#kunngjøringer

NBX donerte en del av staking pool inntektene til Haukeland sykehus sin barneavdeling

Eystein Hansen
2022-10-26
1 min

Blokkjeder blir tradisjonelt sett på i forhold til å være en investering eller spekulasjon.

Men viste du at de fleste blokkjeder har veldedighets prosjekter også?

Dette gjelder i høyeste grad på Cardano blokkjeden, som har en ganske betydelig andel av såkalte mission driven pools og redd barna har et samarbeid med Cardano Foundation i Rwanda.

Viste du at NBX donerte hele desember 2021 inntekten av staking pool inntektene til et felles norsk krypto veldedighetsprosjekt til Haukeland sykehus sin barneavdeling? Staking poolet som ble kjøpt opp av NBX hadde før den tid også donert til Barnehabiliteringen i Tromsø.

På privat basis driver også mange i Cardano miljøet med mikrolån som i Cardano sin Kiva gruppe med over 2000 mikrolån allerede. Alt i alt er det mange prosjekter på Cardano som alle prøver å gjøre verden til et litt bedre sted, noe man også ser i såkalte real-fi prosjekter der man blander gode investerings muligheter med reell påvirkning og bedring av hverdagene til sluttbrukerne.

Eksempler på real-fi prosjekter er World MobileToken og Empowa.

Denne teksten har til hensikt å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#kunngjøringer
Eystein Hansen
2022-10-26
1 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.