#bitcoin

Økning av Bitcoin adopsjonen og kryptomiljøet

Eva Liberg
2023-03-06
7 min

Bitcoins adopsjon har blitt drevet av en kombinasjon av faktorer, inkludert økt bevissthet og tilgjengelig informasjon om fordelene med kryptovaluta, økende desillusjon med tradisjonelle finansielle systemer og en bølge av interesse fra institusjonelle investorer.

De siste årene har flere høyprofilerte selskaper begynt å akseptere Bitcoin, inkludert Wikipedia, Microsoft og AT&T. I tillegg har Bitcoin blitt stadig mer tilgjengelig for allmennheten gjennom Bitcoin-minibanker, lokale markedsplasser, samt desentraliserte og sentraliserte børser.

En annen faktor som driver Bitcoin-adopsjon er potensialet til å være et verdilager og en sikring mot inflasjon. Med en begrenset tilførsel på 21 millioner Bitcoin, ser noen investorer på Bitcoin som en beskyttelse mot inflasjon. Etter hvert som etterspørselen av Bitcoin vokser, vil prisen sannsynligvis øke mens kjøpekraften forblir relativt stabil. Derimot er tradisjonell valuta (FIAT), som den amerikanske dollaren, inflasjonsdrivende ettersom sentralbanker kan trykke mer penger for å møte økonomiske bekymringer, som lavkonjunktur eller pandemi. Dette resulterer i en økning i tilbudet av FIAT, noe som fører til en nedgang i kjøpekraft og en økning i prisene. Denne prosessen er kjent som inflasjon. Fordi Bitcoin har en begrenset forsyning og ikke kan blåses opp slik som tradisjonelle valutaer kan, blir den ofte sett på som en sikring mot inflasjon. Det faktum at Bitcoin er begrenset til 21 millioner mynter håndheves av kryptovalutaens underliggende kode, som ikke kan endres uten konsensus blant brukerne. Dette betyr at Bitcoin ikke er underlagt det samme inflasjonspresset som FIAT.

De tradisjonelle betalingssystemene som vi bruker i dag, som kredittkort og bankoverføringer, har eksistert lenge. Disse metodene har ofte ulemper som høye gebyrer, lang behandlingstid og begrensninger som begrenser brukernes frihet. Som et resultat har det vært en økende etterspørsel etter alternative betalingssystemer som er raskere, billigere og sikrere. Det er her Bitcoin kommer inn, siden det tilbyr et desentralisert system som lar brukere handle direkte med hverandre uten behov for mellomledd. Ved å bruke Bitcoin kan brukere unngå tradisjonelle betalingssystemers høye gebyrer og restriksjoner og nyte raskere og mer effektive transaksjoner. I tillegg er Bitcoin sikrere enn tradisjonelle betalingssystemer, og bruker avansert kryptografi for å beskytte transaksjoner og forhindre svindel. Etter hvert som flere mennesker blir klar over fordelene ved å bruke Bitcoin, forventer vi å se en enda større bruk av Bitcoin som en foretrukket betalingsmetode.

Store aktører i Bitcoin-økosystemet

Bitcoins økende adopsjon har ført til fremvekst av flere nøkkelaktører i Bitcoin-økosystemet. Disse inkluderer:

Børser

Kryptobørser der brukere kan handle Bitcoin trygt og enkelt er noe som er avgjørende for adopsjonen til Bitcoin. Dette inkluderer å ha robuste sikkerhetstiltak på plass for å beskytte brukernes midler og informasjon, et godt rykte i, positive anmeldelser, historikk for pålitelighet, og et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt for brukere å handle og administrere kontoene sine. Overholdelse av gjeldende lover og forskrifter i sin jurisdiksjon som bidrar til å sikre sikkerheten til brukernes midler og en responsiv og hjelpsom kundestøtte er viktige faktorer som øker bruken av Bitcoin, og gir pålitelige måter å investere i kryptovaluta på.

Lommebøker

Bitcoin-lommebøker har blitt mer brukervennlige over tid, med mange lommebøker som nå tilbyr intuitive brukergrensesnitt og lettfattelig funksjonalitet. Dette gjør det enklere for folk å lagre, sende og motta Bitcoin.
Lommebøkene har også blitt tryggere med årene gjennom implementering av ulike sikkerhetstiltak, som for eksempel:

Multifaktorautentisering: Mange lommebøker krever nå at brukere bekrefter identiteten sin ved å bruke mer enn én metode, for eksempel passord og biometrisk verifisering.

Hierarchical Deterministic (HD) lommebøker: Disse lommebøkene genererer nye adresser for hver transaksjon, noe som gjør det vanskelig for angripere å koble forskjellige transaksjoner til en enkelt bruker.

Hardware lommebøker: Dette er fysiske enheter som lagrer de private nøklene som brukes for å få tilgang til kryptovalutaer. Maskinvarelommebøker også kalt hardware lommebøker er ikke koblet til internett, noe som gjør dem mindre sårbare for angrep.

Forbedret kryptering: Lommebøker bruker nå avanserte krypteringsalgoritmer for å beskytte private nøkler og annen sensitiv informasjon.

Disse og andre sikkerhetstiltak har gjort Bitcoin-lommebøker sikrere og bidratt til å forhindre angrep og andre sikkerhetsbrudd.

Minibank / ATM

Kryptobaserte minibanker er spesielt nyttige for personer som ikke har tilgang til tradisjonelle banktjenester. Dette kan bidra til å øke tilgjengeligheten og bruken av Bitcoin, spesielt i utviklingsland, der dette tilbyr en rask og enkel måte å kjøpe og selge Bitcoin på uten å måtte opprette en konto på en kryptobørs eller bruke en bankoverføring. Dette kan gjøre det mer praktisk for folk som er nye til Bitcoin eller som ønsker å foreta en rask transaksjon. Å installere Bitcoin-minibanker på offentlige steder bidrar til å øke bevisstheten om Bitcoin og dens potensielle bruksområder. Dette bidrar til å tiltrekke nye brukere og øke bruken over tid.

NBX inngikk et samarbeid med Blockbridge, en norsk Bitcoin ATM-leverandør, for å bringe tilbake Bitcoin ATM til Oslo etter 6 års fravær. Vår oransje Bitcoin-ATM ligger i Galleri Oslo og er klar til å tas i bruk. Galleri Oslo er et sted som er populært blant tjenester for pengeoverføringer og å sende bitcoin kan være et raskere og billigere alternativ. Les mer om vår Bitcoin-ATM i Oslo her.

Bitcoin som betalingsmetode

Betalingstjenester som godtar Bitcoin gjør det enklere for bedrifter å akseptere betalinger. Disse selskapene gir bedrifter brukervennlige verktøy for å integrere Bitcoin-betalinger sømløst i deres eksisterende betalingssystemer. Kunder kan betale for kjøpene sine med Bitcoin uten å måtte navigere gjennom komplekse tekniske prosedyrer. Brukervennligheten til kryptobaserte betalingstjenester forbedrer brukeropplevelsen betraktelig, noe som gjør det mer sannsynlig for kunder å ta i bruk Bitcoin som betalingsmetode.

Bitcoin som betalingstjeneste er også med på å øke bevisstheten om Bitcoin. Ved å tilby et brukervennlig betalingsalternativ for bedrifter, hjelper disse selskapene med å utdanne publikum om fordelene med Bitcoin. Denne økte adopsjonen skaper i sin tur et mer levende Bitcoin-økosystem, noe som gjør det mer sannsynlig for enkeltpersoner å bruke Bitcoin til kjøp.

Bitcoin-utviklere

Bitcoin-utviklere jobber med å forbedre funksjonaliteten til blokkjeden, noe som gjør den enklere å bruke og mer attraktiv for potensielle brukere. For eksempel kan de jobbe med å forbedre stabilitet, sikkerhet og hastighet. Bitcoin-utviklere er ansvarlige for å opprettholde kodebasen til kryptovalutaen, for å sikre at den forblir sikker og fri for feil og sårbarheter. Dette bidrar til å bygge tillit til nettverket og fremmer adopsjon ved å øke tilliten til dets pålitelighet. Disse utviklerne bidrar ofte til fellesskapet rundt åpen kildekode ved å dele kunnskap, ekspertise og verktøy. Dette bidrar til å bygge et solid og støttende fellesskap rundt kryptovaluta, som bidrar til å fremme adopsjon ved å tiltrekke seg nye brukere og oppmuntre til samarbeid og innovasjon.

Regulering

Ettersom Bitcoin-adopsjonen fortsetter å vokse kjemper regjeringer over hele verden med hvordan de skal regulere kryptovaluta. Noen land, for eksempel El Salvador, har omfavnet Bitcoin som en lovlig valuta. Derimot har andre tatt en mer forsiktig tilnærming, enten å regulere Bitcoin som en vare eller pålegge restriksjoner rundt bruken.
Markets in Crypto-Assets (MiCA)-forordningen er et foreslått regelverk for kryptovaluta i EU. Her er noen hovedtrekk ved den foreslåtte forordningen:

Omfang: MiCA vil gjelde for alle kryptoaktiva, inkludert stablecoins og utility tokens, som ikke allerede er dekket av EUs eksisterende finansforskrifter.
Autorisasjonskrav: Utstedere av kryptovaluta og tjenesteleverandører vil bli pålagt å innhente autorisasjon fra nasjonale reguleringsmyndigheter før de kan drive virksomhet innen EU. En slik autorisasjon vil omfatte kapital- og forsikringskrav, samt løpende rapporteringsplikt.

Investorbeskyttelse: MiCA vil inkludere regler for å beskytte investorer, inkludert krav til transparens/offentliggjøring/rapportering, bestemmelser om interessekonflikt og restriksjoner på salg av visse kryptoaktiva til investorer.

Stablecoins: MiCA vil innføre spesifikke regler for stablecoins, som er kryptovaluta designet for å opprettholde en stabil verdi. Stablecoin-utstedere vil bli pålagt å holde reserver tilsvarende verdien av stablecoinen i omløp.

Tilsyn og håndhevelse: Nasjonale tilsynsmyndigheter vil være ansvarlige for å føre tilsyn med utstedere av kryptoaktiva og tjenesteleverandører innenfor deres jurisdiksjoner, mens det på EU nivå vil være EBA og ESMA som koordinerer tilsyn og håndheving mellom medlemslandene.

Samlet sett har MiCA-forordningen som mål å gi et harmonisert og omfattende regelverk for kryptovaluta i EU. Forskriften forventes å øke investorbeskyttelsen, forbedre markedsintegriteten og fremme innovasjon og konkurranse.

Konklusjon

Bitcoin-adopsjonen har kommet langt siden starten i 2009. I dag er det anerkjent som en legitim ressurs av institusjonelle investorer og har blitt stadig mer tilgjengelig for allmennheten. Selv om det fortsatt er regulatoriske utfordringer som må løses, virker det sannsynlig at Bitcoin vil fortsette å vokse i popularitet og adopsjon i de kommende årene.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#bitcoin
Eva Liberg
2023-03-06
7 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.