#bitcoin

Høy volatilitet for Bitcoin etter røde ETF-tall og renteprognoser

Adam Jakobsen
2024-05-03
3 minutter

Bitcoin-kursen har hatt en nedadgående trend siden vår forrige oppdatering om Bitcoin og for første gang på over to måneder bikket kursen $60.000 på nedsiden på tirsdag. I skrivende stund, derimot, har Bitcoin endelig begynt å ta igjen noe av det tapte og nærmer seg $62.000 igjen. Det faktum at BlackRock sitt børsnoterte Bitcoin-fond hadde sin første dag med netto uflyt på onsdag viser til tiden vi er i. Når det er sagt så har Bitcoin-hodlere mye godt i vente nå når vi har lagt halveringen bak oss, men det store spørsmålet er når man vil få ytterligere medvind i form av rentekutt.

Kjøp Bitcoin hos NBX - den ledende krypto-tjenesteleverandøren i Norden.

Når det velges ny president i USA, eller regjering i Norge for den saks skyld, er det ofte mye fokus på de første 100 dagene “in office” og det ligger mye prestisje i å oppnå så mye som mulig i løpet av denne perioden. Følgelig har de første 100 dagene etter den gjentakende og hendelsesrike Bitcoin-halveringen - som for øvrig sammentreffer med valgår i USA - også fått mer og mer fokus. Tommelfingerregelen er at man fra halveringsdatoen kan tenke seg at det neste halvannet året vil se bra ut. Etter halveringen i 2012 toppet BTC ut etter ca. 1.5 år og det samme forløp seg etter halveringene i 16` og 20`. Det som har vist seg å være like sikkert er at de første 100 dagene etter halveringen historisk sett har bydd på høy volatilitet og usikkerhet for Bitcoin.

Etter halveringen i 2016 var Bitcoin i løpet av de første 100 dagene ned med inntil 20% og på dag 100 så var Bitcoin ned et par prosent. Etter halveringen i 2020 var Bitcoin i løpet av de første 100 dagene på sitt “verste” ned en drøy prosent og på dag 100 etter halveringen var Bitcoin opp over 36%. Det er viktig å huske at Fed allerede før halveringen i 2020 hadde kuttet renten ned til intervallet 0 - 0.25% og startet med kvantitative lettelser for å stimulere økonomien. I samme åndedrag, i og med at Norges Bank hadde rentemøte i dag, tar vi med at Norges Bank (som alltid) kjører rentebeslutninger etter Fed. Så med mindre vi ser noen lyspunkter “over dammen” i datapunktene som Jerome Powell alltid omtaler så vil vi nok ikke se lavere renter ved det første - dette har vi skrevet om tidligere. Etter Fed sitt rentemøte onsdag - hvor renten forble uendret - presiserte Powell nok en gang at dataene som de belager seg på ikke beveger seg i riktig retning, noe som igjen usannsynliggjør snarlige (og flere) rentekutt i år.

Karl Johan Molnes i Finansavisen hadde blant annet følgende å si i går om eventuelle rentekutt i USA i år:  “Det er politikk dette her, ikke sant, der er valgår og det er veldig mye som står på spill. Det er klart, her er det 750 økonomer som sitter i Federal Reserve, det er keynesianere, de ser på arbeidsledighet. Det er det som virkelig betyr noe for de og det er det siste leddet i kjeden. Så når arbeidsledigheten går opp, det er da de vil reagere. Det er det de virkelig ser på. Det er de trent til å gjøre, om det er rett eller galt når du har så mange deltidsjobber hvor du kan ha veldig sterk vekst, mens fulltidsjobber fortsetter å falle, det kan man jo diskutere. Dette her er politikk og det vil det være og etter hvert som vi nærmer oss valget så vil det bli umulig å kutte renten. Så hvis det ikke kommer nå i juni (les: rentekutt), og det er mulig det kommer et kutt i juni av politiske årsaker, men inflasjonen er jo på vei opp. De kan ikke kutte i juli, for det er midt i mellom de to landsmøtene så det kan du bare glemme. Og i september så er valgkampen i full gang, da er det syv uker til valget, det kan du bare glemme. I november kan det heller ikke komme kutt, det er tre dager etter valget og det er ikke sikkert vi vet hvem som har vunnet en gang.”.

At rentene ikke vil bli satt ned med det første har Bitcoin fått kjenne på. De børsnoterte Bitcoin-fondene har så langt vært en positiv prisdriver for Bitcoin siden lanseringene 11. januar i år, men i løpet av de siste ukene har vinden snudd. BlackRock sin IBIT fikk blant annet gjennomgå på onsdag hvor de noterte seg for sin første dag med netto utflyt, i følge Farside. Fra forrige onsdag og frem til i går har den kumulative ETF-flyten for alle ETF-ene vært i negativt terreng og totalen har endt på $1,23 milliarder i netto utflyt. Det fremstår nå som at ETF-ene, som uke etter uke har bidratt positivt til Bitcoin-kursen, muligens vil tynge Bitcoin i det kortsiktige bildet.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-05-03
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.