#bitcoin

Bitcoin i motvind og halvering rett rundt hjørnet

Adam Jakobsen
2024-04-17
2 minutter

For en uke siden var Bitcoin-kursen ca. $69.000, mens den i skrivende stund handler rundt $61.000-62.000. Det betydelige fallet tilskrives Iran sitt luftangrep på Israel lørdag 13.04. og frykten for en ny global konflikt. Spørsmålet blir således hvordan veien videre ser ut med et makrobilde som består av renter som mest sannsynlig vil forbli “higher for longer” og en større grad av internasjonal uro.

NBX opprettholder sin posisjon som den beste kryptobørsen i Norden når det kommer til antihvitvasking.

Lørdag kveld, norsk tid, meldte flere medier at Iran hadde sendt droner og missiler ut fra eget territorium med Israel som mål. Bilder og videoer av luftangrepet begynte straks å sirkulere. Kryptomarkedet, som er åpent døgnet rundt, fikk umiddelbart kjenne på frykten fra investorene. I følge Coinmarketcap var Bitcoin på lørdag klokken 21:40 (norsk tid) priset til $67.132. En halvtime senere var Bitcoin priset til $61.710 - et spektakulært kursfall på en knapp halvtime. Bitcoin har siden den tid klatret opp igjen, men har ikke evnet å komme over nivået før fallet. Når dette skrives er Bitcoin faretruende nært å falle under $61.000. Hvordan situasjonen i Midtøsten utvikler seg videre skal vi ikke spekulere i, men det sier seg selv at om det ene tar det andre så vil det bety høyere volatilitet for Bitcoin og kryptovalutaer for øvrig.

Den dramatiske hendelsen på lørdag kom på toppen av de dårlige makronyhetene som vi skrev om forrige torsdag - hvor det ser ut til at renten i USA ikke vil bli satt ned med det første. Senest i går gikk FED-sjef Jerome Powell langt i å bekrefte dette ved å blant annet uttale: “Akkurat nå, gitt styrken i arbeidsmarkedet og inflasjonsutviklingen så langt, er det hensiktsmessig å gi den restriktive politikken mer tid til å arbeide og la dataene og utviklingen i utsiktene veilede oss.”.

Uttalelsene står i stor kontrast til hva Jerome Powell sa for litt over en måned siden: “Når vi får den tilliten, noe som vi ikke er så langt fra nå, så vil det være passelig å begynne å senke begrensningsnivået (les: sette ned renten).”. Ved inngangen til året spådde markedsaktører alt fra 4-6 rentekutt i år og at vi allerede skulle sett det første rentekuttet i USA. Slik situasjonen ser ut i dag, derimot, vil vi amerikanerne mest sannsynlig ta sommerferie uten å ha fått et eneste ett.

Når det gjelder spot Bitcoin ETF-ene så har flyten vært negativ de siste tre tradingdagene, noe som har resultert i en netto utstrømning på totalt $149.8 millioner over tre dager, ifølge Farside.

Til tross for makrobildet, negativ ETF-flyt og følgelig en nedadgående kursutvikling for Bitcoin, er det nå bare to dager til Bitcoin-halveringen. Vi vet alle hvilken betydning halveringen har hatt for Bitcoin historisk sett om man tar på seg de lange brillene.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-04-17
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.