#krypto101

Håpet forsvinner for spot Ethereum ETF-er

Adam Jakobsen
2024-04-11
2 minutter

Kursen til Bitcoin og kursen til Ethereum fikk seg et skikkelig løft etter at spot Bitcoin ETF-er ble det store hovedfokuset i fjor høst. Etter lanseringene har disse ETF-ene vist seg å være en rungende suksess, og den totale kumulative ETF-innflyten var per i går på $12.4 milliarder ifølge Farside.

NBX opprettholder sin posisjon som den beste kryptobørsen i Norden når det kommer til antihvitvasking.

Nesten øyeblikkelig etter lanseringene, den 11. januar da spot Bitcoin ETF-ene begynte å handle, begynte investorer å rette fokuset mot Ethereum og potensialet for spot Ether ETF-er. Til mange sin fortvilelse, derimot, virker det per i dag lite sannsynlig at Det Amerikanske børs- og finanstilsynet vil godkjenne spot ETH ETF-er i mai.

Vedrørende fremgangen mot godkjennelse av flere spot Ether ETF-er, har den mest lovende utviklingen vært en tweet fra James Seyffart 1. April. I tweeten hevdet han at sannsynligheten for godkjennelse var 99%, en tweet han senere samme dag avslørte som en aprilspøk.

Balchunas og Seyffart har vært og forblir hyppige referanser i våre artikler. I utgangspunktet estimerte Balchunas at det var om lag 70% sannsynlighet for at SEC ville godkjenne flere ETH ETF-er innen 23 mai. Han reviderte derimot først sannsynligheten ned til 35 %, og plasserer for øyeblikket oddsen for godkjennelse på 25 % (eller lavere) for godkjennelse. 

En nøkkelfaktor som kompliserer spot ETH ETF-prosessen er klassifiseringen av Ethereum. Mens Bitcoin regnes som å være en råvare, ser det ut til at SEC heller mot å klassifisere Ether som et verdipapir. Hvis Ethereum faktisk ender opp med å bli ansett og klassifisert som et verdipapir, vil Ethereum være underlagt verdipapirlover og stå overfor strenge regulatoriske krav tilsvarende det som pålegges aksjer og obligasjoner. Dette vil med andre ord gi SEC større regulatorisk kontroll over Ethereum og kan etablere en presedens for framtidige klassifiseringer av andre kryptovalutaer. Videre fremstår det sannsynlig at dersom Ethereum blir klassifisert som et verdipapir, så vil de eksisterende ETH futures ETF-ene bli avnotert. 

Bitcoin, klassifisert som en råvare, oppfyller ikke kriteriene til "Howey-testen", som definerer kravene til "investeringskontrakter" som igjen faller inn under jurisdiksjonen til begrepet "verdipapirer". Gary Gensler, styreleder for SEC, har gjentatte ganger bekreftet at Bitcoin virkelig er en råvare, sist i sin uttalelse 10. januar da spot ETF-ene for Bitcoin ble godkjent.

I hans uttalelse lyder et avgjørende avsnitt som fremhever skillet mellom BTC og andre kryptovalutaer som følger: "Viktig nok er dagens kommisjonshandling begrenset til ETP-er som holder én ikke-verdipapir råvare, bitcoin. Det bør på ingen måte signalisere kommisjonens vilje til å godkjenne noteringsstandarer for kryptoaktiva-verdipapirer. Godkjenningen signaliserer heller ikke noe om kommisjonens syn på statusen til andre kryptoaktiva under de føderale verdipapirlovene eller om den nåværende tilstanden for manglende overholdelse fra visse markedsdeltakere for kryptoaktiva med de føderale verdipapirlovene. Som jeg har sagt tidligere, og uten å peke ut en enkelt kryptoaktiva, er det store flertallet av kryptoaktiva investeringskontrakter og dermed underlagt de føderale verdipapirlovene.»

SEC ser ut til å granske flere aspekter ved Ethereum, for eksempel Ethereums proof-of-stake-modell som belønner deltakerne med en avkastning og deres første ICO på $18 millioner. Mot slutten av 2018 uttalte Gensler under et MIT-kurs at: "Ethereum, da det først ble promotert i 2014, tror jeg besto denne testen" (les: alle fire elementene i Howey-testen).

Til tross for disse utfordringene, ble SEC tvunget til å godkjenne spot Bitcoin ETF-søknadene tidligere i år på grunn av en føderal domstolsavgjørelse i fjor. Retten uttalte at SEC ikke kunne nekte Grayscale muligheten til å søke om å konvertere sin “trust” til en spot ETF når SEC samtidig har godkjent lignende finansielle produkter som futures Bitcoin ETF-er. I fjor høst godkjente SEC flere Ether futures ETF-er, noe som fremhever den slående likheten mellom prosessen med BTC ETF-er og ETH ETF-er. Mange konkluderer dermed med at selv om Ether spot ETF-er ikke blir godkjent i denne omgangen, så betyr ikke det at alt håp er ute for en lysere utvikling innenfor området senere i år eller neste år.

For mange kryptoentusiaster er "Howey-testen" ukjent territorium. Howey-testen, enkelt sagt, er et juridisk grunnlag etablert av amerikansk høyesterett, brukt til å fastslå om en transaksjon utgjør en investeringskontrakt og dermed krever regulering. Kriteriene er som følger:
1. Er det en investering av penger eller eiendeler?
2. Er investeringen i en felles bedrift?
3. Er det en forventning om fortjeneste?
4. Er den avhengig av innsatsen til en promotør eller andre?

Videre anses "investeringskontrakter" som verdipapirer ettersom The Securities Act av 1933 og Securities Exchange Act av 1934 begge definerer et verdipapir på lignende måte. De kategoriserer verdipapirer som spesifikke instrumenter, som inkluderer "seddel, aksje, egenaksje, verdipapir-futures, verdipapir-baserte swapper, obligasjon, gjeldsbrev", og andre instrumenter som er klassifisert under bredere kategorier som "investeringskontrakter".

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#krypto101
Adam Jakobsen
2024-04-11
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.