#bitcoin

Bitcoin og gjennomgang av uke 6

Adam Jakobsen
2024-02-20
2 minuter

Bitcoin tok noen gigantiske steg i løpet av uke 6 og la til massive 110 milliarder dollar i markedsverdi. Mange fryktet at toppene i januar ville være det høyeste bitcoin ville gå (kortsiktig), men fra og med 8. februar startet Bitcoin en imponerende stigning mot 50.000 dollar - et enormt hopp fra prisnivåene i uke 5.

Vårt NBX Visa kredittkort gir deg opptil 4% Bitcoin cashback. Lær mer her og les om RWA NFT-er her.

Bitcoin startet uken på 43.014 dollar, og hadde i løpet av uken en high/low på 48.487/42.317 dollar. Bitcoin avsluttet uken på 48.124 dollar, noe som representerer en massiv økning på 11,87%. Handelsvolumet varierte mellom 7 og 42 milliarder dollar.

Sammenhengen mellom tilførselene og uttakene til de mest fremtredende Bitcoin spot ETF-ene ser ut til å være den mest sannsynlige årsaken til at Bitcoin steg over 10% på få dager. Spot BTC-børsnoterte fond (ETF-er) opplevde sin tredje største tilstrømning 8. februar og beløp seg til 403 millioner dollar. Denne økningen brakte den totale tilførselen til spot Bitcoin ETF-er til over 2,1 milliarder dollar siden lanseringen 11. januar, noe som indikerer solid etterspørsel. Økningen sammenfalt med at Bitcoins pris passerte 46.000 dollar og med stormskritt nærmer seg de høyeste nivåene for året.

Ettersom Bitcoin-halveringen nærmer seg for hver dag som går, begynner stadig flere å knytte tilførsler og etterspørsel av ETF-er til den grunnleggende mekanismen til halveringen. Ifølge Grayscale tilsvarer prisen på Bitcoin på nåværende nivåer omtrent 15 milliarder dollar i nødvendig kjøpspress for at Bitcoin skal opprettholde sin pris ettersom utbetalingen er 6,25 BTC per blokk. Etter halveringen vil kjøpspresset, alt annet like, være halvparten av det det er i dag for å opprettholde samme pris.

Med andre ord og som vi alle vet, har halveringer historisk sett vært begynnelsen på en oppgangsperiode for Bitcoin og kryptovalutaer. Nå, med økt etterspørsel fra ETF-er, begynner det å se ut som den perfekte stormen.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2024-02-20
2 minuter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.