#krypto101

Positiv utvikling for spot Ethereum ETF-er

Adam Jakobsen
2024-05-24
2 minutter

Som vi informerte om på tirsdag i vårt nyhetsbrev, steg Ethereum-kursen utrolige 20+ % i løpet av noen timer etter nyheten om at det amerikanske finanstilsynet (SEC) hadde etterspurt informasjon ifbm. Ethereum ETF-søknadene. Nyheten fikk mange til å konkludere med at første steg mot endelig godkjennelse var i boks, og i går godkjente omsider SEC den første nødvendige delen i ETF-prosessen, såkalte “19b-4 filings”.

Kjøp Ethereum hos NBX - den ledende krypto-tjenesteleverandøren i Norden.

Godkjennelsen i seg selv betyr at spot Ethereum ETF-produkter i teorien nå kan lanseres hos de amerikanske børsene. Til tross for at de har fått grønt lys til lansering, så har fortsatt ikke SEC gitt klarsignal for at investorer kan kjøpe og selge andeler i ETF-ene. Her er det nødvendig at “S-1 filings” også blir godkjent, og om det skjer, så er det å regne som full godkjennelse.

Vedrørende leverandørene av Ether ETF-ene, så er de fleste også leverandører av spot Bitcoin ETF-er. I listen over ETF-leverandører finner vi tungvektere som BlackRock, VanEck, Fidelity, Grayscale m.m., noe som er et kvalitetsstempel.

Veien videre er fortsatt noe uviss, og mange spør seg nå hvor lang tid det vil ta før SEC behandler den siste dokumentasjonsdelen. Det kan ta alt fra noen dager og uker til flere måneder før SEC godkjenner “S-1 filings”, ifølge den ledende ETF-analytikeren James Seyffart. Han og Eric Balchunas oppgraderte estimatene sine for Ether ETF-godkjennelse til 75% på mandag, etter å ha nedgradert estimatene til 25% tidligere i år.

Om spot Ethereum ETF-er blir lansert i løpet av sommeren, er det utvilsomt positivt for Ethereum. Spot Bitcoin ETF-ene har bidratt betydelig til Bitcoins kursoppgang i år og det samme vil gjøre seg gjeldende for Ethereum, alt annet like. Når det er sagt, så er det viktig å ta med at Bitcoin favner mye bredere når det kommer til “name recognition” og “reach”. Ved å se nærmere på Bitcoin og Ethereum ETF-ene som nylig ble lansert i Hong Kong, så fremgår det tydelig at Bitcoin har vært den kryptovalutaen av de to som har vekket mest interesse hos investorer.

En ting er sikkert - Ethereum vil forbli “the talk of the town” i tradisjonelle finansaviser fremover så lenge prosessen rundt ETF-ene pågår.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#krypto101
Adam Jakobsen
2024-05-24
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.