#kunngjøringer

NBX og Syndicate Art samarbeider om å skape en banebrytende NFT-markedsplass for kunstverdenen

NBX
2023-05-31
5 min

NBX, en etablert norsk kryptobørs og tjenesteleverandør, er stolt over å annonsere sitt samarbeid med Syndicate Art om å utvikle en markedsplass dedikert til kunst.

Ved å kombinere Syndicate Arts innovative konsepter med NBX sin ekspertise innen kryptohandel og blokkjedeteknologi, har dette samarbeidet som mål å vitalisere kunstbransjen, samt gi kunstnere, samlere og investorer nye og spennende muligheter.

Markedsplassen bygges på NBX-plattformen, der Syndicate Art driver de kommersielle og kunstneriske aspektene, mens NBX fasiliterer transaksjoner, depotløsninger og generell drift av markedsplassen. Konseptet viser fleksibiliteten til NBX-plattformen og er en viktig milepæl for NBX ved å demonstrere hvordan andre selskaper kan ta sin forretningsmodell inn i den digitale verden gjennom en token-økonomi.

Gjennom samarbeidet har NBX og Syndicate Art som mål å fremme et inkluderende og transparent økosystem som knytter kunstnere sammen med samlere, kunstentusiaster og investorer over hele verden. Ved å utnytte blokkjedeteknologien som ligger til grunn for NFT-er, vil markedsplassen tilby et sikkert, stabilt og desentralisert miljø for handel og eierskap av digitale kunstverk og tokeniserte fysiske verk.

Blokkjedeteknologi og smartkontrakter (NFT-er) har revolusjonert den digitale kunstindustrien og tilbyr unike muligheter for kunstnere som vil stille ut og tjene på sitt arbeid. Med det store potensialet som finnes i teknologien, har NBX og Syndicate Art gått sammen om å skape en plattform som skal gi kunstnere muligheten til å lykkes i det fremtidige digitale landskapet.

Nøkkelfunksjoner ved NBX og Syndicate Art NFT markedsplassen:

Uovertruffen sikkerhet og gjennomsiktighet

Ved å utnytte den stabilitet og transparens som blokkjedeteknologien gir, sikrer samarbeidet mellom NBX og Syndicate Art autentisiteten og opphavet til kunstverkene. Dette skaper tillit blant samlere og investorer, eliminerer all risiko for forfalskning og styrker integriteten til kunstmarkedet.

Kunstsyndikering, drevet av NBX

Samarbeidet introduserer en funksjon som drar nytte av blokkjede- teknologi for å inkludere kunst syndikering, noe som muliggjør fragmentert eierskap av kunstverk gjennom tokenisering. Dette lar samlere og investorer skaffe seg andeler av verdifulle kunstverk og delta i deres verdiøkning, som igjen skaper et mer inkluderende og tilgjengelig kunstmarked.

Kuraterte samlinger

Samarbeidet introduserer en funksjon som drar nytte av blokkjedeteknologi for å inkludere kunst syndikering, noe som muliggjør delt eierskap av kunstverk gjennom tokenisering. Dette lar samlere og investorer skaffe seg andeler av verdifulle kunstverk og få sin del av verdiøkningen, noe som igjen skaper et mer inkluderende og tilgjengelig kunstmarked.

Sømløs handel

Plattformen vil vise kuraterte samlinger av NFT-er, fysiske kunstverk og syndikert kunst, samt vise frem kunstverk fra talentfulle kunstnere over hele verden. Et dedikert team av eksperter vil sikre den høyeste kvalitet og mangfoldighet av innhold.

Kunstnerstøtte

NBX og Syndicate Art er forpliktet til å støtte kunstnere. Plattformen vil gi skaperen større kontroll over sin egen intellektuelle eiendom, slik at man også kan tjene royaltyinntekter fra salg i annenhåndsmarkedet og fremme et mer direkte forhold til publikum.

Engasjement fra fellesskapet

Markedsplassen vil oppmuntre til deltakelse og samhandling fra fellesskapet gjennom funksjoner som kuraterte live-arrangementer og auksjoner, møter mellom kunstnere og interessenter, virtuelle utstillinger og forum for diskusjon om kunst. Dette vil skape en engasjerende opplevelse for brukere og styrke båndene mellom skapere og deres tilhengere.

"NFT markedsplassen som NBX og Syndicate Art utvikler vil tjene kunstnere ved å gi dem en sikker og innovativ plattform for å stille ut og tjene penger på sin kunst" sier  Stig Aleksander Kjos-Mathisen, administrerende direktør i NBX. "Vi er begeistret for å samarbeide med Syndicate Art og slå sammen våre ulike styrker for å skape en markedsplass som virkelig gagner kunstnere og engasjerer kunstentusiaster globalt."
"Vi tror på den transformative kraften til blokkjedeteknologi og NFT-er for å revolusjonere kunstbransjen," sier Arne Beck, grunnlegger av Syndicate Art. "Gjennom dette samarbeidet med NBX er vi forpliktet til å bygge en sikker, dynamisk og pulserende markedsplass som fremmer kreativitet, støtter en bærekraftig praksis og gjør det mulig for kunstnere å nå ut til et nytt og større publikum."

NBX og Syndicate Art utvikler aktivt NFT-markedsplassen, med en planlagt lanseringsdato i tredje kvartal 2023. Ytterligere oppdateringer og detaljer vil bli kommunisert etter hvert som prosjektet utvikler seg. For mer informasjon og interesse henvises det til nevnte kontaktpersoner.

Om NBX:

NBX er en ledende norsk digital exchange som er dedikert til å tilby sikre og etterlevelsesfrie handelstjenester for kryptovalutaer og digitale eiendeler. Med en misjon om å drive innovasjon og fremme veksten i den digitale økonomien.

Lenke til informasjonssiden: https://nbx.com

Kontaktperson:

Stig Kjos-Mathisen - Administrerende direktør

E-post: [email protected]

Telefon: +47 93287572

Om Syndicate Art:

Syndicate Art er en banebrytende plattform som fusjonerer kunst- og teknologiverdenene for å styrke kunstnere, engasjere samlere og transformere måten kunst oppleves og handles på. Med sin innovative tilnærming til kunst syndikering, sømløs integrering av blockchain-teknologi og forpliktelse til å styrke kunstnere, omformer Syndicate Art kunstmarkedet ved å gi nye muligheter for kunstnere til å vise frem sitt arbeid og muliggjøre at samlere kan investere i og ta del i et mangfold av enestående kunstverk.

Lenke til informasjonssiden: https://syndicate.art

Kontaktpersoner :

Arne Beck - Grunnlegger

E-post: [email protected]

Telefon: +47 97772223

Jens Morten Viktil - Grunnlegger

E-post: [email protected]

Telefon: +47 92600673

#kunngjøringer
NBX
2023-05-31
5 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.