#bitcoin

Hva er Bitcoin og hvordan fungerer det?

Ian Leviness
2023-01-05
7 min

Hvis du akkurat har begynt med Bitcoin, er du ikke alene. 2020 har vært et eksepsjonelt bra år for Bitcoin og fått et utbredt omdømme. Når man forstår nøyaktig hva Bitcoin er, og hvordan det fungerer, er det enkelt å skjønne hvorfor verden endelig begynner å forstå den ekte verdien med Bitcoin.

Hva er Bitcoin?

Bitcoin er en desentralisert, peer-to-peer-valuta som er vert i et blokkjede-nettverk. Ved hjelp av Bitcoin-lommebøker kan alle sende Bitcoin hvor som helst i verden, når som helst, uten involvering fra tredjeparter. For det første kommer Bitcoin sin verdi fra det faktum at den er peer-to-peer elektroniske kontanter. Dette betyr at den tillater nettbetalinger fra en person til en annen uten noen mellommenn, og uten et styrende organ som overvåker prosessen. I tillegg utviklet Bitcoin konseptet digital knapphet. For å forstå hva det betyr, er det imidlertid viktig å zoome ut på hva Bitcoin er på det mest grunnleggende nivået og hvorfor den ble opprettet. Tilbake i 2008 introduserte den anonyme utvikleren Satoshi Nakamoto Bitcoin White Paper, et 9-siders dokument som beskriver Bitcoin som en teknologi. Et år senere ble Bitcoin-nettverket lansert med en enkel datamaskin som minet den første blokken i blokkjeden.

Hva er en blokkjede?

Før du går inn i betydningen av det å mine, er det viktig å forstå hva en blokkjede er. Til pålydende er en peer-to-peer-database eller en "blokkjede" en som holdes online og sikker av et bredt utvalg av datamaskiner over hele verden, og som eies av en mangfoldig gruppe individer. Dette er i sterk kontrast til hvordan de fleste data over hele verden administreres og lagres, siden ingen sentral organisasjon kontrollerer en blokkjede. I stedet kan alle som har en kraftig nok datamaskin bli ansett som en miner.

Hva er “mining” og hvem kan mine?

Mining er prosessen som benyttes for å verifisere Bitcoin-transaksjoner, og opprette nye bitcoins. I de tidlige dagene av Bitcoin-nettverket kunne nesten hvem som helst være en Bitcoin-miner ved å forplikte seg til å alltid ha en full kopi av Bitcoin-databasen (blokkjeden) lastet ned. Nå tilsier derimot det å være en Bitcoin-miner å investere i høyspesialisert mining, fordi etter hvert som flere minere strømmer til Bitcoin-nettverket, er koden designet for å gjøre det vanskeligere å mine. I følge gjeldende statistikk endres denne vanskeligheten automatisk hver 2016-blokk. Denne vanskeligheten måles av mengden beregninger som kreves for å fullstendig verifisere en gruppe Bitcoin-transaksjoner eller "opprette en blokk".

Gjennom å både verifisere at brukerne har rett til å sende bitcoins de prøver å sende, og at disse bitcoinene nådde riktig destinasjon, sørger minerne for at Bitcoin-nettverket alltid er sikkert. Hvis du lurer på hva deres insentiv er, så utgjør det to inntektsstrømmer. For det første tjener minerne transaksjonsgebyrene som betales av Bitcoin-brukere for å sende bitcoins. Deretter er de direkte ansvarlige for opprettelsen av nye bitcoins og kan tjene en belønning for å gjøre det. Siden minere også er hverdagsbrukere av Bitcoin-nettverket, forsterker de sannheten om at Bitcoin virkelig er peer-to-peer og ikke har behov for noen form for bank eller mellommann for å fortsette å operere. I den mest grunnleggende forstand kan du tenke på en Bitcoin som en databaseoppføring, som på samme måte som kontanter eksisterer etter at de er satt inn på en bankkonto. Bitcoin har verdi fordi den i motsetning til fiat-valuta støttes av mer enn bare tro og adopsjon. Hver Bitcoin som eksisterer er opprettet gjennom en spesialisert prosess som kalles mining.

For å oppsummere, Bitcoin-mining er prosessen med å verifisere at Bitcoin-transaksjoner er legitime og legge dem til Bitcoins blokkjede (database). Hvert 10 minutt kappløper minerne om å legge til en ny blokk med transaksjoner, og den første mineren som gjør det riktig, "vinner" blokkbelønningen, som for tiden er 6,25 Bitcoins. Siden Bitcoins lansering har dette alltid vært den eneste måten nye Bitcoins utstedes på. Dette kappløpet om blokkbelønninger er som et digitalt gullrush fordi bare 21 millioner Bitcoins vil noen gang eksistere. Derfor har hver miner et sterkt insentiv, basert på Bitcoins kjente knapphet, til å samle så mye Bitcoin som mulig. For investorer er knapphet også en av driverne for den eksisterende etterspørselen.

Hvem kontrollerer Bitcoin?

Som nevnt ovenfor er Bitcoin desentralisert. Det betyr at den kontrolleres av brukerne og ikke av et enkelt selskap. I hovedsak kan Bitcoin-brukere deles inn i to grupper, som er: Bitcoin-minere og Bitcoin-investorer. Hvis alle minerne stoppet å mine, ville det ikke bli laget nye Bitcoins. Hvis alle investorer solgte Bitcoin, ville verdien falt ekstremt. Derfor er det begge gruppene sammen som holder Bitcoin gående, noe som gjenspeiles i veksten.

Hvordan kan jeg få min første Bitcoin?

Du trenger ikke å være gruvearbeider eller ha noen form for spesialisert, teknisk kunnskap for å kjøpe din første bitcoin.

Den enkleste måten å gjøre det på er å kjøpe det fra en kryptobørs. Bare registrer en konto hos oss på NBX og sett inn norske kroner (NOK). Derfra kan du kjøpe Bitcoin når kontoen din er bekreftet (se Hvilke identitetsdokumenter godtar NBX?). Deretter er det opp til deg å bestemme om du vil holde på den som en investering, handle den eller til og med bruke den på varer og tjenester.

Husk at Bitcoin også er en valuta!

Les vår guide om hvordan du kjøper bitcoin på NBX.

Denne teksten har til hensikt  å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#bitcoin
Ian Leviness
2023-01-05
7 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.