Trygghet i den digitale verden

I dag er cybersikkerhet viktigere enn noen gang. Vær rustet til å håndtere utfordringene i en stadig mer digitalisert verden og beskytte det som er viktigst for deg.
Arrow

Våre tjenester

Siden NBX er et attraktivt mål for kriminelle, har vi bygget opp erfaring og forståelse for utfordringene organisasjoner står overfor når det gjelder å beskytte sensitive data og digitale eiendeler. NBX Cyber Security Center har dyp og bred ekspertise med både offensiv og defensiv sikkerhet, og erfaring med å hjelpe mindre organisasjoner med å forbedre sikkerheten, med en resultatbasert tilnærming, implementere effektive kontroller med minimale ressurser.

Penetrasjonstesting

Vi evaluerer sikkerheten til datasystemer, applikasjoner og nettverk ved å simulere cyberangrep fra den virkelige verden for å identifisere sårbarheter, noe som resulterer i en fullstendig rapport med detaljerte funn, anbefalinger på lavt og høyt nivå.

Implementering og drift av et bug bounty-program

Vi hjelper med å etablere et skreddersydd offentlig program, som inviterer analytikere over hele verden til å finne og rapportere sikkerhetsfeil i dine Internett-eksponerte systemer. NBX kan også hjelpe til med å administrere, håndtere og verifisere rapporter.
Lær mer

Implementering av phishing-simulering og opplæring i sikkerhetsbevissthet

Vi tester mottakelighet for phishing-angrep ved å simulere ulike virkelige angrep på ansatte. Vår sikkerhetsopplæring vil øke bevisstheten blant ansatte om farene ved phishing og å gjenkjenne og unngå slike angrep.

Implementering av andre sikkerhetskontroller, som MDM, EDR og herding av konfigurasjoner

Vi tilbyr en omfattende pakke med tjenester som gir beskyttelse av organisasjonens enheter, og implementering av sikkerhet ved å konfigurere tjenester, endepunkter og tilgangskontroll for å oppnå et sterkt forsvar mot cybertrusler.

Kontakt oss

Hvis du er interessert i å lære mer om tjenestene våre og hvordan vi kan bidra til å beskytte virksomheten din, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Teamet vårt er klart og tilgjengelig for å diskutere dine behov og utvikle en plan for å forbedre cybersikkerheten din.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.