#staking

Cardano DRep workshops i Oslo og NBX catalyst proposal

Eystein Hansen
2024-01-29
1 minutt

På NBX kan du stake Cardano gjennom enten plattformen vår på nbx.com/no/staking eller gjennom egen lommebok til vårt staking pool Ada North Pool ticker ANP. Poolet er aktiv i styringsprosessene på Cardano og arrangerte nylig den 20. januar 2024 en workshop i Oslo for den nordiske Cardano-samfunnet (NADA), i samarbeid med den nordiske Cardano-ambassadøren Thomas Lindseth.

14 deltakere diskuterte alt fra hvorfor man bør bli en DRep (Delegated Representative) til hvordan man blir en DRep, og ikke minst hvordan man utarbeider en korrekt atferdskodeks for DReps, inkludert sikring av kompetanse, organisatoriske disclosures og unngår tilfeldig voting. Vi hadde også gjestetalere fra IOG som diskuterte økosystemkartlegging samt DRep-pionerprogrammet som IOG ville rulle ut. Vi avsluttet det med en økt om DRep-merkevarebygging samt en rask presentasjonsrunde om DRep-verktøy og innovasjoner som DRep voting basket. 

NBX håper å være en del av Cardanos styringsreise, og vi tar oss tid til å samarbeide med resten av økosystemet om styringsproblemer. Du kan lese mer om workshopen på Cardano-forumet.

Til sist en påminnelse om at NBX har en Ideascale (Catalyst) forslag for en markedsplass for Cardano Native Tokens. Hvis du ønsker å stemme for det eller lese mer om forslaget, kan du lese mer om det her.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#staking
Eystein Hansen
2024-01-29
1 minutt
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.