#bitcoin

Hva skjedde med Bitcoin i uke 3

Adam Jakobsen
2024-01-30
2 minutter

Gjennom uke 3 ble det tydelig at mange av de som vil kjøpe Bitcoin, også vet viktigheten av å ta gevinst i blant. Med lanseringene av flere spot Bitcoin ETF-er på rekke og rad i uke 2 og følgelig et positivt prisutslag, ble ikke uke 3 en høydare for Bitcoin. På sitt laveste punkt  for uken var nesten 40 milliarder dollar i markedsverdi barbert bort. La oss ta en kjapp titt på hva som skjedde i uke 3.

Les deg opp på vårt NBX Visa kredittkort med Bitcoin cashback. NBX er den sikreste børsen i Europa når det kommer til anti-hvitvasking.

Bitcoin started uken med å trade rundt 42.279 dollar og ukens high/low var henholdsvis 43.407/40.377 dollar. Bitcoin avsluttet uken på 41.771 dollar som representerte en nedgang på 1,20% fra ukestart til slutt. Volumet varierte mellom 5.5 milliarder dollar og 28 milliarder dollar.

Uten å vise til nøyaktig årsak for nedgangen i uke 3, vil man kunne anta at det meste av salget, selv om Bitcoin så og si avsluttet uken der den startet, rett og slett skyldtes gevinstsikring. Dette gjaldt for både retail og proffe aktører i markedet. I og med at Bitcoin (intradag) nærmet seg 50.000 dollar i uke to, så er det mange som nylig har kjøpt Bitcoin som nå er på plussiden. Like fullt, Bitcoin tok igjen mye av det tapte mot slutten av uken.

Noe av det positive som skjedde forrige uke kom fra Sør-Korea. Stabssjefen for retningslinjer (øverste leder) i “The Office of the President”, som rådgir presidenten, kom med det som må tolkes som en positiv uttalelse ihht. spot Bitcoin ETF-er. Tidligere har det øverste finansielle tilsynsorganet i Sør-Korea advart mot å trade spot Bitcoin ETF-er. Stabssjefen uttalte derimot forrige uke at “..tilsynsorganet (FSC) ikke burde ta et bestemt standpunkt enten for eller i mot ETF-ene. "Tilsynsorganet burde heller se på hvordan de nye ETF-ene eventuelt kan integreres.”

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX Teamet

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-01-30
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.