#bitcoin

Bitcoin stiger tilbake etter gårsdagens fall

Adam Jakobsen
2024-04-11
2 minutter

U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) publiserte i går dataene sine for mars. Tallene som ble avdekket, får allerede nå mange til å konkludere med at et eventuelt rentekutt fra Federal Reserve i juni nå er helt utelukket. I løpet av en kort periode på 20 minutter i går, akkurat da tallene ble publisert, opplevde Bitcoin kursen et fall fra omtrent $69.000 til rundt $67.500. Like fullt, Bitcoin klatret tilbake og handles i skrivende stund for omtrent $70.000. At rentene nå mest sannsynlig vil være “higher for longer” har med andre ord ikke bitt på den ledende kryptovalutaen - i hvertfall ikke enda. 

NBX opprettholder sin posisjon som den beste kryptovaluta-børsen i Norden når det kommer til antihvitvasking. .

BLS-tallene avslørte at konsumprisindeksen (KPI) i USA for mars måned steg 0,4 % måned over måned og 3,5 % år over år. Økonomer som ble spurt av Dow Jones om å gi sine anslag  hadde på forhånd anslått en månedlig økning på 0,3 % og en årlig økning på 3,4 %. Kjerne-KPI, som ekskluderer mat og energi, kom inn på 0,4 % på månedsbasis og 3,8 % på årsbasis – også høyere enn forventet. I og med at de faktiske tallene overgikk forventningene og kom inn "hotter than expected”, spår mange at markedene vil oppleve en liten brems i tiden som kommer. Federal Reserve vil ikke ha det like travelt med å sette ned rentene som det man trodde når vi gikk inn i det nye året. 

Før utgivelsen av BLS-dataene hadde markedet priset inn en 50 % sannsynlighet for et rentekutt i juni. Denne optimismen bleknet raskt, og markedet priser nå inn i underkant av 30 % sjanse for et rentekutt i juni.

For Bitcoin og kryptovalutaer generelt vil rentekutt bety gode nyheter. Som vi gjentok forrige uke, er lavere renter og "risk-on" et miljø som Bitcoin trives i. For å gjøre vondt verre, i det minste for denne uken, har spot Bitcoin ETF-ene opplevd en total netto utstrømning når man kombinerer den kumulative strømmen av alle ETF-ene så langt denne uken. På mandag evnet ikke innflyten inn til IBIT og FBTC å matche den enorme utstrømningen på 303,3 millioner dollar fra GBTC, og resultatet var en negativ strøm på 223,8 millioner dollar når man kombinerer ETF-strømmene, ifølge Farside. På tirsdag matchet tilførslene til alle de andre ETF-ene nesten utstrømningen fra GBTC, men klarte fortsatt ikke å få den kumulative ETF-strømmen i positivt terreng, da resultatet var 18,6 millioner dollar i netto kumulativ utstrømning. I går gikk det mye bedre. Den totale ETF-strømmen endte opp på $123.7 millioner i netto innflyt. Det er verdt å merke seg at utstrømningen fra GBTC kun var på $17.5 millioner i går - det laveste tallet for GBTC noensinne. Som vi har nevnt tidligere vil utstrømningen fra GBTC før eller siden roe seg, for skulle uttakene fra GBTC fortsette i samme tempo som frem til nå så vil de før eller siden regelrett gå tom for Bitcoin å selge unna. 

Til tross for makroforhold, er vi bare litt mer enn en uke unna Bitcoin-halveringen. Når antallet nye Bitcoins inn i sirkulasjon halveres, vil ETF-leverandørene, alt annet like, spille en stadig større rolle dersom etterspørselen etter deres børsnoterte fond (unntatt GBTC) fortsetter å øke.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-04-11
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.