#krypto101

Massiv oppgang for AI tokens etter monsterkvartal fra NVIDIA

Adam Jakobsen
2024-02-23
2 minutter

NVIDIA, den dominante aktøren innen GPU-markedet, kunngjorde sin inntjening for fjerde kvartal 21. februar 2024. Selskapet rapporterte om et rekordkvartal med omsetning på 22,1 milliarder dollar, opp 22% fra forrige kvartal og opp 265% fra et år siden. Dette overgikk Wall Streets forventninger, noe som førte til en betydelig økning i NVIDIAs aksjekurs.

Scroll gjennom vår unike markedsplass for Real World Asset (RWA) NFT-er her og les om fordelene med vårt NBX Visa kredittkort.

Den bemerkelsesverdige inntjeningen skyldes i stor grad NVIDIAs robusthet innen AI- og datasenter-sektorene. NVIDIA har nytt utrolig godt av teknologibransjens nylige fascinasjon for storskala kunstige intelligensmodeller, som er bygget på selskapets grafikkprosessorer for servere.

Under en samtale med analytikere, adresserte NVIDIAs administrerende direktør, Jensen Huang, bekymringer fra investorer om hvorvidt selskapet kan opprettholde dette vekstnivået og salget gjennom hele året. Den administrerende direktøren ga uttrykk for at forholdene ligger godt til rette for vedvarende vekst inn i 2025 og utover.

I kjølvannet av NVIDIAs annonsering, opplevde en rekke AI-baserte tokens voldsom vekst. Disse prosjektene, som understøtter AI-relaterte prosjekter, fikk virkelig ri på seiersbølgen til NVIDIA. Den totale markedsverdien for denne kategorien ligger nå på rundt 18 milliarder dollar, en økning på ca. 10% siden NVIDIAs kunngjøring.

Siden kvartalsfremleggelsen til NVIDIA steg over et tjuetalls AI-relaterte tokens godt over 20% innen 24 timer.

Denne trenden antyder at prestasjonene til AI-selskaper som NVIDIA potensielt vil kunne påvirke verdien av AI-relaterte tokens. Ettersom NVIDIA fortsetter å innovere innen AI-industrien, vil det være spennende å observere hvordan dette påvirker markedet for AI-tokens fremover. Økningen i NVIDIAs inntjening og den påfølgende oppgangen i AI-tokens understreker korrelasjonen mellom teknologi- og kryptomarkedene. Ettersom AI fortsetter å utvikle seg og påvirke forskjellige sektorer, er det sannsynlig at ringvirkningene vil bli følt i kryptomarkedet også. Hypen rundt AI sammenfaller godt med Bitcoin og Bitcoin-halveringen som vil skje om ca. to måneder - noe som historisk sett har vært svært positivt for kryptomarkedet.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er basert på hendelsene 22. februar 2024, og situasjonen kan ha endret seg siden da. NBX oppmuntrer ikke til å investere i AI-relaterte tokens. Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#krypto101
Adam Jakobsen
2024-02-23
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.