#krypto101

Vil Ethereum øke i verdi?

Karsten Coldevin
2022-11-10
5 min

Er verdien på Ethereum i ferd med å få et løft? Kryptovalutaen har fått mye omtale de siste månedene på grunn av “The Merge”, eller “Sammenslåingen”. Det handler om overgangen til en ny og forbedret  utgave av kryptovalutaen som har sirkulert siden 2017.

Sammenslåingen har økt verdipotensialet i Ethereum. Likevel må kryptovalutaen overvinne flere usikkerhetsmomenter før man får se en stigende Ethereum-kurs.

Hva er “the Merge”?

For å forstå Ethereum kan man se for seg en basar. Kjøpmenn og selgere etablerer seg på basaren og betaler for plassen sin i Ether. Brukere som gjennomfører transaksjoner og bygger applikasjoner på Ethereum-nettverket må betale en “gassavgift” som kompenserer for bruken av datakraften. Basaren har sin egen valuta, Ether, som brukes når transaksjoner og aktiviteter skal gjøres opp.

Sammenslåingen som ble gjennomført 15. september 2022 blir noen ganger omtalt som overgangen til Ethereum 2.0. I denne overgangen blir Ethereums hovednettverk slått sammen med the Beacon Chain.

Ethereum går også over til en ny måte å utstede mynter.

Tidligere brukte Ethereum på samme måte som Bitcoin et proof-of-work-system. I et slikt system konkurrerer ulike gruvearbeidere mot hverandre for å tildeles neste blokk med transaksjoner. Gruvearbeiderne bruker mye datakraft for å løse matematiske problemer og den gruvearbeideren som først gjetter riktig tildeles neste blokk. Denne blokken fylles opp og sendes ut til nettverket til godkjenning. Deretter starter prosessen forfra. Det er noen viktige grunner til at Ethereum nå har gått bort fra denne protokollen. Proof-of-work-systemet blir både tregt og dyrt når mange bruker nettverket til sine transaksjoner. Når etterspørselen er høy vil gruvearbeiderne i et slikt system prioritere transaksjonene som gir høyest inntekt i form av avgifter.

Samtidig ønsker Ethereum å være en bred plattform for mange former for transaksjoner. Dette har fungert dårlig og gjort bruken av nettverket svært dyrt for vanlige folk. For eksempel har prisen på en transaksjon ligget på mellom 10 og 200 kroner. Ethereum har nå gått over til proof-of-stake-protokoll. Dette har redusert energiforbruket med 99,5 prosent. Man har på denne måten også tatt et viktig steg for å bli en grønnere blokkjede.

Verdidriverne for Ethereum

I et system som bruker proof-of-stake har man ikke konkurranse mellom gruvearbeidere. Det er snarere nodene i nettverket som tildeles nye blokker. Nodene med flest tilknyttede Ether-mynter vil ha større sjanse til å tildeles neste blokk. Nettverket avhenger av at Ether-holdere binder opp sine mynter for å drive nettverket. Dette kalles staking og gir eierne en passiv inntekt på sin krypto.

Ethereums nye protokoll forventes også å være deflaterende. Det vil si at flere mynter forsvinner ut av omløp enn det som utvinnes. Protokollen har en burn-funksjon som gjør at myntes tas ut av omløp. For at flere mynter skal forsvinne ut enn de som kommer til må aktiviteten på nettverket være høy nok. Dette er en betydelig endring. Tidligere har skeptikere påpekt at Ethereum ikke har noe tak på hvor mange  mynter som kan utstedes. Denne kritikken vil nå kunne tilbakevises.

Når en blokkjede ikke har noe tak på hvor mange mynter som kan utstedes snakker man om en inflaterende mynt. Det har derfor vært bekymring om at for mange mynter vil settes i omløp og at dette vil svekke den enkelte mynts verdi.

Når man reduserer antall mynter i omløp slik man nå legger opp til ved “the Merge” vil dette i prinsippet drive verdien av de gjenværende myntene.

Ved en titt på den daglige utvinningen av Ethereum før og etter “the Merge” ser man at belønningene i form av nye Ether-mynter har blitt redusert betydelig. Mens det tidligere ble myntet 13000 ETH om dagen har dette nå falt til kun 1600 ETH. Dette er kutt på 90 prosent.

Vil Ethereum stige?

Mange som fulgte med på Ethereum i forbindelse med sammenslåingen ble nok skuffet over at kursen ikke begynte å stige. Etter the Merge har antall ETH i omløp ligget flatt, eller svakt negativt. Dette betyr at omtrent like mange ETH har blitt brent som utstedt. Dette er en svak deflasjon i tilbudet av ETH, men har ikke gitt noen utslag prismessig.

Ethereum-kursen har snart fortsatt å falle.

Dette har sammenheng med den generelle stemningen i markedet og det generelle nedsalget på verdens teknologibørser. Tendensen den siste tiden er at mynter i omløp fortsetter å falle. Nivået Ethereums gasspris ligger på i dag er en av grunnene til at vi kan forvente dette. Timingen for ”the Merge” har ikke vært god når man ser dette i det store bildet. Rentene settes opp i hele verden og man kan nå få bedre rente på å holde statsgjeld.

Å holde statsgjeld anses som sikrere enn å holde krypto, og dette er med å drive krypto-nedsalget. Det har også blitt stilt spørsmålstegn ved Ethereum-staking etter sammenslåingen. Om man binder opp sine Ether-mynter kan man ikke uten videre ta dem ut igjen.

Første mulighet til å ta ut sine mynter vil bli etter Shanghai-oppdateringen som ligger minst et halvt år frem i tid. En kanskje viktigere grunn er at amerikanske finansmyndigheter ønsker å se nærmere på Ethereum etter sammenslåingen. Ettersom staking-protokollen åpner for å “oppnå avkastning på andres arbeid” hevdes nå at det skaper behov for en større statlig kontroll og regulering.

At Ethereum får tid til å bevise fordelene av sammenslåingen vil være verdidrivende. En avklaring av kryptovalutaens juridiske situasjon vil også trekke i samme retning.

Bilde av Zoltan TasiUnsplash

Denne teksten har til hensikt å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Karsten Coldevin
2022-11-10
5 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.