#kunngjøringer

NBX skal tilby Nordens første Visa kredittkort med Bitcoinfordeler

NBX
2022-07-11
2 min

Brukerne av kortet bruker tradisjonelle penger som NOK eller Euro ved handel og betalinger, men i stedet for å få belønning i vanlig valuta, får kundene bonus i form av bitcoin. Ordningen gir kunden en enkel og lavterskel måte å spare i krypto på.

"Å tilby våre kunder betalingskort med kryptobelønning er en måte NBX bygger bro mellom tradisjonell og digital finans. For nybegynnere representerer dette en måte å ta del i den digitale økonomien ved å få kryptogevinster når de handler med kortet. Dette er et strategisk steg på vår vei mot å bli en kryptobank", sier CEO Stig Kjos-Mathisen i NBX.

Kortet blir utstedt av Enfuce, en ledende finsk aktør av fintech og betalingsløsninger. Kreditt blir levert av et nordisk kredittforetak. Den svenske finansaktøren Nordiska blir kredittleverandør. Kredittkortet blir det første av sitt slag i Norden.

"Innovasjon og utvikling av nye finansielle tjenester er en av driverne for NBX. Vi ønsker å gjøre kryptovaluta og digitale penger mer tilgjengelig for folk flest og la alle som ønsker ta del i den digitale økonomien. Et første steg på veien er en betalingsløsning med kryptobelønning. Vi håper et av de neste stegene blir et betalingskort der kunden også kan betale med kryptovaluta", sier Kjos-Mathisen.

Kryptovalutaen som kunden tjener ved bruk av kortet settes direkte inn på kortholders konto hos NBX. Som med all annen sparing hos NBX, kan midlene veksles fritt mellom ulike valutaer, inkludert NOK, SEK, DKK og Euro, og tas ut når kunden ønsker det.

"Hvor stor kryptobelønningen blir avhenger av kundens 12-måneders handelsvolum hos NBX. Man kan bygge volum allerede idag, for å sørge for best mulig kryptoopptjening når kortet blir lansert. Vi har som målsetning å kunne tilby en belønning opp mot 4%", forklarer Kjos-Mathisen.

Betalingskortet lanseres i Norge, Sverige, Danmark og Finland senere i år. Detaljer rundt betingelser og lansering vil bli fortløpende tilgjengelig. Kunder kan sette seg på venteliste ved å laste ned NBX appen og registrere seg på listen, eller på app.nbx.com/card når du er pålogget.

Denne teksten har til hensikt  å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Oppdatert 03.07.2023:

Ansvarsfraskrivelse

Dette Visa-kortet er utstedt av Enfuce i henhold til lisens fra VISA Europe Limited. Enfuce er behørig autorisert og regulert av det finske finanstilsynet som betalingsinstitusjon for elektroniske penger i henhold til finansinstitusjonsloven av 1994. Organisasjonsnummer: 2992502-3. NBX er en finansagent på vegne av Nordiska Financial Partner Norway AS.

Vilkår og betingelser

Vilkår for Bitcoin cashback, vilkår og privacy notice fra Enfuce, kredittavtale fra Nordiska, angrettskjema for NBX Visa kredittkort finner du på denne nettsiden.

Gå til NBX Visa kredittkort nettsiden.

#kunngjøringer
NBX
2022-07-11
2 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.