#bitcoin

Bitcoin står imot negativ ETF-flyt

Adam Jakobsen
2024-03-22
2 minutter

På tirsdag skrev vi, da Bitcoin kursen var nede i $62.000, at det blir spennende å se om innflyten inn i de øvrige ETF-ene med BlackRock (IBIT) og Fidelity (FBTC) i spissen vil oppveie for utstrømningen fra Grayscale (GBTC). Så langt har den negative utviklingen tiltatt, med en total netto utstrømning fra ETF-ene sett under ett på $326,2 millioner på tirsdag, $261,5 millioner på onsdag og $94.0 millioner i går. Siden onsdag evnet Bitcoin å stabilisere seg rundt $67.000-nivået og som forklaring peker mange på selveste FED-sjef Jerome Powell og onsdagens hendelser. I skrivende stund har Bitcoin falt tilbake til $63.000 igjen.

NBX er den eneste kryptobørsen i Norden med e-pengelisens.

Onsdag var en hendelsesrik dag. Blant de toneangivende Bitcoin spot ETF-ene pekte BlackRock sin IBIT seg ut på onsdag ved at innflyten inn i det børsnoterte fondet bare utgjorde $49,3 millioner. Til sammenligning har innflyten inn i fondet deres de siste 30 dagene frem til onsdag vært $351 millioner i gjennomsnitt. Fidelity sin FBTC, den andre tungvekteren, hadde enda lavere innflyt ved børsslutt onsdag og beløp seg til $12,9 millioner. Siden utstrømningen fra GBTC var på $443,5 millioner på tirsdag, $386,6 millioner på onsdag og $358,8 millioner i går og stort sett alltid dreier seg om et tresifret millionbeløp, må de to andre få fart på sakene om utviklingen skal snu. Det må nevnes at IBIT evnet å dra inn $233.4 millioner i går, samtidig som FBTC skuffet kraftig med en mager innflyt på kun $2.9 millioner. Eric Balchunas peker på at de enorme uttakene fra GBTC trolig skyldes “gammel moro” (les. konkurser) og snart vil størrelsesordenen på uttakene reduseres.

Vi vil igjen minne om at en aldri kan peke ut eksakte årsaker for Bitcoins kursbevegelser, med mindre det fremgår ekstremt tydelig. Allikevel mener vi at flyten inn og ut av ETF-ene er fundamentalt forankret som et element som driver Bitcoin kursen, da tilbyderne av ETF-ene enten må tilegne seg eller selge unna Bitcoin, alt avhengig av etterspørsel eller mangel på etterspørsel av ETF-ene. Denne dynamikken påvirker Bitcoin kursen ved å skape et kjøpspress eller salgspress - en dynamikk som bare vil bli mer og mer tydelig når antallet nye Bitcoins inn i markedet halveres om en måneds tid. Allikevel, forskjellige narrativer kan få Bitcoin til å avvike fra de fundamentale faktorene som for eksempel Bitcoin halveringen eller flyten i spot Bitcoin ETF-ene. Det kan tenkes at det var nettopp dette vi var vitne til på onsdag etter FEDs møte.

Jerome Powell kom på onsdag med uttalelser som markedet tolket positivt og deretter pekte alle piler oppover. Teknologitunge Nasdaq steg til all-time high, industritunge Dow Jones det samme og samleindeksen S&P 500 likeså. Med verdens viktigste aksjeindekser på topp, fulgte Bitcoin etter og steg fra ca. $62.000 til nesten $68.000 i løpet av noen timer, men har nå falt tilbake til rundt $63.000. Uttalelser fra Powell og hvilken linje FED legger seg på er så klart mye mer enn bare et narrativ, men i et så volatilt og døgnåpent marked så er det fort gjort at den ene historien tar det andre når det først skjer noe bemerkelsesverdig. For å poengtere det åpenbare: Fremtidsutsikter som innebærer lavere renter, tregere kvantitativ innstramming og risk-on er uten tvil et miljø hvor Bitcoin stortrives. Det er fortsatt en stund til fremtidsutsiktene som er skissert ovenfor. Per nå gjør det seg gjeldende at en netto utstrømning fra ETF-ene sett under ett er en betydelig påkjenning og dagens ETF-tall vil nok avgjøre hvilket prisnivå Bitcoin legger seg på i helgen.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-03-22
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.