#krypto101

Norwegian Block Exchange Catalyst F12 stemmegivning

Eystein Hansen
2024-07-09
2 minutter

Norwegian Block Exchange Catalyst F12 stemmegivning
NBX stemmer i F12 av Catalyst med pool pledge (ticker ANP), men ikke med kunders staking på vår plattform til ANP. Vi gjør dette for å engasjere oss med samfunnet og være en del av å fremme utviklingen av Cardano. For F12 av Catalyst forsøkte vi å lage en god blanding av samfunnsengasjement og utvikling, samt en blanding mellom det vi tror er lavrisikoprosjekter og høyrisikoprosjekter. Vi erkjenner at vi ikke har fått lest hvert forslag på Catalyst, og vi har gjort vårt beste for å se på så mange som mulig for å få geografisk mangfold samt mangfold i utviklingsteamene vi støtter. 

Blant høydepunktene vil vi fremheve arbeidet til TXPipe, som vi tidligere har kunngjort vi samarbeid med for vår egen infrastruktur. De foreslår alt fra en P2P-nettverkskomponent for den nye rustbaserte cardano-node Amaru til Griffin, en substrate node som støtter Plutus, til en smart mempool i Boros som vil hjelpe prosjekter med intense arbeidsbelastninger. Fra økosystem siden vil vi fremheve veksten og arbeidet i Ghana og Latam-samfunnene. Et eksempel på dette er Latam-samfunnets engasjement med universiteter som Universidad de Buenos Aires (UBA). Mer lokalt støtter vi prosjekter med norske røtter som vi tror implementerer fordelaktige prosjekter for Cardano, som Iagon, som for eksempel utvikler Statur, et rykte-system for Cardano. 

Elefanten i rommet er den store forespørselen på 2 millioner Ada for et samarbeid med FC Barcelona fra NMKR. Vi mener at forespørselen er veldig høy, men vi kjenner også til NMKRs merittliste og noterer potensielle fremtidige prosjekter med FC Barcelona og har bestemt oss for at det er verdt risikoen å sette så mye Ada i et enkelt prosjekt med et potensielt lavt initialt utfall, på grunn av det faktum at hvis dette er starten på et større samarbeid med fotballklubben, kan den potensielle innvirkningen på Cardano være massiv.

Her er den fulle listen med prosjekter vi stemte for:
Anastasia Labs - Smart Contract Formal Verification Framework
Anastasia Labs - ZK Accelerate : A User-Friendly Smart Contract Library for ZK contracts
Anastasia Labs - Midgard: Cardano Layer 2
Amaru: P2P networking component by TxPipe
Telchar: Plutus blacksmith by TxPipe
Boros: Tx submission for intense workloads by TxPipe
Griffin: A Substrate node that supports Plutus by TxPipe
Iagon Network Explorer V1
Iagon: Fluxion - A Visualization tool for cardano blockchain
Iagon: Statur - Reputation Model for Cardano Ecosystem that encourages positive behavior
Cardano.Sync | A .NET/C# Indexing Framework for Cardano
Build a customised LLM for Aiken Smart Contract code analysis and release on Hugging Face
Cardano Ghana Community Expansion
Cardano Lightning Network (Phase 1) - Payment Gateways
Open Source Decentralized On-Chain Ecosystem Mapping Tool
Ikigai + MLABS - Hydra-Auction Update - Fully-backed Bids
FC Barcelona + Community management + Using Cardano tech
Genius Yield | Options trading platform on Cardano
TapTools: Wallet Fraud Detection
TapTools: Develop Mobile App for Android and iOS
TapTools: Enable Free Access to TapTax for All
Summon Vaults: Intent Based Treasuries
Summon: Verifiable Announcements
dRepWatch - A Sustainable Platform for Informed Voters
Legally enforceable contracts in ADA, in compliance with Argentine laws
MLabs - Pisa-Fees: Decentralized Fee Trading Smart Contract
Crypto Inheritance for Non-Tech Savvy Beneficiaries - Gen Wealth
Cardano Woman Indonesia: University Ecosystem
Cardano Vietnam Developer Boot Camp & Hackathon
Cardano Ghana CIP-1694 Governance Working Group
European Cardano Community Town Hall - Operation and Country Hubs
NERDS ❤️ LATAM: Cardano hackathon series
Academic Research at UBA, one of the most prestigious Universities in LATAM, with focus on Decentralized Governance Research.
LATAM Cardano 2024: Driving Crypto Adoption in Mexico
The bridge from JAPAN to LATAM, by Token Allies DAO
Cardano Governance Working Groups in Universities

Som en påminnelse, hvis du vil følge prisbevegelsene til Cardano, har vi opprettet en dedikert side for Cardano-prisen som du kan finne her, eller hvis du vil sammenligne Cardano med andre blockchain-markedsverdier, har vi en oversiktsside her. Vi tilbyr også Cardano staking på vår platform, og direkte til vårt staking pool med ticker ANP.

Denne teksten er ment for informasjon og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Eystein Hansen
2024-07-09
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.