#krypto101

NBX prioriterer alltid kunden først

Adam Jakobsen
2023-11-08
3 minutter

Siden oppstarten vår under bjørnemarkedet i 2018 har NBX alltid forsøkt å sette kundenes behov og sikkerhet over alt annet. Sammenlignet med våre konkurrenter tilbyr NBX det laveste gebyret ved staking, vi er best på anti-hvitvasking (AML) og vi er blant de mest transparente kryptobørsene i verden. Alt dette bidrar til å beskytte og sikre at våre kunder kan benytte seg av en plattform med lave avgifter på våre tjenester, høye sikkerhetsstandarder og en svært redusert risiko for ubehagelige overraskelser. Og som vi vet - er det noe krypto er kjent for så er det nettopp ubehagelige overraskelser.

Nylig rangerte Hoptrail.io, et ledende analysefirma innenfor kryptovaluta og blokkjede som spesialiserer seg på risiko forbundet med børser, NBX som den beste og sikreste europeiske børsen når det kommer til anti-hvitvasking . På verdensbasis havnet NBX på en 6. plass., som vil si at NBX rangerte høyere enn alle de store og kjente børsene som vi alle kan navnet på. Hoptrail dybdeanalyserer alle aspekter ved en kryptobørs for å sikre og fremheve de kryptobørsene som utøver best praksis når det kommer til anti-hvitvasking. Analysen spenner seg fra midlenes opphav, destinasjon, involverte tredjeparter, høy-risiko-transaksjoner m.m. Selv om du som leser og som en legitim bruker av kryptovaluta muligens ikke er overentusiastisk over denne rangeringen så spiller den like fullt en viktig rolle for deg. Oversikten viser nemlig til at ut av samtlige europeiske børser så er NBX den børsen som med minst sannsynlighet vil få problemer når det kommer til anti-hvitvasking. Du er med andre ord sikker på at hos oss så stammer Bitcoinen, Ethereumen eller Cardanoen du kjøper i NBX-appen fra en legitim kilde.

Videre er NBX et børsnotert selskap på Oslo Børs (ticker NBX) som bidrar til å sørge for at vi følger en høyere standard når det kommer til transparens og compliance, blant annet rundt økonomien vår og de øvrige disposisjonene som vi foretar oss. Ettersom “Proof of Reserves” ble samtaleemnet i kjøvannet av FTX, var vår daglige leder raskt ute med å påpeke at børser som kun publiserer en oversikt over beholdningen deres like godt kunne latt være å gjøre det. Så fremt de ikke samtidig fremlegger de økonomiske forpliktelsene deres så vet man like lite om deres økonomiske situasjon som før fremleggelsen av beholdningen. Det blir som å fremlegge et balanseregnskap hvor du kun viser til eiendeler og aktiva uten å opplyse om gjeld og forpliktelser. Som et børsnotert selskap og ved å være registrert hos Finanstilsynet er begge sider av balansen vår synlig for offentligheten. I tillegg til dette innehar ledelsen og grunnleggerne av NBX en svært unik kompetanse når det kommer til å starte opp og drifte store selskaper på en ordentlig måte. Norwegian Air Shuttle er det åpenbare eksempelet på det.

For et år siden lanserte NBX Cardano staking direkte gjennom plattformen. Som en oppbevarer og tilrettelegger for det tar NBX kun 5% av belønningene du mottar. Avgiften NBX tar er knapt noe som helst sammenlignet med våre konkurrenter. NBX valgte den lave prosentvise avgiften for å stimulere til økt staking på via plattformen og for at våre brukere skal lære mer om staking og sitte igjen med mer Cardano i lommebøkene deres. Vi har valgt den samme tankegangen med å alltid sette kunden først når det kommer til Visa-kredittkortet vårt med Bitcoin cashback. Her valgte vi Bitcoin som belønning ved bruk av kortet i stedet for en vilkårlig token eller coin som ville vært billigere for vår del. Der andre børser tilbyr opptil 1 eller 2% i Bitcoin cashback sammen med det vi anser som urimelige krav (f.eks. tvungen staking), tilbyr vi opptil 4% uten betingelser etter at du har blitt belønnet i Bitcoin. Bitcoinen du tjener når du bruker vårt NBX Visa-kort bestemmer du selv hva du vil gjøre med. Du kan lese mer om vårt kredittkort med Bitcoin cashback her.

Nominell rente for kontantuttak er 24,5 % og for

kjøp/detaljhandel 23,5 %.

Effektiv rente 26,37 %, basert på følgende eksempel:

Kredittbeløp NOK 20000 (kjøp/detaljhandel)

Nominell rente for kontantuttak 24,5 % p.a.

Nominell rente kjøp/detaljhandel 23,5% p.a.

Etablering koster 0 kr

Nedbetalingstid 12 måneder

Totalbeløpet som skal betales er 22652 kroner.

NBX er en registrert finansagent på vegne av Nordiska Financial

Partner Norway AS. NBX Visa kredittkort utstedt av Enfuce. Visa® er en

registrert varemerke for Visa.

Avslutningsvis håper vi at ved å gjøre ting riktig så vil det føre til at andre krypto børser følger vårt eksempel. Alt i alt vil det føre til at krypto blir et tryggere sted for nykommere å begi seg inn i.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#krypto101
Adam Jakobsen
2023-11-08
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.