#bitcoin

Hvorfor stiger Bitcoin i verdi?

Adam Jakobsen
2024-02-15
2 minutter

Bitcoin, verdens første og mest populære kryptovaluta, har vært på en bemerkelsesverdig reise det siste året. Flere og flere har ønsket å kjøpe Bitcoin i Norge i takt med en stigende kurs. Per 15. februar 2024 har den steget til over 52,000 USD, noe som tilsvarer over 550,000 NOK. Med andre ord; Bitcoin nærmer seg for alvor ny ATH i norske kroner (justert for valutakurs) - en gledelig nyhet for alle som er kryptoentusiaster i Norge.

Les deg opp på vårt unike NBX Visa kredittkort som tilbyr cashback i Bitcoin. Du kan også lese deg opp på Bitcoin her.

For nøyaktig et år siden ble en Bitcoin omsatt for rundt 24.000 USD, eller omtrent 250,000 NOK. Den betydelige økningen, som virkelig begynte utover høsten 2023, kan tilskrives flere faktorer. La oss se nærmere på hva som har forårsaket den betydelige prisøkningen til Bitcoin.

Noe av det mest fundamentale med Bitcoin er det som er kjent som Bitcoin-halveringen. Forestill deg en bilprodusent som produserer en bestemt bilmodell. De produserer og leverer et fast antall biler per måned. Etterhvert begynner populariteten til denne bilmodellen å ta av, men produsenten nekter å øke produksjonen i takt med den økende etterspørselen. Prisen per bil vil da øke. Årene går, og etter hvert halverer til og med bilprodusenten antall nye biler av den populære modellen. Det vil nå være en enorm knapphet av biler mtp. hvor høy etterspørselen er og følgelig vil prisen per bil øke enda mer. Dette er likt det som skjer med Bitcoin under en ‘halverings’ hendelse. Hvert fjerde år blir antallet nye bitcoins som skapes og tjenes av “miners” halvert. Tilførselen av nye Bitcoin reduseres og hvis etterspørselen forblir sterk, vil prisen presses opp. Dette er en del av Bitcoins innebygde pengepolitikk.

I 2023 og inn i 2024 har Bitcoin opplevd en økning i institusjonell adopsjon og interesse. C.E.O. i BlackRock, verdens største kapitalforvalter, ga tidligere Bitcoin det glatte lag. Nå tror han framtiden vil formes rundt Bitcoin og blokkjedeteknologi. Andre store institusjonelle investorer og globale teknologiselskaper har også for alvor virkelig begynt å interessere seg for Bitcoin, og anerkjent dens potensial som en digital eiendel. Den økte etterspørselen og interessen har ytterligere styrket Bitcoin prismessig.

En spot Bitcoin ETF er et investeringsinstrument som gir investorer eksponering for prisbevegelsene til Bitcoin gjennom deres vanlige meglerkontoer. I motsetning til Bitcoin futures ETFs, investerer en spot Bitcoin ETF direkte i Bitcoins som den underliggende eiendelen, ikke derivatkontrakter basert på prisen dens. Dette fører til en regulert og tilgjengelig måte for finansinstitusjoner å investere i den digitale valutaen. Tidligere har mange av de som nå kjøper seg inn i Bitcoin spot ETF-er vært forhindret av investeringsmandat og/eller regulatoriske krav.

Godkjennelsene av flere spot Bitcoin ETF-er i USA har dermed åpnet døren for mange nye investorer, noe som ytterligere har drevet etterspørselen. En spot Bitcoin ETF tilbyr flere fordeler for investorer, inkludert enklere tilgang, direkte eksponering for prisen på Bitcoin, og med det potensialet for prisstigning. Utviklingen per nå tilsier at det ikke “mines” nok Bitcoin til å møte etterspørselen etter at de store tilbyderne innenfor Bitcoin ETF-er kom inn i bildet.

Det som til syvende og sist gjør seg gjeldende er at flere og flere fremtredende personer og selskaper uttrykker sin interesse og tillit til Bitcoin. Det bygges flere produkter og tjenester med Bitcoin og adopsjonen av den ledende digitale valutaen fortsetter som et godstog. I uke fem spekulerte vi om Bitcoin kunne forsette oppgangen i februar og fasiten (så langt) er at vi virkelig har fått svar på tiltale!

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-02-15
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.