#bitcoin

Bitcoin tikker oppover etter lavere enn forventet inflasjonstall

Adam Jakobsen
2024-06-12
2 minutter

Som jeg skrev forrige uke, har Bitcoin-kursen steget betydelig i løpet av mai samtidig som dagens inflasjonstall og det kommende Fed-møtet har lurket i bakgrunnen. Bitcoin begynte å falle i løpet av helgen - til så lavt som $66 000 i går og lå rundt $67 000 - $68 000 i timene før utgivelsen av KPI-tallene i ettermiddag. Umiddelbart etter utgivelsen av tallene gjorde Bitcoin et hopp opp mot $70 000 igjen.

NBX opprettholder sin posisjon som den beste kryptovalutabørsen i Norden når det kommer til AML.

Tallene fra Bureau of Labor Statistics (BLS) avslørte at konsumprisindeksen (KPI) i USA for mai måned var 0,0 % måned over måned og 3,3 % år over år. Økonomer som ble spurt av Dow Jones om å gi sine anslag, hadde på forhånd ventet en økning på 0,1 % og en årlig økning på 3,4 %. Konsumprisindeksen kom dermed inn lavere enn forventet. Kjerne-KPI, som ekskluderer mat og energi, kom inn på 0,2 % måned over måned og 3,4 % år over år. Også her bommet økonomene med sine forhåndsprognoser, da konsensusestimatene lå på henholdsvis 0,3 % og 3,5 %.

Kryptomarkedet reagerte positivt på at KPI-tallene kom inn lavere enn forventet, men dagens show er fortsatt ikke over, og per nå virker det som at markedet holder litt igjen. Grunnen til dette, som mange analytikere har påpekt, er at Fed-møtet fortsatt gjenstår og at vi dermed står overfor en totrinnsrakett. Den første delen av dagens show var utgivelsen av KPI-tallene, og nå gjenstår det å se hva Fed selv har besluttet. Federal Reserve vil kunngjøre sin rentebeslutning rundt klokken 20:00 norsk tid, og konsensus i markedet er at renten i USA vil forbli uendret. Jerome Powell, Fed-sjefen, vil deretter holde en pressebriefing klokken 20:30, og selv om renten sannsynligvis vil forbli uendret, vil markedet analysere uttalelser om veien videre nøye. Powell vil nok, som han vanligvis gjør, trå varsomt siden en uheldig uttalelse potensielt kan føre til store utslag i enten den ene eller andre retningen.

Ettersom alle nøkkelkomponentene kom inn lavere enn forventet, lover det godt for positive revisjoner i Feds "dot plot", som viser Feds egne renteforventninger. Skulle Fed senke rentene i år, vil det fungere som en ytterligere katalysator for både Bitcoin og kryptomarkedet generelt.

Den kumulative flyten til spot Bitcoin ETF-ene har vært i negativt terreng i to dager på rad - og nå kan de positive KPI-tallene muligens snu utviklingen. I følge Farside var det $64,9 millioner i utstrømning på mandag og $200,4 millioner i utstrømning på tirsdag.

Vi følger spent med!

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-06-12
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.