkkel derimot er en kode som er synlig og tilgjengelig for alle. Den brukes til å motta kryptovalutaenheter og bekrefte at transaksjoner som involverer enheten er gyldige. Offentlige nøkler kan deles med andre for å motta betalinger eller signere meldinger, men det er ikke mulig å generere den private nøkkelen ut fra den offentlige nøkkelen.

Kort sagt er forskjellen mellom en privat og offentlig nøkkel i kryptovaluta at den private nøkkelen brukes til å signere transaksjoner og bekrefte eierskap, mens den offentlige nøkkelen brukes til å motta kryptovalutaenheter og bekrefte transaksjoner.

Hva er forskjellen mellom offentlig og privat blockchain?

En offentlig blockchain er åpen for alle og tillater hvem som helst å delta i nettverket og validere transaksjoner. En privat blockchain er lukket og begrenset til en bestemt gruppe mennesker eller organisasjoner, og tillater bare autoriserte brukere? å validere transaksjoner.

Hva er en smart kontrakt?

En smart kontrakt er en digital avtale som er programmert til å utføre handlinger automatisk når visse betingelser oppfylles. Smarte kontrakter kan brukes til å automatisere og sikre transaksjoner og andre avtaler uten behov for tredjeparter.

Kryptovaluta og investeringer

Er kryptovaluta en god investering?

Kryptovaluta er en type digital valuta som bruker kryptografi for å sikre og verifisere transaksjoner. Det er mange forskjellige kryptovalutaer tilgjengelig, hvor noen av de mest kjente er Bitcoin, Ethereum, Cardano og Matic. Du kan handle disse hos NBX.

Som med enhver annen investering, er det ingen enkelt svar på om kryptovaluta er en god investering eller ikke. Kryptovalutaer har vært kjent for å ha høy volatilitet og kan bevege seg kraftig i verdi over korte tidsperioder. Før du investerer i kryptovaluta, er det viktig å forstå risikoen forbundet med det. Du kan lese mer om dette her.

Noen av fordelene med kryptovaluta inkluderer at de tilbyr lavere transaksjonskostnader sammenlignet med tradisjonelle betalingsmetoder, og de kan gi økt personvern og sikkerhet ved transaksjoner. Kryptovaluta gir også en mulighet for å investere i et ungt og voksende marked.

På den annen side er det også noen risikoer forbundet med kryptovaluta, inkludert manglende regulering og beskyttelse, potensielle sårbarheter i krypteringsteknologien og risiko for hacking eller svindel. Investorer bør også være oppmerksom på at kryptovalutaer ikke er støttet av en sentral myndighet, og at verdien kan være utsatt for endringer på grunn av markedssvingninger.

Det er dermed viktig å velge en trygg og sikker kryptobørs og beskytte dine digitale eiendeler med sterke passord og tofaktorautentisering. Vi har også skrevet blogg artikkel om fordeler med å bruke lokal kryptobørs som du kan linke her.

Som med enhver investering, er det viktig å gjøre grundig undersøkelser og forstå risikoene før man investerer i kryptovaluta. Det er også viktig å ha en langsiktig investeringsstrategi og ikke å investere mer enn man har råd til å tape.

Hvordan kan kryptovaluta brukes til å fremme finansiell inkludering og økonomisk frihet?

Kryptovaluta kan potensielt bidra til å fremme finansiell inkludering og økonomisk frihet på flere måter:

Fjerne barrierer for deltagelse: Kryptovaluta gir mennesker som ikke har tilgang til tradisjonelle finansielle tjenester muligheten til å delta i det globale økonomiske systemet. Kryptovaluta kan brukes uten bankkonto og kredittkort, og det er ingen geografiske begrensninger.

Redusere kostnader: Kryptovaluta kan også redusere kostnadene ved å sende penger over grenser og mellom forskjellige land, og kan redusere behovet for dyre mellomledd som banker og andre finansielle institusjoner.

Desentralisert finans: Kryptovaluta kan brukes i desentraliserte finans (DeFi) applikasjoner som kan tilby finansielle tjenester til personer som ikke har tilgang til tradisjonelle banktjenester. Disse tjenestene inkluderer lån, sparing og forsikring.

Anonymitet: Kryptovaluta kan tilby en viss grad av anonymitet, noe som kan være nyttig for personer som er bekymret for overvåkning eller som bor i land med begrenset ytringsfrihet.

Eierskap: Kryptovaluta gir brukerne eierskap over pengene sine og kontroll over transaksjonene de gjør. Dette kan gi økt økonomisk frihet og kontroll.

Det er viktig å merke seg at kryptovaluta fortsatt er et relativt nytt og ustabilt marked. Det er viktig å ta hensyn til risiko og utfordringer når man vurderer å bruke kryptovaluta til å fremme finansiell inkludering og økonomisk frihet.

Hvordan tjener man penger på kryptovaluta?

Det er flere måter å tjene penger på kryptovaluta. Her er noen av de vanligste metodene:

Kjøp og hold: Dette innebærer å kjøpe kryptovaluta og holde den over lengre tid, med håp om at verdien vil øke over tid. Dette er en langsiktig strategi og krever tålmodighet.

Trading: Dette innebærer å kjøpe og selge kryptovalutaer på kort sikt, med håp om å tjene på prisendringer. Dette krever kunnskap om markedsanalyse og tradingteknikker, og kan være en risikabel strategi.

Mining: Gjennom å utføre beregningsoppgaver ivaretar man sikkerheten og vedlikeholder blokkjeden. Som belønning mottar man som regel kryptovaluta.

Staking: Dette innebærer å kjøpe og holde en kryptovaluta som støtter staking, som deretter kan brukes til å validere transaksjoner og motta belønninger. NBX tilbyr staking for Cardano ADA for kundene sine, der du kan tjene rundt 4% årlig med utbetalinger hver 5. dag. Les mer her.

Det er viktig å huske på at kryptovaluta  er volatile og at det er en risiko involvert i å investere i dem. Før du investerer i kryptovaluta, bør du gjøre grundige undersøkelser og forstå risikoen.

Hvordan blir verdien av kryptovaluta bestemt, og hvorfor kan den svinge så mye?

Verdien av kryptovaluta bestemmes primært av tilbud og etterspørsel i markedet. Det vil si, jo høyere etterspørsel etter en kryptovaluta er, og jo lavere tilbudet er, jo høyere vil verdien være. 

Kryptovaluta er desentraliserte, som betyr at det ikke finnes noen sentral myndighet som regulerer utstedelse og prisfastsettelse. Derfor er prisene på kryptovalutaer utsatt for store svingninger.

Svingningene kan også skyldes spekulasjon i markedet, som kan føre til en rask økning eller reduksjon i verdien av en kryptovaluta. Videre kan verdien av kryptovaluta også påvirkes av teknologisk utvikling og innovasjon innenfor blokkjede, som er den teknologien som ligger til grunn for kryptovaluta.

Selv om Bitcoin ble lansert i 2009, har det i etterkant kommet mange nye kryptovalutaer. 

Generelt kan man si at kryptovaluta er en relativt ny og uforutsigbar form for investering. Derfor er det viktig å være oppmerksom på risikoen knyttet til å investere i kryptovalutaer, og å kun investere det man har råd til å tape.

Hva er "market cap" i kryptovaluta?

"Market cap" (markedsverdi) i kryptovaluta refererer til verdien av alle utestående kryptovalutaenheter multiplisert med den nåværende markedsprisen for hver enhet. Dette gir en indikasjon på hvor mye markedet verdsetter en bestemt kryptovaluta.

Ord og uttrykk innen kryptovaluta

Hva er en "whale" i kryptovaluta?

En "whale" i kryptovaluta refererer til en stor investor eller trader som har en stor mengde kryptovaluta og kan påvirke markedet ved å kjøpe eller selge store mengder på en gang.

Hva er "cold storage" i kryptovaluta?

Cold storage i kryptovaluta refererer til lagring av kryptovaluta på en offline enhet som ikke er koblet til internett og dermed er mindre sannsynlig å bli utsatt for hacking eller tyveri. Eksempler på cold storage-enheter inkluderer hardware-lommebøker og papirlommebøker.

Hva er en "fork" i kryptovaluta?

En "fork" i kryptovaluta refererer til en endring i protokollen som resulterer i to eller flere versjoner av blockchainen. Dette kan skje når en del av nettverket velger å fortsette å bruke den gamle protokollen, mens en annen del velger å bruke den nye.

Hva er en "wallet" i kryptovaluta?

En "wallet" (lommebok) i kryptovaluta refererer til et program eller en enhet som brukes til å lagre, sende og motta kryptovaluta. En lommebok kan være en programvarelommebok som er installert på en datamaskin eller mobiltelefon, eller en fysisk enhet som en hardware-lommebok.

Hva er "desentralisering" i kryptovaluta?

Desentralisering i kryptovaluta refererer til en egenskap som gjør at nettverket opererer uten en sentral myndighet. Dette betyr at ingen person eller organisasjon har full kontroll over nettverket eller transaksjonene, og at beslutninger tas ved konsensus av nettverksdeltakerne.

Hva er "mining" i kryptovaluta?

Mining i kryptovaluta refererer til prosessen med å validere transaksjoner og løse komplekse matematiske problemer for å generere nye kryptovalutaenheter. Dette skjer ved hjelp av en datamaskin eller annen spesialisert maskinvare som kjører en algoritme for å løse problemene.

Hva er "hashrate" i kryptovaluta?

Hashrate i kryptovaluta refererer til mengden av datakraft som brukes til å validere transaksjoner og løse matematiske problemer på et bestemt tidspunkt. En høy hashrate indikerer at nettverket har stor sikkerhet mot potensielle angrep.

Hva er "altcoins" i kryptovaluta?

"Altcoins" i kryptovaluta refererer til alle kryptovalutaer som ikke er bitcoin. Dette kan inkludere andre store kryptovalutaer som Ethereum, og mindre kjente kryptovalutaer. Bitcoin var den første kryptovalutaen og har dermed den største markedsandelen. Den er også den mest kjente og aksepterte kryptovalutaen. Andre kryptovalutaer har imidlertid forskjellige egenskaper og bruksområder, og noen av dem er spesialsert for bestemte formål, for eksempel personvern eller smart kontrakter.

Hva er en "ICO"?

ICO står for "Initial Coin Offering" og er en finansieringsmetode der kryptovaluta-prosjekter tilbyr en ny digital valuta til investorer i bytte mot fiat-valuta eller andre kryptovalutaer. ICOer er en måte for prosjekter å skaffe kapital til å utvikle og lansere sin egen kryptovaluta eller blockchain-basert tjeneste.

Hva er "whitepaper" i kryptovaluta?

En "whitepaper" i kryptovaluta refererer til en teknisk dokumentasjon som beskriver en ny kryptovaluta eller blockchain-prosjekt. Whitepaperen beskriver vanligvis teknologien bak prosjektet, dets formål og visjon, og hvordan det vil bli implementert.

Hva er "blockchain" i kryptovaluta?

Blockchain i kryptovaluta refererer til en distribuert database som lagrer en permanent og uforanderlig rekkefølge av transaksjoner. Hver blokk i blockchainen inneholder en samling av transaksjoner, og alle deltakere i nettverket verifiserer og godkjenner transaksjonene.

Hva er "mining pool" i kryptovaluta?

En mining pool i kryptovaluta refererer til en gruppe gruvearbeidere som samarbeider om å løse komplekse matematiske problemer og dele belønningen likt mellom seg når en blokk er løst. Dette kan øke sjansene for å få en belønning og redusere usikkerheten for enkeltpersoner.

Bitcoin

Hva er Bitcoin?

Bitcoin er en kryptovaluta som ble opprettet i 2009 av en person eller gruppe som opererer under pseudonymet "Satoshi Nakamoto". Den er basert på en desentralisert teknologi kalt blockchain, og har som formål å være et desentralisert og trygt betalingsmiddel uten behov for tredjeparter.

Hva er gruveprosessen for bitcoin?

Gruveprosessen for bitcoin involverer bruk av spesialisert datamaskinvare for å løse komplekse matematiske problemer. Når en blokk med transaksjoner er løst, belønnes gruvearbeideren med en viss mengde bitcoins. Denne prosessen er også kjent som "mining".

Hva er forskjellen mellom bitcoin og andre kryptovalutaer?

Bitcoin var den første kryptovalutaen og har dermed den største markedsandelen. Den er også den mest kjente og aksepterte kryptovalutaen. Andre kryptovalutaer har imidlertid forskjellige egenskaper og bruksområder, og noen av dem er spesialisert for bestemte formål, for eksempel personvern eller smarte kontrakter.

Hva er "halvering" i bitcoin?

Halvering i bitcoin er en automatisk prosess der antall nye bitcoins som skapes for hver gruveblokk halveres. Dette skjer omtrent hvert fjerde år, og har som formål å kontrollere inflasjonen ved å begrense tilførselen av nye bitcoins til markedet.

Kjøp bitcoin enkelt og trygt

Kjøp bitcoin med NOK via Vipps-appen, kort eller bank overføring på NBX, den pålitelige norske kryptobørsen. Opprett en konto og bruk handelsgrensesnittet eller vår enkle Quick Buy-funksjon for å kjøpe bitcoin med noen få klikk.

Oversikt over kryptovaluta hos NBX

Uniswap UNI
USD Coin USDC
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.