#staking

Oppdatering om Ethereum Shanghai hard fork med måldato 12. April

Eystein Hansen
2023-04-04
2 minutt

Ethereum utviklere ble enige den 02. Mars om at den neste hardforken til Ethereum kalt Shanghai sin måldato for lansering skal være den 12. April ved slot 6209536. Både execution og consensus layer klienter kompitabel med denne hardforken har blitt lansert og NBX har allerde oppgradert sine noder som forberelse på hardforken.

Under testnet utprøving ble det ikke produsert blokker inntil 90 minutt etter hardforken ble utprøvd, men denne artikkelene påpeker at det kan skyldes at ikke alle hadde oppgradert sine validatører. Det er sannsynligvis mye større grad av insentiv for å oppgradere mainnet ethereum nodene da det er snakk om reelle verdier og dette vil trolig foregå mer smidig på mainnet. 

En viktig nyhet fra Shanghai oppdateringen er muligheten til å ut belønninger fra staked Ethereum som beskrevet i Ethereum Improvement Proposal 4895, kort fortalt vil det bety at de rundt 17 millionene av staket Ethereum nå kan tas ut fra staking kontrakten om ønskelig. For de som har registert en uttaks addresse på forhånd så vil belønninger automatisk gis ut til denne addressen av Ethereum protokollen. Du kan lese mer om det her

Når det gjelder å ta ut stake ut over belønningene så er det implementert et kø system med inntil 16 uttak per slot (12.sekunder) og som også avhenger av hvor mange validatører som fortsatt validerer eth2.0 og et estimat ut fra tallene oppgitt i withdrawal FAQ er at rundt 1125-2200 validatører kan ta ut staket ethereum per dag. Disse tallene kan variere litt. For eksempel ut fra rundt 522 tusen validatører så kan rundt 1600-1800 validatører kunne ta ut Ethereum per dag. 

Kort fortalt: dette er en spennende oppgradering i utviklingen av Proof of Stake på Ethereum-nettverket, og noe brukere bør være oppmerksomme på siden det vil gi viktig ny funksjonalitet til blockchainen.

#staking
Eystein Hansen
2023-04-04
2 minutt
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.