#krypto101

Hvorfor Ethereum steg opp - gjennomgang av uke 48: Ethereum (ETH)

Adam Jakobsen
2023-12-07
2 minutter

Ethereum skjøt opp gjennom 2200 dollar forrige uke for første gang siden mai i fjor, og markerte dermed et avgjørende vendepunkt og fikk mange investorer til å se nærmere på hvordan de kan kjøpe Ethereum. La oss dykke rett inn i hva som skjedde.

Du kan kjøpe Ethereum direkte gjennom NBX - vi er blant de dyktigste i verden når det kommer til anti-hvitvasking og kryptovaluta.

Som vi påpekte i Ethereums uke 46 så dreier det hele seg om de (potensielt) kommende Ethereum spot ETF-ene. Hvis du er usikker på betydningen av disse ETF-ene eller hva en spot ETF er, så kjørte vi en rask gjennomgang i artikkelen for uke 46.

Flere spot Ethereum ETF-er vil - gitt at leverandørene er aktører som Blackrock, Grayscale og Fidelity - på en monumental måte endre oppfatningen av Ethereum. Spot Ethereum ETF-er vil gi Ethereum en seriøs status i finansverdenen og signalisere at det er en av de viktigste digitale eiendelene som man bør se nærmere på. Til slutt og bare for å gjenta oss selv en gang til; disse Ethereum ETF-ene vil gjøre det like enkelt å kjøpe Ethereum som du ville kjøpt olje eller annen råvare, da du vil kunne gjøre det direkte gjennom din vanlige megler. Ettersom hele prosessen rundt godkjennelse av ETF-ene går fint for seg, er investorer mer og mer villige til å investere i Ethereum, noe som resulterte i prisstigningen forrige uke.

I skrivende stund er det 7 spot Ethereum ETF-søknader ifølge James Seyffart, ETF analytiker hos Bloomberg.

Når det gjelder det tekniske aspektet ved Ethereum, har den strevet med å gå forbi 2200-nivået en god stund. Dermed er det som har vært motstand plutselig blitt støttenivået hvis man skal følge grunnleggende tekniske signaler. Man bør også huske på at denne gangen krysser Ethereum 2200 dollar på oppsiden, noe som tilskrives positiv sentiment blant investorer globalt. Sist det skjedde var i 2021.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX-teamet.

#krypto101
Adam Jakobsen
2023-12-07
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.