#staking

Staking: data for topp 40 kryptovalutaer, q4 2022 i forhold til PoS

Eystein Hansen
2023-01-04
1 min

239 milliarder dollar (2411 milliarder NOK*)

  • Ethereum forblir dominerende med 64% andel av de 40 øverste deltakerne med Proof of Stake (PoS) etter markedsverdi.

31% av de 40 øverste etter MCAP

  • PoS-kryptovalutaer blant de 40 øverste etter markedsverdi utgjorde 31.1% av verdien med 768 milliarder dollar (7749 milliarder NOK*).

17 PoS-deltakere blant de 40 øverste

  • Ny deltager EOS på 38. plass med en verdsettelse på 0.97 milliarder dollar (9,78 milliarder NOK*), Lido DAO på 36. plass med verdisettelse på 1.1 milliarder dollar (11 milliarder NOK*) og OKB på 28. plass med en verdi på 1.6 miliarder dolar (16 milliarder NOK*). Flow falt ut av 40 kryptovalutaer øverste etter markedsverdi i samme periode. Cosmos ble justert til å korrekt telle i data som en Proof of Stake protokoll.

**Data ble hentet fra coinmarketcap.com den 4. januar 2023.

*Valutakursen 10,09 dollar til NOK ble brukt for NOK-beregninger.

#staking
Eystein Hansen
2023-01-04
1 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.