#kunngjøringer

NBX får oppstartstillatelse for konsesjon som e-pengeforetak

Adam Jakobsen
2024-01-24
2 minutter

Om du er interessert i å kjøpe Bitcoin i Norge så har du nå enda en god grunn til å velge NBX. Vi har tidligere skrevet om hvorfor du bør vurdere å kjøpe Bitcoin, men det viktigeste vil alltid være at du benytter deg av en trygg og pålitelig kryptovalutabørs. NBX har siden vår oppstart alltid vært “best in class” når det kommer til sikkerhet og anti-hvitvasking og nå har vi oppnådd enda en milepæl.

Les om vårt NBX Visa kredittkort.

Den 22. Januar fikk vi, Norwegian Block Exchange AS, oppstartstillatelsen for konsesjon som e-pengeforetak fra det norske Finanstilsynet. Fra før har NBX, på lik linje med andre kryptovalutabørser i Norge, tillatelse til å drive vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. NBX er den eneste kryptovalutabørsen i Norge som har fått oppstartstillatelse for konsesjon som e-pengeforetak. Denne betydningsfulle konsesjonen gir NBX muligheten til å utvikle nye tjenester for sine kunder og demonstrerer vår evne til å overholde strenge regulatoriske krav. Tillatelsen gir oss også  friheten til å utvide vårt markedsområde gjennom grensekryssende virksomhet i tråd med PSD2-regelverket.

En konsesjon som e-pengeforetak gjør det mulig for NBX å tilby produkter og tjenester som i dag er forbeholdt tradisjonelle finansforetak, blant annet betalings- og overføringstjenester. Konsesjonen gjør det også lettere å samarbeide med andre selskap i finanssektoren, siden NBX nå er underlagt de samme regulatoriske kravene. Tillatelsen er også et viktig steg på veien til å kunne tilby tjenester som kan gjøre kryptovaluta nyttig i hverdagen og dermed øke verdien av teknologien. Den gir oss et godt utgangspunkt for å kunne tilby en sømløs samhandling mellom tradisjonell finans og digital finans.

Å operere under en konsesjon som e-pengeforetak viser at vi er i stand til å etterleve de strengeste kravene til styring og etterlevelse. NBX er et norsk selskap med et nordisk avtrykk. At NBX er vurdert og regulert av det norske Finanstilsynet gir trygghet for både kunder og partnere når de gir oss tillit til å forvalte verdiene deres.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX Teamet.

#kunngjøringer
Adam Jakobsen
2024-01-24
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.