Sparing gjort morsomt og enkelt

Spar i krypto med staking på NBX med Cardano.
Tjen rundt 3% årlig med utbetalinger hver 5. dag.

Start Staking

La kryptovalutaen jobbe for deg

Få belønning når du staker din ADA for å verifisere og sikre transaksjoner på Cardano blokkjeden. Å ta del i framtidens finansielle tjenester og tjene passiv inntekter på din kryptovaluta er enkelt.

Lær mer
  • Bekymrings-fri staking uten risiko for å få reduksjon i antall ADA gjennom staking på Cardano med NBX.

  • Din ADA er ikke låst under staking. Nyt full kontroll over midlene dine. Unstake når du vil.

  • Belønninger er automatisk inkludert i videre staking. Du trenger ikke mikrostyre din stake.

Ofte stilte spørsmål

Hva er staking?

Staking på Cardano betyr at du lar dine ADA (det du har “at stake”) bli brukt i en prosess som sikrer blokkjeden. Til gjengjeld får du belønninger av protokollen.

Hvor staker jeg?

NBX driver det som kalles et staking pool. Når du staker med NBX, delegeres dine ADA til dette staking poolet. Du kan også stake gjennom en Cardano økosystem wallet til enten vårt pool eller andre pools.

Hva er delegering?

Når du delegerer beholder du eierskapet til dine ADA, men du gir et staking pool lov til å bruke den delegerte ADA verdi for å sikre blokkjeden gjennom et delegasjons sertifikat. Til gjengjeld blir du belønnet proporsjonalt med antallet ADA du delegerer.

Hva er grensen for hvor mye et staking pool kan ha delegert på Cardano?

Grensen “saturation point” er når dette skrives på rundt 70 millioner ADA (per oktober 2022) til ett staking pool, men dette vil trolig endres i framtiden. NBX følger med på dette, og vil gjøre endringer om det kreves for å sikre at kundene får optimal belønning fra staking.

Kan jeg tape ADA ved å stake?

Nei, i motsetning til enkelte andre blokkjeder risikerer du ikke å miste ADA gjennom straff eller såkalt “slashing” på Cardano. Verdien på dine ADA vil fortsatt være påvirket av verdisvingninger i markedet. NBX tar også en kostnad for transaksjoner i staking prosessen.

Er mine ADA låst for en lang tid når jeg staker?

Nei, dine ADA er ikke låst når du staker på Cardano. Du kan fortsatt selge eller flytte din ADA.

Bidrar staking til videreutvikling av Cardano?

Hver 5. dag gir protokollen belønninger der 20% settes av til utvikling på Cardano. Staking bidrar derfor også til forbedring av Cardano og økosystemet rundt blokkjeden.

Har NBX en belønnings avkastning?

NBX tar 10% av belønnings avkastningen for å dekke kostnader som oppbevarer.

Må jeg gjøre noe etter jeg har staket for å fortsette å få belønninger?

På Cardano trenger du ikke gjøre noe aktivt for å få belønninger etter at du har staket. Så lenge staking poolet produserer blokker, vil du automatisk få belønninger på din konto. NBX opererer staking poolet og sikrer at kundene får belønninger.

Må jeg flytte belønningene til min konto for å bruke dem til handel hos NBX?

Ja. Belønningene ligger på en egen konto, og må flyttes til handelskontoen din hos NBX før du fritt kan du fritt bruke dem til handel.

Må jeg flytte belønningene til min konto for å ha renters rente effekt?

Nei, du trenger ikke flytte belønningene. Belønninger telles automatisk med i din stake, og du får renters rente effekt av dem.

Hvor stor er reserven som brukes for belønninger på Cardano?

Reserven til Cardano er differansen mellom grensen på 45 milliarder ADA og antall ADA i sirkulasjon i dag. 3. Oktober 2017 var reserven rundt 20.7 milliarder ADA. Ved slutten av mai 2022 var reserven rundt 11.2 milliarder ADA. Hver epoke brukes 0.3% av reserven til belønninger.

Hvor kommer belønninger fra?

Belønninger stammer fra transaksjonskostnader, og fra inflasjon ved at belønninger gis fra en reserve. Cardano reduserer sin inflasjonsrate årlig, og transaksjonskostnader blir en større og større del av belønningene.

Hvordan får jeg tilgang til belønningene?

Etter at du har fått belønning, vil du være i stand til å flytte midlene til din NBX konto på vår Cardano staking app. Å flytte midlene har en transaksjonskostnad, ettersom midlene flyttes fra belønningskontoen til din balanse hos NBX.

Hvor mye ADA vil jeg få i belønning årlig?

Staking poolet til NBX har historisk sett hatt en gjennomsnittlig årlig belønning på over 4%, men dette har gradvis falt i løpet av 2023 og i starten av 2024 er det forventet at årlig belønning vil ligge rundt 3%. Hvor mye man får i belønning årlig vil blant annet variere med hvor mye ADA som er delegert til staking poolet. Over tid er det estimert at belønningene trolig vil være et sted rundt 3% årlig ut fra nåværende data. Du kan lese mer om belønnings estimatene her.

Hvordan genereres belønninger?

Belønninger baseres på antall blokker et staking pool produserer i en epoke. Antallet blokker er delvis tilfeldig, og delvis basert på hvor mye som er staket til et pool. Det betyr at antallet ADA som belønnes vil variere fra epoke til epoke.

Hvor lang tid tar det fra jeg delegerer til jeg får belønninger?

NBX følger Cardano-protokollen, som er en 4 epokers prosess fra den neste epoken etter å ha registrert seg for staking. Den første epoken registrerer hvor mye ADA du har staket. I den andre epoken bidrar din stake til å sikre blokkjeden. I den tredje epoken kalkuleres belønninger. I den fjerde og siste epoken blir belønninger distribuert. Det betyr at den første belønningen kan ta inntil 20 dager. Etter det vil du få belønninger hver 5. dag.

Hvor desentralisert er Cardano?

Cardano er en av de mest desentraliserte kryptovalutaene innenfor proof-of-stake, med rundt 3000 staking pools.

Hvor mye energi bruker Cardano for å sikre blokkjeden?

Metoden Cardano bruker til proof-of-stake er energi-effektiv sammenlignet med andre blokkjeder. En blogg post av IOHK (utviklerselskap for Cardano) estimerer at energibruken er 0.01% av Bitcoins energiforbruk.

Finnes det en øvre grense for hvor mange ADA som vil være i omløp?

Ja, Cardano har en grense på 45,000,000,000 ADA totalt.

Hva er epoker

Epoker varer 5 dager i Ouroboros-protokollen, som Cardano bruker til å sikre blokkjeden.

Siste artikler om staking fra bloggen

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.