#staking

Cardano Staking: ANP 4 år siden 0.8.2 ITN

Eystein Hansen
2023-12-13
3 minutter

Starten av Ada North Pool

Ada North Pool (ticker: ANP) ble på dette tidspunktet drevet privat av Eystein Hansen. En video viser epoke overgangen fra epoke 0 til epoke 1. På det tidspunktet brukte testnettet Jormungandr, en implementering av Oroborus-protokollen Cardano bruker i Rust, som senere ble erstattet med den offisielle cardano-node versjonen. Før dette, i november 2019, var poolet en del av et privat testnett der vi samlet data for utviklerne om minne- og diskkrav og lignende. Noen av de tidlige aktivitetene til poolet var med Kiva-lån, og den var en del av Cardano Community Kiva-låneteam (Eystein er fortsatt en av kapteinene for Kiva Cardano Community-låneteamet). I mars 2023 opprettet poolet også Inter Stake Pool Peering Agreement sammen med andre staking pools. En peeringavtale som fortsatt er operativ i dag for å ha et sikkert grunnlag av relays mellom pooler. På samme tid bidro poolet til folding@home-tiltak mot Covid19. I midten av 2020 begynte poolet å bruke docker swarm-klynger for redundans. Også det året veiledet poolet to skandinaviske pooloperatører - blant dem Ola Ahlman, som gikk videre for å bli en av backend-utviklerne for Koios, samt en stor bidragsyter til Cardano-økosystemet generelt og ble med i Friends and Family testnet 11. mai 2020. Poolet arrangerte også en sikkerhetskonkurranse med 2500 Ada i premier og fokuserte på å bli mer profesjonell og sikker. I september 2020 presenterte pool operatøren på Cardano Virtual Summit og har vært en aktiv deltaker på toppmøtene hvert år siden. I 2021 donerte poolen 25 000 NOK til et lokalt senter for barneautisme. Poolet ga også ut en fremdriftsrapport for 2020-2021.

NBX-oppkjøp og fremtiden

I november 2021 ble poolet kjøpt opp av Norwegian Block Exchange (NBX), og jeg ble med NBX som leder for staking-operasjoner. På det tidspunktet var poolet det største staking poolet i Norge, så vel som den nordligste staking poolet på Cardano. Dette er fortsatt tilfelle i dag. I desember 2021 donerte NBX hele månedens inntekt (33 300 NOK) til Haukeland sykehus som en del av en større norsk kryptofondinnsats. Innen februar 2022 hadde jeg blitt med NBX på heltid, og vi lanserte en staking-tjeneste 20. oktober 2022. Vi la også til en tidssynkroniseringsserver til staking poolet og arrangerte et digitalt frokostmøte for å introdusere Cardano-staking til den større norske kryptofellesskapet. På dette tidspunktet ble det også publisert flere informasjonsvideoer om Cardano-forskningsartikler, for eksempel om Mithril, og til denne dagen er staking poolet en av de første som signerte Mithril øyeblikksbilder for å synkronisere blokkjeden. Flere tjenester som dette vil bli kunngjort, og det er trygt å si at poolen er aktivt involvert i alle viktige infrastrukturprosjekter på Cardano. Pooloperatøren er også sterkt involvert i Cardano-governance, som avstemninger eller deltakelse på konferanser og vertskap for komiteer og workshops om styring, og sitter i Civics-komiteen for Intersect. Poolen fortsetter å vokse både i delegasjon fra wallets og i delegasjoner fra NBX-plattformen. Ett år etter lanseringen i oktober 2023 hadde poolen allerede 1 million delegert fra plattformen og har sett jevn vekst siden lanseringen i oktober 2022. Du kan lese mer om staking her.  Vi kunne skrevet mye mer om aktiviteten til poolet for det har vært et hektisk år, men vel så viktig er alt det spenennde som kommer i 2024 med bla. sidekjeden Midnight og implementeringen av CIP 1694 governance som staking poolet har bidratt til. 

#staking
Eystein Hansen
2023-12-13
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.