#bitcoin

Bitcoin stiger videre med inflasjonstall i vente

Adam Jakobsen
2024-06-05
2 minutter

Bitcoin kursen står utrolig sterkt samtidig som sommeren har meldt sin ankomst. I skrivende stund handles Bitcoin for rundt $71.000, opp ca. 3% fra i går. Selv om Bitcoin ikke oppnådde ny all-time high i løpet av mai, var snittkursen i løpet av måneden så høy at det vil gå inn som en av de høyeste snittkursene noensinne for Bitcoin i løpet av en kalendermåned. Bitcoin dro nytte av all-time highs for de amerikanske aksjeindeksene og bedre enn ventet inflasjonstall for april, men det hele kan fort snu om inflasjonstallene for mai tolkes negativt.

Å kjøpe Bitcoin i Norge er enklere og tryggere enn det noen gang har vært. Les mer her.

For å gi en pekepinn på hvor sterkt Bitcoin presterte i mai, må vi skru klokken tilbake. Bitcoin har i løpet av en kalendermåned ikke hatt en snittpris over $60.000 før 2024. Det eneste unntaket er november 2021 hvor Bitcoin sin snittpris endte på $60,698 for måneden.

For 2024 er fasiten så langt $42,921,8 for januar, $49,886,6 for februar, $67,682,9 for mars, $65,877,3 for april og $65,278,8 for mai. Bitcoin startet mai med å klatre fra i overkant av $56.000 til nesten $72.00 på det høyeste - godt hjulpet av bedre enn ventet inflasjonstall for april - og mange spurte seg om Bitcoin igjen ville sette en ny all-time high. Uten en ytterligere katalysator evnet ikke Bitcoin å klatre høyere, men til manges glede ble det ikke et dramatisk fall heller.

De mye omtalte spot Bitcoin ETF-ene i USA har også bidratt positivt den siste tiden. I følge Farside har den kumulative flyten til ETF-ene ikke vært negativ siden 10. mai, noe som står i stor kontrast til tidligere i år hvor det til tider har vært dagesvis med netto utflyt. I går hadde ETF-ene sin nest beste dag siden lansering med hele $886,6 millioner i netto innflyt.

Neste onsdag publiseres inflasjonstallene for mai i USA. Som nevnt ovenfor reagerte markedene positivt når april-tallene ble publisert, og det store spørsmålet omhandler markedets reaksjon på mai-tallene. I tillegg til inflasjonstallene vil Jerome Powell og FED avholde et rentemøte 11-12. juni, og selv om renten mest sannsynlig forblir uendret, kan uventede uttalelser fra komiteen fort bety svingninger både for aksjemarkedet og kryptomarkedet.

Neste uke blir med andre ord spennende!

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-06-05
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.