#krypto101

Spot Ethereum ETF-er rett rundt hjørnet

Adam Jakobsen
2024-06-25
3 minutter

Bitcoin-kursen har skutt i været det siste året, mye hjulpet av det positive sentimentet rundt Bitcoin-halveringen og spot Bitcoin ETF-ene. Nå begynner derimot pilene å peke i Ethereums retning grunnet det som for litt over en måned siden virket svært usannsynlig - nemlig lansering av spot Ether ETF-er i USA, som potensielt kan bidra positivt til Ethereum kursen.

NBX forblir den ledende krypto-tjenesteleverandøren i Norden.

Investorer og kryptoentusiaster venter nå i spenning på lanseringen av spot Ethereum ETF-er i USA. Eric Balchunas og James Seyffart, som jeg ofte har referert til, har i sin siste oppdatering informert markedet at de tror 2. Juli i år vil være datoen for lansering av spot Ether ETF-er i USA. Dette står i stor kontrast til tidligere estimater fra de to ledende ETF-analytikerne hvor de mente at spot Ether ETF-er var noe man måtte se langt etter - i hvert fall i det inneværende året. Videre mener Balchunas at ETH ETF-ene vil dra inn mellom 10-20% av det Bitcoin ETF-ene har gjort, et anslag som til tider har blitt reflektert i Hong Kong ETF-ene.

Etter at ryktene begynte å svirre om at SEC hadde etterspurt informasjon ifbm. Ethereum ETF-søknadene i mai, skjøt kursen i været. Siden den tid har kursen falt, men mange antar at spot Ether ETF-ene vil dra kursen oppover igjen i det lengre bildet.

Et annet positivt element for Ethereum er at det Amerikanske finanstilsynet (SEC) forrige tirsdag sendte Consensys et brev med innhold som med rette kan tolkes som meget gode nyheter. Consensys, et blokkjedeselskap som utvikler desentraliserte tjenester og applikasjoner på Ethereum, saksøkte i slutten av april SEC med det mål om å klargjøre at Ethereum ikke skal være å anse som et verdipapir, men en handelsvare. Kort fortalt, og som jeg skrev i april, faller verdipapirer under SEC sin jurisdiksjon, mens ikke-verdipapir handelsvarer går klar.

Consensys kom med følgende uttalelse på sin nettside den 18. Juni:

“SEC bestemte seg i 2023 i all hemmelighet å utøve sin makt over denne digitale eiendelen som om den var et verdipapir å regne og har gjennomført en ugyldig etterforskelse av Ethereum. Consensys saksøkte SEC 25. april 2024 for å forsvare Ethereum-økosystemet, og søkte en rettskjennelse som ville stoppe SEC sin etterforskning, med den begrunnelse at ETH er en handelsvare og at SEC derfor mangler jurisdiksjon til å undersøke eller regulere Ethereum. Etter søksmålet vårt, uttrykte en rekke beslutningstakere – inkludert medlemmer av kongressen – og offentligheten for øvrig bekymring over SECs Ethereum 2.0-undersøkelse. 7. juni sendte vi et brev der vi ba SEC om å bekrefte at ETH ETF-godkjenningene i mai, som var basert på at Ether var en handelsvare, betydde at byrået ville avslutte sin Ethereum 2.0-etterforskning.

I dag svarte håndhevingsavdelingen til SEC med å varsle oss om at de avslutter sin etterforskning av Ethereum 2.0 og ikke vil forfølge håndhevelsestiltak mot Consensys.”.

Fremtiden ser med andre ord mye lysere ut for Ethereum nå enn for kun et par måneder siden. I skrivende stund er kursen ned om lag 1 % fra i går, en nedgang som også gjør seg gjeldende for de øvrige populære kryptovalutaene. Nedgangen tilskrives av mange i kryptosfæren det faktum at den gamle kryptobørsen Mt. Gox vil starte med ubetalinger ifm. at børsen gikk under i 2014 nå i juli. Utbetalingene vil foregå i Bitcoin og Bitcoin Cash, så mange forestiller seg at Bitcoin og Bitcoin Cash vil oppleve et overhengende salgspress. Bitcoin var priset godt under $ 1000 per Bitcoin når Mt. Gox gikk under, så her vil mange kunne realisere en meget betydelig gevinst. Det har heller ikke hjulpet at spot Bitcoin ETF-ene i USA nå har hatt 7 trading dager på rad med kumulativ utstrømning, i følge Farside.

Avslutningsvis nevnes det at 2. Juli er om en uke. Det blir særdeles spennende å se om Balchunas og Seyffart får rett i sine antakelser og husk at det er umulig å spå noe som helst hva gjelder kursbevegelser, men ETH ETF-er i USA vil uansett bidra til mer adopsjon og “recognition” for Ethereum.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#krypto101
Adam Jakobsen
2024-06-25
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.