#staking

WMT Token: Oppdatering rundt World Mobile utvikling

Eystein Hansen
2023-01-23
2 min

World Mobile Token er en token på Cardano nettverket og tilhører prosjektet World Mobile. I korte trekk så bygger de ut infrastrutur til telekommunikasjon ved hjelp av tre typer noder. Det hele begynner med såkalte air nodes som tar imot signaler lokalt (50-100m rekkevidde for de enkleste utgavene, men også air nodes som har flere km rekkevidde). Disse blir igjen koblet opp mot det generelle telecom nettverket i landet gjennom en såkalte aether nodes (du kan lese mer i whitepaper om aether nodes) som vil drives av professionelle telecom aktører. Til sist har du såkalte earth nodes som behandler data fra air nodes og aether nodes og driver validering av blokkjeden. World mobile vil også behandle datatrafikk fra andre telecom operatører gjennom samarbeidsavtaler.

World Mobile har to uttalte mål - gi tilkobling til de som ikke har det i dag - og gi digital identitet til de som ikke har mulighet til digital identitet. Per i dag så er alt i testfase og de har når denne artikkelen skrives 247 air nodes i Zanzibar med 21061 unike brukere og rundt. 2TB med datatrafikk noe man kan følge med på selv på wmtscan.com. Foruten om testpilot i Zanzibar så har World Mobile gått ut med at de skal få innfrastruktur på plass i deler av USA som mangler dekning og har nylig lansert en egen side for dette på https://worldmobile.us/

Det er ingen tvil om at det er et ambisiøst prosjekt og dermed også et risikofylt prosjekt, men samtidig er det også en trend man ser på flere blokkjeder nå at de forsøker å sikre egen infrastruktur som eksempelvis Helium. Det er også noe mange større aktører som Facebook og Google har sett på. World Mobile bruker faktisk en del av kunnskapen fra Google sitt Loon prosjekt med bruk av luftballonger (såkalte aerostats) for å dekke et større område med internett tilgang. 

Per nå har nettopp World Mobile gått inn i den første testnet fasen, og denne involverer en sidekjede til Cardano kalt Ayad som er bygget på Cosmos SDK. NBX deltar i dette testnettet som en av de første nodene, og oppstarten var i slutten av desember 2022. Planen er å flytte data på sidekjeden og beholde de finansielle transaksjonene på hovedblokkjeden (Cardano). Det er ikke mulig enda å stake World Mobile på testnettet mot belønninger. Det er trolig en lang vei fra disse første testnettene og til et ferdig produkt man kan lansere på mainnet, men det er likevel lovende å se utviklingen. Tilfeldigvis har også Cardano nylig lansert et verktøy for å kunne lansere egne sidekjeder på Cardano. Det er ingen tvil om at en av løsningene for mer skalering av datatrafikk er å benytte seg av slike sidekjeder. Charles som er leder av og en av de som opprettet IOHK har også vært positiv til World Mobile og er en del av Cardano sin satsning på real-fi dvs prosjekter som både ser på desentralisert finans men også på å gi rell påvirkning ifht. menneskers livskvalitet og muligheter noe tilgang til internett og telefoni vil kunne gjøre. NBX følger utviklingen til World Mobile tett, og er ett av flere prosjekter vi vurderer å tilby passiv sparing mot validering av blokkjeden for. I mellomtiden er det vel bare å si let it node let it node og håpe at den gode utviklingen fortsetter også i 2023.

#staking
Eystein Hansen
2023-01-23
2 min

NBX leverages TradingView technology for its market quotes, presenting them through sophisticated charts. This integration offers a wide range of analytical tools to monitor crypto prices and access the latest market data.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.