Bedriftskunde

Service

Bedriftskunde

Kontakt

Å lage en bedrifts-NBX-konto innebærer de samme trinnene som å lage en individuell NBX-konto og bestå vår bedriftsprosedyre KYC:

  1. Først må du registrere deg som en vanlig kunde, skrive inn e-postadressen din og opprette et sikkert passord.
  2. For det andre, fullfør vår KYC-prosedyre for å bekrefte identiteten din. Når kontoen din er bekreftet og du har full tilgang til plattformen, kan du begynne å åpne en bedriftskonto.
  3. Fyll ut og send inn dette skjemaet og vent på kundesuksessteamet vårt.

Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Add RR

Nødvendige virksomhetsdokumenter fra enheten

Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

*1 En politisk eksponert person er en fysisk person som innehar eller har innehatt fremtredende offentlige funksjoner, inkludert deres familiemedlemmer og andre nærstående personer. En politisk eksponert person (en person som innehar fremtredener offentlige funksjoner) er:
- et statsoverhode, regjeringssjef, minister eller viseminister;
- et stortingsmedlem;
- en dommer i høyesterett, konstitusjonell domstol eller annen domstol hvis dom kun kan ankes under spesielle omstendigheter;
- et medlem av representantskapet til en statsrevisjonsinstitusjon eller sentralbank;
- en ambassadør, forretningsfører og senior offiser i forsvaret;
- et medlem av et statlig selskaps ledende, tilsynsmessige eller administrative organ.
Bestemmelsene i listen ovenfor inkluderer stillinger i den europeiske union og andre internasjonale organisasjoner.

Et familiemedlem av en politisk eksponert person (en person som innehar fremtredende offentlige
funksjoner) er:
- hans eller hennes ektefelle;
- en partner på lik linje med en ektefelle i henhold til lovgivningen i personens hjemland eller en person som fra datoen transaksjonen ble gjennomført hadde delt husstand med personen i ikke mindre enn et år;
- hans eller hennes barn og deres ektefeller eller partnere i henhold til forståelsen i forrige punkt;
- hans eller hennes foreldre.

En nærstående person av en politisk eksponert person (en person som innehar fremtredende
offentlige funksjoner) er:
- en fysisk person som har et nært forretningsforhold med en person som innehar fremtredende offentlige funksjoner, eller som en person som innehar fremtredende offentlige funksjoner som er den felles reelle eieren av en juridisk person eller kontraktsrettslig ordning;
- en person som gjennom sitt rettmessige eierskap i virksomheten innehar fullt eierskap av en juridisk person eller en kontraktsrettslig ordning, som man vet er stiftet til fordel for personen som innehar fremtredener offentlige funksjoner.

Hvis du eller dine familiemedlemmer eller andre nærstående er politisk eksponerte personer, vennligst
velg «JA» og fyll ut de ytterlige feltene.

*2 Reell rettighetshaver er en fysisk person som har en fordel eller interesse i etableringen av en virksomhet, og/eller som har en fordel eller interesse i alle eller enkelte transaksjoner som blir gjennomført.


NBX må avgjøre om det er fysiske personer, alene, som familiemedlemmer eller andre nære relasjoner
som:
- eier mer enn 25 prosent eierandel i den juridiske enheten eller organisasjonen;
- fordi kontroll av aksjer, aksjer eller medlemskap som kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske enheten eller organisasjonen;
- innehar retten til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av de juridiske personene eller organisasjonen;

- på grunn av avtale mellom eiere, medlemmer, juridiske personer eller organisasjonen, vedtekter eller lignende, kan utøve kontroll i samsvar med a) til c) ovenfor;
- eller ellers utøver kontroll over den juridiske enheten eller organisasjonen.


*2.1 Unntak gjelder for identifisering av reelle rettighetshavere i stiftelser:
- hvis en fysisk person er styremedlem eller daglig leder i stiftelsen, er reell rettighetshaver;
- hvis en fysisk person eksplisitt er utpekt til å utpeke et flertall av medlemmene i styret i stiftelsen, eller han/hun er reell rettighetshaver. Hvis en juridisk person uttrykkelig er utpekt til å utpeke et flertall av direktørene i stiftelsen er en reell rettighetshaver i den juridiske enheten også reell rettighetshaver i stiftelsen;
- hvis en fysisk person har gitt grunnleggende kapital til stiftelsen er han/hun en reell rettighetshaver.

Hvis andre enn fysiske personer har stilt med grunnleggende kapital til stiftelsen, er reelle rettighetshavere hos utstederen også reelle rettighetshavere i stiftelsen;
- hvis en fysisk person blir gitt spesielle rettigheter i henhold til paragraf 9, første ledd, bokstav d i

Stiftelsesloven, er han/hun en reell rettighetshaver;

- hvis andre enn fysiske personer blir gitt spesielle rettigheter i henhold til stiftelsesloven paragraf 9,
første ledd, bokstav d, er reell rettighetshaver av personen som har fått spesielle rettigheter, inkludert
reelle rettighetshavere i stiftelsen;

- Dersom en fysisk person uttrykkelig er angitt som den med avgjørende kontroll over beslutninger, er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom andre enn fysisk person uttrykkelig er angitt som den med avgjørende kontroll, er reell rettighetshaver der, også reell rettighetshaver i stiftelse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.