#bitcoin

Bitcoin Trading: En detaljert guide

Eva Liberg
2023-02-27
6 min

Bitcoin-handel har blitt en stadig mer populær måte for enkeltpersoner og selskaper å investere i kryptovalutamarkedet på. Handel med Bitcoin innebærer å kjøpe og selge digital valuta for å få fortjeneste. I denne artikkelen vil vi dekke de forskjellige måtene det kan handles Bitcoin på, inkludert peer-to-peer, børser og over-the-counter handel.

Peer-to-peer handel

Peer-to-peer handel med Bitcoin er en prosess der to parter utveksler Bitcoin direkte uten behov for en kryptobørs. Her er en kort oversikt over hvordan en typisk peer-to-peer Bitcoin-handel fungerer:

Finne en motpart: Det første steget er å finne en motpart som er villig til å kjøpe eller selge Bitcoin til en avtalt pris. Dette kan gjøres gjennom online markedsplasser, Bitcoin-forumer eller andre sosiale plattformer.

Forhandle handelen: Når en motpart er funnet, forhandler begge parter vilkårene for handelen, inkludert mengden Bitcoin som skal handles, prisen og eventuelle andre forhold som betalingsmetode.

Escrow: For å sikre at begge parter oppfyller sin del av handelen, kan en deponeringstjeneste brukes. Dette involverer en pålitelig tredjepart som holder Bitcoin sperret inntil handelen er fullført.

Betaling: Når vilkårene for handelen er avtalt og eventuelt deponeringen er på plass, sender kjøperen betalingen til selgeren ved å bruke den avtalte betalingsmåten. Dette kan gjøres gjennom bankoverføring eller en betaling med kontanter.

Frigivelse av Bitcoin: Etter at selgeren har bekreftet mottak av betaling, frigjøres Bitcoin fra deponering og sendes til kjøperens Bitcoin-lommebok dersom en deponeringstjeneste ble benyttet. Handelen er nå fullført.

Det er viktig å merke seg at peer-to-peer-handel med Bitcoin innebærer noen risikoer, for eksempel svindel eller tyveri. Det er viktig å være forsiktig når du foretar peer-to-peer Bitcoin-handler og å bruke anerkjente markedsplasser eller deponeringstjenester for å redusere disse risikoene.

Kryptobørser

Kryptovalutabørser som NBX er nettbaserte plattformer som lar brukere kjøpe og selge Bitcoin ved å bruke forskjellige fiat-valutaer. Børser er mellomledd mellom kjøpere og selgere som matcher bestillinger og tilrettelegger for transaksjoner. Du betaler vanligvis et gebyr for hver transaksjon. Her er en kort oversikt over hvordan en typisk Bitcoin-handel på en kryptovalutabørs fungerer:

Kontoopprettelse: Det første trinnet er å opprette en konto på en kryptovalutabørs som støtter handel med Bitcoin. Dette innebærer vanligvis å oppgi personlig informasjon og bekrefte identiteten din.

Sett inn penger: Når kontoen din er satt opp, må du sette inn penger på børsen. Dette kan gjøres ved å bruk av fiat-valutaer som er støttet av kryptobørsen. Hos NBX kan du benytte deg av NOK, SEK, DKK, EUR  eller utføre innskudd av andre kryptovalutaer.

Legge inn en bestilling: For å kjøpe eller selge Bitcoin, må du legge inn en bestilling på børsen. Dette innebærer å spesifisere mengden Bitcoin du vil kjøpe eller selge, og prisen du er villig til å betale eller akseptere.

Ordrematching: Børsen matcher kjøps- og salgsordrer fra forskjellige kunder basert på deres priser og mengden Bitcoin de ønsker å kjøpe eller selge. Når en kjøps- og salgsordre samsvarer, utføres handelen, og Bitcoin overføres fra selgerens konto til kjøperens konto.

Ordrebok og prisdiagrammer: Kryptovalutabørser viser en offentlig ordrebok som viser alle kjøps- og salgsordrene på børsen, samt prisdiagrammer som viser historiske prisdata.

Gebyrer: Handel på en kryptovalutabørs medfører vanligvis en liten avgift, som varierer fra børs til børs. Du finner mer informasjon om gebyrer hos NBX her.

Over-the-Counter (OTC) handel

OTC-handel, forkortelse for "over-the-counter"-handel, er en metode for kjøp og salg av Bitcoin, og andre kryptovalutaer, med personlig tilpasset tjeneste levert av enten megler, forhandler eller en kryptovalutabørs. OTC-handel brukes vanligvis til transaksjoner med store volum som kanskje ikke kan gjennomføres like lett gjennom offentlige børser. Det brukes ofte av institusjonelle investorer, som hedgefond og enkeltpersoner med høy nettoverdi, som krever et høyt nivå av likviditet i sine handler. I OTC-handel vil meglere, forhandlere eller en kryptovalutabørser forenkle en slik stor handel for kunden med en personlig service, veiledning og eller markedsanalyse.

NBX tilbyr over-the-counter (OTC) tjenester til sine kunder. Med vår OTC tjeneste kan kundene våre kjøpe og selge store volumer Bitcoin og andre kryptovalutaer med konkurransedyktige priser og personlig service. Kundene kan dra nytte av rask handel, sikkert oppgjør og tilgang til et bredt spekter av kryptovalutaer. Du finner mer informasjon om våre OTC-tjenester her.

Handelsstrategier

Å velge en handelsstrategi er en viktig del av handel med Bitcoin, siden den kan hjelpe deg med å ta mer informerte beslutninger når du handler, administrere risikoene dine, hjelpe deg med å identifisere muligheter basert på markedsforhold, teknisk analyse eller andre faktorer. 

En strategi kan for eksempel innebære å se etter spesifikke diagrammønstre, for eksempel bullish eller bearish trender, for å hjelpe deg å bestemme deg når du skal gå inn eller ut av en handel. En handelsstrategi gir også et rammeverk for å ta handelsbeslutninger, som kan hjelpe deg å unngå impulsive eller følelsesstyrte handler. Ved å følge et sett med regler eller retningslinjer kan du unngå å ta avgjørelser basert på frykt eller grådighet, noe som kan skade handelsytelsen din.

Totalt sett kan det å ha en handelsstrategi hjelpe deg med utføre handel med Bitcoin på en mer systematisk og disiplinert måte, noe som kan føre til bedre resultater på lang sikt. Det er imidlertid viktig å huske at ingen handelsstrategi kan garantere fortjeneste eller eliminere all risiko, og det er viktig å gjøre research og holde seg informert om markedsforholdene når du handler med Bitcoin.

Her er noen vanlige strategier:

Trendfølgende: Denne strategien innebærer å identifisere og følge den nåværende trenden i markedet, og kjøpe eller selge Bitcoin basert på trendens retning. Du kan bruke tekniske indikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt eller trendlinjer, for å identifisere trender og bestemme inngangs- og utgangspunkter.

Breakout trading: Denne strategien innebærer å gå inn i en handel når prisen på Bitcoin bryter gjennom et betydelig nivå av støtte eller motstand. Du kan bruke teknisk analyse for å identifisere disse nivåene og legge inn- og utgangsordre tilsvarende.

Scalping: Denne strategien innebærer å gjøre flere små handler over en kort periode, for å tjene på små prisbevegelser. Du kan bruke tekniske indikatorer, for eksempel oscillatorer eller momentumindikatorer, for å identifisere kortsiktige trender og gjøre raske handler basert på disse trendene.

Arbitrage: Denne strategien innebærer å utnytte prisforskjeller mellom ulike børser eller markeder. Brukere kan kjøpe Bitcoin på en børs der det er billigere, og selge det på en annen børs der det er dyrere, for å tjene på prisforskjellen.

HODLing: Denne strategien innebærer å kjøpe og holde Bitcoin på lang sikt, med forventning om at prisen vil øke over tid. Denne strategien krever tålmodighet og et langsiktig syn, og er kanskje ikke egnet for brukere som foretrekker mer aktiv handel.

Risikoer

Handel med Bitcoin innebærer risiko, og det er viktig å forstå de potensielle ulempene før du investerer. Bitcoin-prisene er svært volatile, så de svinger raskt og uforutsigbart. Dette kan gjøre det vanskelig å forutsi prisbevegelser nøyaktig og resultere i betydelige tap for brukere.

Regulering for Bitcoin er fortsatt i utvikling, og endringer i regelverket kan ha en betydelig innvirkning på markedet. For eksempel kan nye regler begrense handelsaktivitet eller gjøre det vanskeligere å kjøpe eller selge Bitcoin. Likviditeten til Bitcoin-markedet kan også være begrenset, spesielt i mindre børser eller i perioder med høy volatilitet. Dette kan gjøre det vanskelig å kjøpe eller selge Bitcoin til ønsket pris, eller resultere i glidning, der prisen på en handel avviker fra den tiltenkte prisen.

Å lagre Bitcoin trygt er viktig for alle som eier Bitcoin. Bruk en anerkjent kryptobørs og digital lommebok, aktiver tofaktorautentisering (2FA), og bruk sterke passord. Ved å følge disse tipsene kan du bidra til å redusere risikoen for å miste Bitcoin på grunn av tyveri eller andre sikkerhetsproblemer. Vi har skrevet en artikkel om de beste sikkerhetstipsene som du kan lese her.

Konklusjon

Bitcoin-handel kan være en lukrativ måte å investere i kryptovalutamarkedet på. Enten gjennom peer-to-peer-handel, kryptobørser eller over-the-counter handel, er det mange måter å handle Bitcoin på. Det er imidlertid viktig å forstå risikoene før du investerer i Bitcoin og å utvikle en solid handelsstrategi.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#bitcoin
Eva Liberg
2023-02-27
6 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.