#bitcoin

All-time high for S&P 500 løfter Bitcoin

Adam Jakobsen
2024-05-16
2 minutter

Bitcoin kursen klatrer atter en gang oppover og denne gangen er det (igjen) inflasjonstall fra statene som drar kursen opp. Siden i går har den ledende digitale valutaen lagt på seg om lag $25 milliarder i markedsverdi og trader for øyeblikket rett i underkant av $66.000 - en oppgang på omtrent 7% den siste uken, mens Ethereum er ned omtrent 1% i samme tidsperiode. Inflasjonstallene førte blant annet til at spot Bitcoin ETF-ene i USA dro inn til sammen $303 millioner i går, i følge Farside, men selv om inflasjonstallene bidro positivt, så kom de tross alt inn på det som var forventet på forhånd.

NBX opprettholder sin posisjon som den beste kryptovaluta-børsen i Norden når det kommer til AML.

BLS-tallene viser at konsumprisindeksen (KPI) i USA for april måned steg 0,3 % måned over måned og 3,4% år over år. Økonomer som ble spurt av Dow Jones om å gi sine anslag hadde på forhånd ventet en økning på 0,4 % og en årlig økning på 3,4%. Konsumprisindeksen kom dermed inn et hakk lavere enn det som var forventet måned for måned, men i tråd med det som var spådd år for år. Kjerne-KPI, som ekskluderer mat og energi, kom inn på 0,3 % måned over måned og 3,6 % år over år - her traff økonomene blink med sine forhåndsprognoser. At KPI-tallene kom inn som forventet - og i et tilfelle et hakk lavere enn forventet - ble tatt godt imot av aksjemarkedet. Samleindeksen S&P 500 (Standard & Poor's 500) steg til ny toppnotering, industritunge Dow Jones Industrial Average det samme og teknologitunge Nasdaq likeså.

Den brede konsensusen etter tallslippet er at april-tallene heller var et pust i bakken enn noe å rope hurra for. Som en økonom sa det: “Det var da enda godt at vi ikke fikk en fjerde måned med høyere enn forventet KPI-tall”. Med andre ord er det bred enighet om at dette i særlig stor grad ikke endrer fremtidsutsiktene til Federal Reserve.

Når det kommer til de makroøkonomiske fremtidsutsiktene er det bred enighet om at KPI-tallene ikke endrer det store bildet. Som jeg har skrevet om tidligere, fremstår det som at Federal Reserve-sjefen, Jerome Powell, ikke har noe hastverk med å sette ned renten. Senest på tirsdag uttalte Powell, som for øvrig hadde tatt turen til Amsterdam, at inflasjonstallene i år har vært “høyere enn det alle forventet”. Videre sa han: “Det som dette har fortalt oss er at vi må være tålmodige og la den restriktive fremgangsmåten virke”. Igjen poengterte Powell at det mest sannsynlig ikke vil være aktuelt å heve renten ytterligere.

NBX ønsker dere alle en god 17. mai og Bitcoin Pizza Day på forskudd. Neste onsdag vil det være 14 år siden Laszlo Hanyecz betalte 10.000 Bitcoins for to pizzaer - som med dagens Bitcoin-verdi utgjør omtrent 7 milliarder norske kroner.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-05-16
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.