#staking

Endring i estimerte belønninger Cardano staking for kunder til rundt 3%

Eystein Hansen
2024-01-12
1,5 minutt

Som vi skrev i en tidligere artikkel, planla vi å oppdatere våre estimater for belønninger til våre kunder etter nylige protokollendringer og etter å ha samlet inn noen data fra dette.

Historisk sett har staking-poolen Ada North Pool hatt en avkastning på over 4% over tid, men dette har gått nedover, slik det har skjedd med alle andre staking pools på Cardano. For Ada North Pool indikerer utforskerdata fra cexplorer.io en nåværende historisk avkastning på 3.64 (når denne artikkelen ble skrevet), på grunn av at den faktiske avkastningen i det siste har ligget rundt 3% for årlige belønning som har fått ned gjennomsnittet over tid. Vi tror ikke dette vil endre seg mye i løpet av 2024. Av denne grunn samt andre datapunkt, endrer vi vårt estimat for kunder til rundt 3% fremover for årlig belønning for å sikre protokollen. Dette estimatet vil inkludere en planlagt økning i hva vi tar på platformen for staking fra 5% til 10% som vil bli utført i februar 2024.

En årsak til endringen i estimat er den faktiske inflasjonsraten sammenlignet med gebyrer samlet inn av protokollen, samt at protokollen totalt sett gir mindre enn optimale belønnings-resultater. Cexplorer har en artikkel om dette som du kan lese her. Det positive med de mindre enn optimale belønningene fra protokollen er at reserven faktisk er høyere enn forventet, og dette betyr at det vil ta lengre tid før reservene tømmes på Cardano. (0.3% av reserven brukes som belønninger hver epoke på Cardano).

Vi vil gjennomgå disse tallene hvis blir protokollparameterendringer, eller noen andre av faktorene som påvirker belønningene endres, for eksempel innsamlede gebyrer eller hvor raskt reservene i Ada tømmes, og vi ser at det over tid påvirker belønningsgraden. Vi håper på forståelse for at dette er variabler som endrer seg, og som ikke er under kontroll av NBX, så alle belønninger vi foreslår er alltid estimater.

#staking
Eystein Hansen
2024-01-12
1,5 minutt
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.