#bitcoin

Hvorfor uke 2 var av enorm betydning for Bitcoin

Adam Jakobsen
2024-01-16
3 minutter

Det som skjedde i uke 2 vil gå inn i historiebøkene som en særdeles viktig hendelse for Bitcoin- og Bitcoin-adopsjonen. Før julaften skrev vi om hvorfor du bør vurdere å kjøpe Bitcoin - og forrige uke ble teorien vår bekreftet. Onsdag 10. januar ble flere børsnoterte Bitcoin-fond godkjent av Det amerikanske finanstilsynet. Dette vil bane vei for helt nye interessegrupper som vil bygge ytterligere produkter og tjenester basert på Bitcoin. Videre vil investorgrupper som tidligere ikke har tatt seg bryet med eller i det hele tatt hatt mulighet til å kjøpe Bitcoin nå kunne gjøre det. Les videre for å forstå viktigheten av forrige ukes hendelser.

Vil du kjøpe Bitcoin trygt og enkelt i Norge?
Gjør det hos
NBX. Vi lar deg kjøpe Bitcoin på en sømløs måte og du kan være trygg på at kryptovalutaen du kjøper hos oss er legitim. Utforsk også vårt NBX Visa kredittkort hvor du får cashback i Bitcoin.

Bitcoin startet uken med å trade rundt 43.913 dollar og ukens high/low var henholdsvis 48.494/42.442 dollar. Bitcoin avsluttet uken på 42.442 dollar som representerte en nedgang på 3,34% fra ukestart til slutt. Volumet varierte mellom 13 milliarder dollar til 63 milliarder dollar.

Som vi var inne på innledningsvis ble omsider flere spot Bitcoin ETF-er godkjent forrige uke. Implikasjonene av dette er velkjent og positivt for Bitcoin som helhet. Både vi og andre har omtalt at “massene” med mye kapital nå vil kunne ta en posisjon og få eksponering mot Bitcoin. Dette gjelder større investorer og forvaltere som enten ikke har hatt mandat til å kjøpe Bitcoin eller måttet gå gjennom en hel haug av søknader og prosesser for å allokere 0,5 - 1% av midlene som forvaltes til Bitcoin. Med de nye spot Bitcoin ETF-ene på plass så kan disse investorgruppene nå trygt og enkelt få eksponering for Bitcoin og være sikker på at de samtidig etterlever lover og regler på samme måte som når de investerer i hvilken som helst annen spot ETF.

Det som ikke har blitt snakket så mye om er den potensielt nye investorgruppen som nå vekkes til live. Dette er nemlig pensjonister rundt om i den vestlige verden. I USA, for eksempel, sparer de fleste som kjent i 401(k)s eller Roth 401(k)s. De børsnoterte Bitcoin-fondene vil nå gi disse pensjonistene mulighet til å plassere en del av pensjonen sin i Bitcoin. Som alle andre har denne gruppen selvsagt alltid hatt mulighet til å opprette en konto hos Coinbase, Binance (eller NBX) m.m., men det er kun de aller mest interesserte som har tatt seg bryet. I kjølvannet av FTX har det nok heller ikke fristet for en “retiree” å gå gjennom styret med å opprette konto, verifisere seg og overføre midler til en sentralisert børs som plutselig kan gå dukken. Ved at de nå gjennom banken sin (som ofte tilbyr meglertjenester) sømløst kan investere i Bitcoin så skal en ikke undervurdere potensialet til denne delen av befolkningen. Den mest formuende aldersgruppen i den vestlige verden på gjennomsnittlig basis er nemlig pensjonister.

Viktigst av alt - dette bidrar til å legitimere Bitcoin, føre til mer adopsjon og skape ytterligere bruksområder for den ledende digitale valutaen.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-01-16
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.