#krypto101

Hva er Ethereum?

Ian Leviness
2022-08-19
4 min

Ethereum er en blokkjede som lagrer, overfører og utsteder sin egen kryptovaluta.

Den bygger på PoW (Proof-of-Work) eller "mining" for å holdes sikker og til å utstede kryptovalutaen Ether. Grunnleggeren, Vitalik Buterin, er en kjent, offentlig person. I tillegg fungerer Ethereum-nettverket også som en plattform for blokkjede-baserte applikasjoner og tjenester, ofte kalt DApps.

Hva er Ether?

Ether fungerer som drivstoff for alle applikasjonene (DApps) som er bygget på Ethereum-blokkjeden. Drivstofforbruket/avgiftene for å gjennomføre transaksjoner på Ethereum-nettverket går opp når flere brukere strømmer til applikasjoner som er bygget på Ethereum-nettverket, ettersom det blir økt etterspørsel etter å få gjennomført transaksjoner.

En rekke applikasjoner bygget på Ethereum har blitt veldig populære, dette reflekteres også gjennom prisutviklingen disse applikasjonene/toknene har fått. En av nøkkeldriverne til dette har vært DeFi-bevegelsen, som refererer til innsatsen for å bygge alle slags desentraliserte finansielle tjenester som blant annet utlånsplattformer på Ethereums-nettverket. Disse utlånsplattformene, og alle andre Ethereum-baserte tjenester, gjøres mulig gjennom en teknologi som kalles en smartkontrakt.

Hva er en smartkontrakt og hvordan brukes den?

Generelt er en smartkontrakt en programvare som er vert for en blokkjede og utfører visse handlinger basert på visse forhold uten menneskelig involvering. Det mest populære eksemplet på dette er å tilrettelegge for veksling av en kryptovaluta mot en annen, som for eksempel Ether mot en ERC-20-token.

Hva er en ERC-20-token og hvordan blir den opprettet?

Er en ERC-20-token en kryptovaluta som er opprettet og utstedt gjennom bruk av en smartkontrakt. For å opprette en ERC-20-token er det nødvendig å skrive opp en kontrakt i datakode som inneholder syv grunnleggende funksjoner. Disse består av følgende:


1) Bestemme navnet.

2) Opprette et tickersymbol som for eksempel "ETH" for Ether.

3) Svar på spørsmålet: hva er tokens maksimale forsyning?

4) Definere hvor mange tokens som noensinne vil bli produsert.

5) Kontrollere hver transaksjon opp mot den totale forsyningen.

6) Tillate brukere å overføre tokens til andre brukere.

7) Tillate saldoforespørsler for alle lommebøker som holder token for å sikre at de har midler til å gjøre transaksjonene de prøver å gjøre.


Når disse faktorene er fastsatt, kan en smartkontrakt fungere som både en pengetrykker og et hvelv for en ERC-20-token. USDC-prosjektet utsteder for eksempel stablecoins til investorer som setter inn amerikanske dollar når smartkontraktene registrerer at amerikanske dollar er mottatt, samtidig trykker smartkontraktene mer USDC når USD-reservene vokser. Alt i alt tok lanseringen i 2016 av ERC-20-tokens kryptovaluta-revolusjonen et skritt videre ved å tillate omtrent hvem som helst å lage sin egen valuta med en enkel kodet kontrakt.

Har Ethereum noen svakheter?

Ethereums mest kjente svakhet er at blokkjeden ikke er smidig nok til å møte veksten i applikasjoner (DApps). Historisk har Ethereum-nettverket blitt nesten ubrukelig hver gang en eller flere av applikasjonene har eksplodert i popularitet. For å løse dette har Ethereum-utviklere jobbet med å overføre Ethereum-nettverket fra PoW (Proof-of-work) til PoS (Proof-of-stake).

Hva dette betyr er at i stedet for miners, vil Ethereum ha "validatorer" eller "stakers." Refererer dette til Ethereum-brukere som kan tjene retten til å godkjenne transaksjoner basert på hvor mange Ether de eier (32 Ether minimum) og staker i lommebøker som er koblet til Ethereumsblokkjeden. I likhet med miners, mottar disse stakerne en belønning for å verifisere transaksjoner samt transaksjonsgebyrer for ruting av transaksjoner fra en lommebok til en annen. Er tanken bak overgangen til dette nye konsensussystemet at det vil være i stand til å behandle langt flere transaksjoner enn det det kan nå.

Denne teksten har til hensikt  å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Ian Leviness
2022-08-19
4 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.