#krypto101

Spot Ethereum ETF-er lansert i Hong Kong

Adam Jakobsen
2024-05-10
3 minutter

Ethereum-kursen har vært overraskende sterk selv om det ikke har vært noen utvikling med tanke på spot ETF-er. Som jeg skrev for en måned siden, er utsiktene for spot Ether ETF-er i USA fortsatt dystre. Til tross for de negative fremtidsutsiktene over dammen så har Ethereum nå fått drahjelp fra Østen. For litt over en uke siden ble endelig flere spot Ether ETF-er lansert i Hong Kong - noe som kan få ringvirkninger for Ethereum i andre regioner.

Kjøp Ethereum hos NBX - den ledende krypto-tjenesteleverandøren i Norden.

Michael Saylor, en av de mest prominente tilhengerne av Bitcoin, uttalte forrige torsdag under en MicroStrategy-konferanse at han også tror at SEC vil avslå de foreliggende søknadene om spot Ether ETF-er i USA. Saylor hadde følgende å si: “Det blir stadig tydeligere at ingen andre kryptovalutaer kommer til å oppnå institusjonell aksept dette tiåret. Bitcoin er den eneste kryptoen som kommer til å ta det avgjørende skrittet. Du kunne lese mellom linjene når spot ETF-ene med Bitcoin ble godkjent i januar at du innen slutten av mai ville se at Ethereum ikke vil komme til å bli godkjent. Og når Ethereum ikke vil bli godkjent, så vil det i løpet av sommeren bli veldig tydelig at Ethereum vil bli ansett som et verdipapir, og ikke en råvare. Etter det vil du se at Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Cardano, alt nedover hele rekka vil bli ansett som uregistrerte verdipapirer. Ingen av dem vil noen gang bli wrappet av en spot ETF, ingen av dem vil bli akseptert av Wall Street, ingen av dem vil bli akseptert av institusjonelle investorer som en aktiva.”.

Saylor sine påstander sammenfaller med den brede konsensusen i markedet. Det virker som at lederen av SEC er fast bestemt på at Ethereum er å regne som et verdipapir. De lunkne nyhetene rundt Ethereum ETF-er blir av mange trukket frem som en av årsakene til at Bitcoin har utklasset Ethereum (prismessig) i år. Den viktigste faktoren til at Bitcoin ETF-ene bidrar positivt er selvsagt kjøpspresset spot ETF-ene medbringer; jo større kapitalflyt inn i ETF-ene, jo mer Bitcoin må tilbyderne av ETF-ene gå til anskaffelse av. Et annet element er selvsagt publisiteten disse ETF-ene fører med seg. Om vi ser nærmere på kursene til Bitcoin (Norsk / Svensk) og Ethereum er tallenes tale klar. Fra 1. januar i år til i dag har Bitcoin sin kurs økt med om lag 49%, og på det høyeste var Bitcoin opp omtrent 74% i løpet av året. I samme tidsrom har Ethereum sin kurs økt med ca. 33%, og på det høyeste har kursen steget med hele 78%.

Likevel har Ethereum gjort fremskritt - og det i Hong Kong. Det er nå totalt tre spot ETH ETF-er og tre spot BTC ETF-er tilgjengelig på Hongkong-børsen, og det man må bite seg merke i er at alle ETF-ene er strukturert på en annerledes og muligens mer spennende måte. ETF-ene er satt opp med en standard “cash creates”, men også en “in-kind” transaksjonsmodell, som betyr at investorer kan kjøpe andeler i ETF-ene med det underliggende som ETF-ene gir eksponering for. For Ethereum ETF-ene sitt tilfelle betyr det at investorer både kan kjøpe og selge andeler med oppgjør i Ethereum i stedet for fiat om det er ønskelig.

Til tross for at dette er gledelige nyheter for Ethereum sitt vedkommende, så har mottakelsen av ETF-ene vært så som så. Av de tre ETF-leverandørene, Bosera, AMC og Harvest, er det bare Bosera sin ETF som har hatt netto innflyt av midler i følge Farside. Innflyten til Bosera har per 09.05. beløpet seg til $8.1 millioner, mens AMC har hatt $2.2 millioner i utstrømning og for Harvest er tallet $1.6 millioner i utstrømning. Det er viktig å nevne at ETH spot ETF-ene i Hong Kong hadde om lag $44.9 millioner til sammen i frø/oppstartsfinansiering, som like gjerne kunne utgjort og blitt regnet som direkte flyt, noe som var tilfelle når spot ETF-ene i USA ble lansert. Kapitalmarkedet i Hong Kong er også selvsagt bare en liten brøkdel av kapitalmarkedet i USA.

Det store spørsmålet forblir om vi noen gang vil få oppleve spot Ether ETF-er i USA.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#krypto101
Adam Jakobsen
2024-05-10
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.