#bitcoin

Bitcoin faller videre etter utstrømning fra ETF-ene

Adam Jakobsen
2024-03-19
2 minutter

Bitcoins kurs faller videre og i løpet av de siste 24 timene har kursen falt ca. 5% og på det laveste i dag har Bitcoin vært priset til under $62.500. Dermed har markedsverdien sunket med omtrent $90 milliarder på sitt verste. Det vi er vitne til er et dramatisk fall etter kurstoppene fra forrige uke og som vi har blitt vant til er det tilsynelatende utviklingen i spot Bitcoin ETF-ene som driver kursen.

NBX tilbyr Nordens første kredittkort med cashback i Bitcoin. Les mer om det her.

I følge Farside Investors sin oversikt var det en netto utstrømning fra spot ETF-ene i går på $154,3 millioner, noe som ikke har vært tilfelle siden 1. Mars. For øvrig var det lav netto tilstrømning av midler inn i de børsnoterte fondene både på torsdag og fredag. Som vi har skrevet om her, så var den gjennomsnittlige strømningen inn/ut av ETF-ene fra 1. Mars til og med onsdag forrige uke positiv og beløp seg til $481,4 millioner. Det kan oversettes til et stort gjennomsnittlig kjøpspress for Bitcoin - jo større tilstrømning av kapital disse ETF-ene opplever, jo større etterspørsel blir det etter Bitcoin.

Grayscale sin spot Bitcoin ETF (GBTC) hadde sin største utstrømning siden det ble omgjort fra en “trust” til en ETF og satte således en rekord i negativ forstand i går. Netto utstrøm fra deres børsnoterte fond endte i går på $642,5 millioner. Så langt har tendensen vært at de andre børsnoterte fondene har måttet “veie opp” for utstrømningen fra GBTC, men når tilstrømningen til de øvrige ETF-ene i går beløp seg til $488,2 millioner, ble resultatet av det hele en negativt. Dermed bidro de børsnoterte fondene - sett under ett - negativt til Bitcoins kursutvikling.

De børsnoterte Bitcoin-fondene som har dratt lasset så langt er Blackrock sin IBIT og Fidelity sin FBTC. Selv om IBIT leverte sterkt i går og hadde en tilstrømning på $451,5 millioner, klarte Fidelity bare å dra inn $5,9 millioner, den laveste tilstrømningen så langt for dem. For øvrig fremhevet vi Fidelity sin analyse av Bitcoin i innlegget vårt “Hvorfor du bør vurdere å kjøpe Bitcoin denne julen”.

De fleste antar at utstrømningen av GBTC vil fortsette. Spørsmålet blir således om de øvrige ETF-ene med BlackRock og Fidelity i front vil klare å stå i mot.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-03-19
2 minutter

NBX leverages TradingView technology for its market quotes, presenting them through sophisticated charts. This integration offers a wide range of analytical tools to monitor crypto prices and access the latest market data.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.