#bitcoin

Bitcoin stiger kraftig til ny rekord

Adam Jakobsen
2024-02-28
2 minutter

Oppgangen vil ingen ende ta; alle vil kjøpe Bitcoin, og vi er fortsatt to måneder unna Bitcoin-halveringen! I dag har Bitcoin blitt omsatt for 640.000 NOK - den høyeste verdien for Bitcoin i norske kroner noensinne. I julen skrev vi om hvorfor du bør vurdere å kjøpe Bitcoin - og da lå Bitcoin på ca. 440.000 NOK. Den siste måneden har Bitcoin steget 42% og har dermed økt markedsverdien med ca. 300 milliarder dollar. Oppgangen den siste måneden tilsvarer nesten fire ganger markedsverdien til hele Equinor, Norges største selskap.

Få cashback i Bitcoin ved bruk av vårt NBX Visa kredittkort.

Som vi omtalte da Bitcoin steg forbi 550.000 NOK for en uke siden, er oppgangen i denne syklusen annerledes enn i de tidligere syklusene. Bitcoin har nå inntatt en helt ny posisjon i de globale finansmarkedene, blant annet ved at flere børsnoterte Bitcoin-fond ble godkjent i USA 10. januar i år. Disse børsnoterte fondene har til sammen kjøpt inn over 300.000 Bitcoin, noe som har vært den primære driveren for Bitcoin siden lanseringen av fondene. Jo større etterspørsel disse fondene opplever, jo flere Bitcoin må de kjøpe.

BlackRocks børsnoterte Bitcoin-fond satte en omsetningsrekord i går, hvor det omsatte for over 14 milliarder norske kroner, noe som indikerer en stadig økende interesse for deres børsnoterte fond. Både deres og de andre tilbydernes børsnoterte fond har tilgjengeliggjort Bitcoin for allmennheten og de store kapitalstrømmene i verden - noe som ikke har vært tilfelle i tidligere sykluser.

Som nevnt innledningsvis, så er vi ca. to måneder unna Bitcoin-halveringen. Denne hendelsen er særdeles viktig for Bitcoin i og med at mengden av nye Bitcoins som skapes vil halveres. Dette har historisk sett vært en positiv prisdriver, grunnet det enkle faktum at etterspørselen etter Bitcoin øker, mens antall nye Bitcoins inn i markedene blir halvert. Når vi nå i tillegg har en rekke børsnoterte Bitcoin-fond som må kjøpe inn Bitcoin, så kan en ikke annet si enn at det ser ut til å bli den perfekte storm.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-02-28
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.