#bitcoin

NBX senker kravene for å oppnå høyere cashback i Bitcoin

Adam Jakobsen
2023-11-09
3 minutter

NBX, den ledende norske kryptovaluta børsen, kunngjør den nye strukturen for cashback basert på henvisninger til NBX. Vi har

kraftig redusert antall henvisninger som trengs for å komme opp i nivå og vi håper du er like glad som vi er for det.

Som de fleste av dere allerede vet, lar NBX Visa kredittkortet ditt tjene deg opptil 4% i Bitcoin cashback.

NBX-kortet

Hver gang du gjør et kjøp med NBX-kortet vil du motta Bitcoin i NBX-appen. Nivået ditt for cashback er basert på handelsvolumet ditt eller antall henvisninger til plattformen de siste 90 dagene. En gang hver måned vil du motta opptjent cashback på NBX kontoen din. Du står fritt til å gjøre hva du vil med cashbacken du mottar på kontoen din. Du kan beholde det du mottar eller bytte om til EUR, NOK, SEK, DKK eller andre kryptovalutaer som vi tilbyr på plattformen vår.

I motsetning til de andre kryptovaluta børsene som tilbyr kredittkort med cashback i krypto, tvinger vi ikke deg til å "stake" kryptovalutaen du mottar. Vi belønner deg heller ikke i en tilfeldig coin eller token, men i Bitcoin. Dette er fordi vi anser Bitcoin som den sikreste kryptovalutaen ettersom ingen enkeltperson eller selskap kan manipulere tilførselen eller prisen. Med andre ord, Bitcoinen du opptjener er din og du kan gjøre hva du vil med den med "no strings attached".

NBX For All-programmet

Du kan begynne å opptjene cashback fra det øyeblikket du mottar ditt

virtuelle eller fysiske kort. Standardnivåene til vårt kortprogram

gir deg muligheten til å øke cashbacken og klatre fra

0,5 % til 1,5 % ved å nå nivåene i tabellen nedenfor. Kortholders

nivå er basert på kundenes handelsvolum eller henvisninger de siste

90 dagene.

Nivå 1: 0,5 %. Handelsvolum > 0 eller henvisninger > 0

Nivå 2: 1,0 %. Handelsvolum > 50.000 NOK eller henvisninger > 4

Nivå 3: 1,5 %. Handelsvolum > 100.000 NOK eller henvisninger > 6

NBX Pro-programmet

Vi vet at noen av dere er aktive tradere, marketmakere eller handler større

volumer hos oss. Og noen av dere jobber svært aktivt med å henvise folk til

NBX. Nivåene i tabellen nedenfor gjør det mulig å komme helt til topps og få opptil 4% cashback på hvert kjøp du gjør med kortet ditt.

Nivå 4: 2 %. Handelsvolum > 450.000 NOK eller henvisninger > 10

Nivå 5: 3 %. Handelsvolum > 1 750 000 NOK eller henvisninger > 50

Nivå 6: 4 %. Handelsvolum > 2.500.000 NOK eller henvisninger > 100

Hvordan fungerer cashback-programmet?

NBX-kredittkortet gjør det mulig for kortholdere å tjene cashback-belønninger på

0,5-4% i BTC for hvert kjøp gjort med kortet. Nøyaktig

prosentandel av cashback vil avhenge av kortinnehaverens nivå,

som kan økes ved å oppnå et høyere handelsvolum eller å

henvise flere til å bli kunder hos NBX. Kortholders nivå

nivå er basert på kundenes handelsvolum eller henvisninger de siste 90

dager. En gang i måneden vil den opptjente cashbacken gjøres tilgjengelig på

kunders NBX-konto.

Hvordan oppnår jeg et høyere nivå?

Kortholdere kan oppnå et høyere nivå og tjene en høyere cashback

rate ved å øke handelsvolumet eller henvise flere personer til å bli kunder av NBX.

Hvordan løser jeg inn cashback-belønningene mine?

Cashback-belønninger kan løses inn når som helst ved å logge på NBX

Kontoen din og velge å bytte BTC mot NOK,EUR,SEK, DKK eller annen

kryptovaluta.

Er det noen begrensninger for å løse inn cashback-belønninger?

Det er ingen begrensninger for å løse inn cashback-belønningene. Du kan

beholde denne Bitcoinen på kontoen din, eller du kan bytte den til NOK, EUR,

SEK DKK eller annen kryptovaluta på NBX-plattformen.

Er det noen avgifter knyttet til cashback-programmet?

Det er ingen gebyrer knyttet til cashback-programmet, men du må

betale et gebyr for å bytte BTC til NOK,EUR,SEK, DKK eller annen kryptovaluta

på NBX-plattformen. Gebyrene er 0,5% maker og 0,7% taker.

Nominell rente for kontantuttak er 24,5 % og for

kjøp/detaljhandel 23,5 %.

Effektiv rente 26,37 %, basert på følgende eksempel:

Kredittbeløp NOK 20000 (kjøp/detaljhandel)

Nominell rente for kontantuttak 24,5 % p.a.

Nominell rente kjøp/detaljhandel 23,5% p.a.

Etablering koster 0 kr

Nedbetalingstid 12 måneder

Totalbeløpet som skal betales er 22652 kroner.

NBX er en registrert finansagent på vegne av Nordiska Financial

Partner Norway AS. NBX Visa kredittkort utstedt av Enfuce. Visa® er en

registrert varemerke for Visa.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,

Adam Jakobsen.

NBX Team.

#bitcoin
Adam Jakobsen
2023-11-09
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.