#krypto101

Tidligere oppgangsperioder og hype

Adam Jakobsen
2023-12-01
3 minutter

Siden Bitcoin gikk live i 2009 har krypto opplevd tre store bull runs og hver oppgangsperiode har hatt sine egne unike karakteristika. Ettersom den totale markedsverdien for krypto fortsetter å øke over tid, har også mengden av underkategorier og altcoins i krypto økt. Denne artikkelen vil i korte trekk gjennomgå tidligere bull runs og de tilknyttede kategoriene av krypto som hvert bull run brakte til liv sammen med massiv hype. Vi tror neste år vil markere begynnelsen på den fjerde oppgangsperioden i krypto. Oppgangsperioden vil bringe nye, men på dette tidspunkt ukjente underkategorier til livs, da vi i 2024 vil se enda en Bitcoin-halvering (og potensielt mange Bitcoin og Ethereum spot ETF-er).

Du kan lese deg opp på vårt NBX Visa kredittkort her og vår unike Cardano staking tjeneste her.

Den første oppgangsperioden, på slutten av 2013, så Bitcoin gå fra rundt 130 $ til 1200 $. Denne oppgangsperioden dreide seg i stor grad kun om Bitcoin, da Bitcoin hadde en dominans på rundt 90 % av den totale markedsverdien av krypto. Selv om noen få altcoins presenterte seg, var fokuset utelukkende på Bitcoin.

Den andre oppgangsperioden, sent 2017 og inn i 2018, så Bitcoin gå fra rundt 1100 $ til 19 700 $  og skapte overskrifter over hele verden. Det interessante aspektet ved denne syklusen var alle de forskjellige prosjektene som presenterte seg. Ethereum, som på dette tidspunktet hadde vært live i noen år, steg fra rundt 8 $ til en topp på nesten 1400 $ tidlig 2018. Andre prosjekter som Ripple, Cardano, Nano opplevde en voldsom oppgang i oppgangsmarkedet der mange oppdaget sin interesse for krypto. Bortsett fra prisbevegelsene, utmerket disse altcoinene seg ved å ha som mål å løse problemer som en ikke kunne gjøre med Bitcoin. Disse prosjektene, blant mange andre, utvidet virkelig egenskapene og rekkevidden til blokkjedeteknologi. Det ble også klart at man kunne ta del i krypto gjennom forskjellige fellesskap utenfor det som tilhørte Bitcoin.

I løpet av den tredje og hittil siste oppgangsperioden, sent 2020 til og med 2021, steg Bitcoin fra et nivå rundt 3900 $ til omtrent 69.000 $. Altcoins steg generelt, men et helt nytt sett med kategorier dukket opp. Mest bemerkelsesverdig var kanskje DeFi ettersom forskjellige DeFi-protokoller erstattet tradisjonelle banktjenester som utlån f.eks. "Meme" coins ble også vanvittig hypet under denne syklusen. Selv om Dogecoin hadde eksistert en stund, ble det laget tusenvis av forskjellige "meme" coins etter at Elon Musk uttrykte støtte til Dogecoin. For å avslutte det hele, og etter det massive rallyet i tradisjonell krypto, ble NFT-er det som alle pratet om og skulle ha i og med at det åpnet opp for ekspansjon av blokkjedeteknologi inn i mange forskjellige industrier.

I det hele tatt kan man spekulere i det uendelige når man prøver å finne ut hvilke kategorier som vil være de mest hypede i neste syklus. Ut fra tidligere oppgangsperioder å dømme er alt vi vet at de vanlige mistenkte muligens setter sitt preg, men bortsett fra det kan vi bare vente og se.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX-teamet.

#krypto101
Adam Jakobsen
2023-12-01
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.