#staking

Forstå mer av årsakene bak estimatet for staking belønninger hos NBX

Eystein Hansen
2023-04-13
4 minutter

Totalt ADA staket

I løpet av et år er det 73 epoker (perioder på 5 dager) på Cardano-blokkjeden, og ca. 21600 blokker produseres per epoke av staking pools basert på en tidsenhet koeffisent kalt “slotcoefficent” (en slot = ett sekund) på 5%. Det betyr at det i gjennomsnitt produseres en blokk hvert 20. sekund. Det faktiske tallet er vanligvis lavere på grunn av “høyde-” og “slot kjemping” som du kan lese mer om her. Tallet varierer også mellom epoker på grunn av tilfeldigheten i hvordan en staking pool får til å produsere blokker. Utstedt ADA gir bare et terskeltall som poolet må være lavere enn i en randomisert funksjon for å produsere en blokk, noe som betyr at antall blokker et staking pool produserer i en epoke vil variere rundt et gjennomsnittlig antall. Historisk data for blokker produsert kan du se her

Gitt et gjennomsnitt på rundt 21000 blokker per epoke, og 24,5 milliarder ADA staket, vil det kreve rundt 1,16 millioner ADA i et pool for å produsere en blokk per epoke i gjennomsnitt. Hvis 30 milliarder ADA ble staket, ville du trenge rundt 1,43 millioner ADA i et pool for i gjennomsnitt å produsere en blokk. Som du kan se, påvirker dette belønningene ved å kreve mer ADA for å produsere blokker hvis den totale mengden staket ADA øker.

Gebyrer som samles inn og tilgjengelige belønninger

ADA utstedes fra en reserve (for tiden rundt 28 millioner ADA per epoke) under hver epoke, og gebyrer samles inn for transaksjoner. Du finner historiske data for utstedt ADA her. Gebyrene varierer avhengig av antall transaksjoner, verdien på transaksjonene og byte størrelsen på hver transaksjon. Du kan se en historisk oversikt over transaksjoner her, der per nå er ca 0,3 millioner transaksjoner per epoke med rundt 81000 ADA i gebyrer. Før belønningen distribueres tas det en 20% skatt for governance (styring),  estimert til rundt 5,6 millioner ADA for øyeblikket. Det betyr, jo flere transaksjoner er gjort og gebyrer som samles inn, jo flere belønninger blir distrubert. Reserven som utsteder belønninger reduseres etter hvert som tiden går, og påvirker den totale belønningen som er tilgjengelig.

Innflytelsesfaktoren for innsats og metningspunkt delegering

Pledge innflytelsefaktoren (se denne artikkelen for mer informasjon) påvirker sannsynligheten for at en staking pool produserer en blokk, og generelt jo høyere pledge man har jo høyere blir belønningene. Metningspunktene for delegering avhenger av det ønskede antallet pooler (såkalt K-verdi og total Ada i sirkulasjon - se denne bloggposten fra IOHK). Generelt sett jo mer fullt staking pool er, jo mer stabil blokkproduksjonen har et staking pool, dette da det blir mindre sannsynlig at man ikke får noen blokker i en epoke. For øyeblikket kan du ha rundt 70 millioner ADA før en pool blir fullt. NBX har også en relativt høy pledge på 350.000 ADA. Det pågår diskusjoner i Cardano-samfunnet om å øke pledge innflytelsesfaktoren ytterligere, samt å introdusere andre metoder for pledge beregninger, for eksempel endringene foreslått i Cardano Improvement Proposal 7 forslaget

Kombinere alt i en tilfeldig simulering

For å se på alle disse faktorene samlet og simulere tilfeldigheten av blokkproduksjon over flere scenarier og beregne et gjennomsnitt, kan du bruke nettsiden her som også har den fulle formelen for beregning av staking-belønninger. Ved å legge inn pool-tickeren ANP kan du se at vi faller innenfor området mellom 3% (lite sannsynlig) 3,5% (mer sannsynlig) 4% (mest sannsynlig) og 4,5% (lite sannsynlig).  Jo mer fullt et pool er (saturated) jo nærmere vil den individuelle delegatørens belønninger være poolets estimerte belønninger. 

NBX sitt pool har historisk sett gitt rundt 4% belønninger i årlig avkastning, men har nylig trendet litt ned fra dette. Interessant nok ser det ut til å gjelde mange staking pools på Cardano blokkjeden, og kan skyldes færre totale blokker produsert og lavere total belønninger distribuert. For å komplisere ting kan du legge til at renters rente effekten for delegater vil variere avhengig av om en pool er heldig med tidlige høye blokker til en som staker ved poolet. Hvis du får flere belønninger tidlig, vil renters rente effekten din være større. En annen faktor som kan bli viktig i framtiden er styremekanismer på Cardano der kostnader tatt fra transaksjoner potensielt sett kan bli delt mellom stemmegivning på Cardano og staking belønninger og ikke bare en pott på 20%. 

Forhåpentligvis har denne forklaringen vært nyttig i å vise noen av faktorene som går inn i belønninger tjent av staking pools på Cardano blokkjeden. Vi hos NBX ser både på teoretiske data og faktisk pool ytelse for å forsøke å gi et godt estimat til våre staking-kunder om forventede belønninger, og det er derfor vi er forsiktige med å si et nøyaktig tall samt at vi følger utviklingen på staking avkastning og vil justere årlig ut fra faktisk data.

#staking
Eystein Hansen
2023-04-13
4 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.