#bitcoin

Fire grunner for å kjøpe Bitcoin i år - uke 5

Adam Jakobsen
2024-02-09
2 minutter

Bitcoin fortsatte oppgangen i uke 5 og avsluttet med det januar akkurat der den startet måneden - på rundt 42.300 dollar. Ettersom Bitcoin var nede i ca. 38.500 dollar i uke 4 så fremhever oppgangen en positiv utvikling og det blir spennende å se om den vedvarer inn i februar.

Les om vårt unike NBX Visa kredittkort.

Bitcoin startet uken med å trade rundt 41.821 dollar og ukens high/low var henholdsvis 43.654/41.821 dollar. Bitcoin avsluttet uken på 42.754 som representerte en oppgang på 2.23%. Volumet varierte mellom 5 milliarder dollar og 26 milliarder dollar.

Som nevnt i uke 4 ble det et unaturlig stort salgspress for Bitcoin etter godkjennelsene av spot ETF-ene, selv om ETF-ene i seg selv er meget positivt nytt for Bitcoin og adopsjonen av Bitcoin. Ark Invest, ledet av den prominente Cathie Wood, fremhevet i sin rapport i uke 5 for 2024 at ETF-ene var en av fire katalysatorer for Bitcoin i det inneværende året.

Den neste katalysatoren for Bitcoin vil være Bitcoin-halveringen i medio-april som vi tidligere har nevnt. Ark Invest fremhever det som mange har merket seg; historisk sett har halveringen vært et tidlig vårtegn for en skikkelig oppgangsperiode for kryptovalutaer. De fremhever også at inflasjonsraten til Bitcoin vil gå fra 1.8% årlig til 0.9%.

Den tredje katalysatoren vil, ifølge Ark Invest, være en økende regulatorisk utvikling. Dette vil bidra til at det skapes forutsigbare forutsetninger og rammevilkår for aktører i krypto bransjen, som igjen vil gjøre det tryggere for forbrukere. Tidligere har regulatoriske myndigheter, spesielt i USA, slått ned på børser o.l uten å nødvendigvis fremheve hva de må rette på. Mange har følt at de har blitt beordret til å endre forretningsatferd uten at de nødvendigvis har blitt fortalt hva de spesifikt må endre på.  For en aktør som NBX er dette uansett godt nytt - vi opererer allerede i overensstemmelse med det MiCa vil pålegge aktører og børser innenfor kryptovaluta i EU.

Avslutningsvis konstaterer Ark Invest at oppfattelsen av Bitcoin har og vil fortsette å endre seg fra et spekulativt “bet” til et strategisk investeringsinstrument i en diversifisert portefølje. De trekker frem det samme som vi gjorde i november, nemlig det at utviklingen i oppfattelsen kan symboliseres ved Larry Fink, C.E.O i BlackRock, verdens største kapitalforvalter. Tidligere omtalte han Bitcoin som: “..en indeks for hvitvasking av penger”, mens han nå sier at både Bitcoin og kryptovaluta kan revolusjonere finans.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-02-09
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.