#staking

Vi feirer at 1 million Ada har blitt delegert av våre kunder på Cardano staking fra vår platform

Eystein Hansen
2023-08-10
3 minutter

Vi er utrolig glade for at kundene våre har valgt å delegere over 1 million Ada gjennom vår staking platform på NBX.com. Vi håper det bidrar til utbredelsen av bruk av Cardano at det finnes en norsk handelsplatform som tilbyr staking lett tilgjengelig uten å måtte benytte seg av opprette en egen wallet og der man kan få automatisert oversikt over belønninger som kan benyttes til bruk ved skatterapportering og andre formål. Vi ekskluderer heller ikke brukere som vil holde Ada selv på egne wallets fra å delegere til det offentlig tilgjengelige staking poolet NBX eier med ticker ANP. Vårt platform tilbud er ment som en av flere valgmuligheter for eiere av ADA til å delta i sikringen av protokollen gjennom delegering. Kort fortalt vi ønsker at våre kunder skal ha valgmuligheter for eventuell Ada de eier. 

Vi er også stolt over at vår staking løsning for Cardano er bygget fra grunnen av med tanke på framtidige utviklinger i Cardano. Vi har eksempelvis egne staking kontoer for hver enkelt kunde som staker Ada på vår platform. Dette muliggjør at man kan bygge inn governance funksjonalitet i vår staking løsningen i fremtiden hvis vi ser dette er noe kunder etterspør. 


Cardano staking på NBX fyller 1 år 20.oktober 2023. Innen da vil trolig endringen med halvering av minstekostnadene staking pools kan ta per epoke være implementert da den er anbefalt å implementere 23. august. NBX stemte for å redusere denne avgiften da det vil være bra for desentralisering og bra for våre kunder som staker Ada på vår platform. Det er også viktig siden belønningert delegatører får fra protokollen over den siste tid har vært fallende og reduserte kostnader tatt av staking pools kan bidra til å redusere denne effekten. 

Vi planlegger å oppdatere våre estimat for belønninger i framtiden når endringen er implementert og vi fått mer data på hvordan dette påvirker staking mønstre til delegatører som eksempelvis om det øker totalt staket Ada. Vi mener det er viktig å baserer seg både på historisk data, samt estimere basert på endringer som blir gjort i protokollen og av brukere av protokollen. Til slutt en påminnelse om at siden det er mange variabler NBX ikke har kontroll over så er forventede belønninger fra protokollen alltid et estimat noe vi forklarer nærmere i denne artikkelen. 

#staking
Eystein Hansen
2023-08-10
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.