#bitcoin

Årsaken til at Bitcoin steg videre - uke 49: Bitcoin (BTC)

Adam Jakobsen
2023-12-13
2 minutes

Bitcoin skjøt opp gjennom 44.000 dollar forrige uke som markerte en betydelig milepæl som vi ikke har vært vitne til på 20 måneder. Dette gjennombruddet vekket nysgjerrigheten hos de som ønsker å kjøpe Bitcoin, spesielt ettersom den begynte uken like under 40.000 dollar og vokste med ca.  90 milliarder dollar i markedsverdi frem mot toppen på 44.000 dollar. La oss se nærmere på hva som skjedde.

Utforsk vårt NBX Visa kredittkort med Bitcoin cashback og oppdag den sømløse prosessen med å kjøpe Bitcoin direkte gjennom NBX – anerkjent som den beste børsen i Europa når det kommer til anti-hvitvasking.

Som belyst i uke 48 for Bitcoin, er den primære katalysatoren til Bitcoins bemerkelsesverdige oppgang på 65% siden midten av oktober, den økende sannsynligheten for flere Bitcoin spot ETF-er. Den brå, men berettigede tilstrømningen av nyheter rundt disse spot ETF-ene stemmer godt overens med Bitcoin-chartet. I oktober intensiverte Bloomberg-analytikerne James Seyffart og Eric Balchunas tweetingen sin, og delte oppdatert dokumentasjon om godkjennelsesprosessen rundt ETF-ene. Den ETF-en det er mest spenning rundt er Blackrock sin spot Bitcoin ETF.

For eksempel dukket denne tweeten opp, og i løpet av få dager økte Bitcoin fra 30.000 dollar til nesten 35.000 dollar. Selv om tweeten alene på langt nær ikke utløste rallyet, overvåker institusjoner og store investorer det samme som disse to analytikerne og handler deretter. De følger med andre ord hele prosessen med argusøyne.

Det ser ut til at de som er godt bevandret i finansmarkedene forstår betydningen av disse spot ETF-ene, mens de som utelukkende navigerer i kryptomarkedet kanskje ikke helt forstår betydningen av det hele. Det er i og for seg ganske naturlig, gitt at ETF-er er avanserte finansielle instrumenter. Som forventet induserte den betydelige prisoppgangen FOMO og massene fulgte etter. Om noe, ble rallyet forrige uke forårsaket av det faktum at ETF-ene ser ut til å være på god vei, i tillegg til prisbevegelsen i seg selv.

Når man ser fremover kan man spekulere i om eventuelle (nye) positive nyheter om spot ETF-er kan ha begrenset innvirkning, ettersom den velkjente katten allerede er ute av sekken. Ytterligere nyheter, for å drive kursen, vil sannsynligvis måtte trenge å være faktiske godkjenninger av en eller flere spot ETF-er. Datoen en må huske på er 10. Januar neste år.

De som er kjent med Bitcoin har også Bitcoin-halveringen i bakhodet som historisk sett har vært en positiv prisdriver. Like fullt, frykt for global resesjon vil mest sannsynlig fortsatt holde noen investorer på gjerdet.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX Teamet.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2023-12-13
2 minutes
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.