NBX lanserer en NFT plattform hvor du kan kjøpe rubiner

Adam Jakobsen
2023-11-10
2 minutes

Ettersom det meste innenfor NFT-er representerer digital kunst som ikke er en reell fysisk eiendel, ser flere og flere selskaper etter å digitalisere fysiske og materielle eiendeler. Et av selskapene som leder an i denne digitale transformasjonen er The Mint, et selskap som kjøper rubiner fra Greenland ruby og nå ønsker å tokenisere dem. Dette er en spennende mulighet for den daglige krypto brukeren til å få tilgang til en aktivaklasse som den rubiner representerer som en av de fire mest verdifulle edelstenene.

Synergiene ved å slå sammen en håndgripelig eiendel som rubiner med sine egne unike NFT-er er fantastisk. Hvis du inntil nå har vært nysgjerrig og ønsket eksponering for en dyrebar sten som rubiner så måtte du ha vært profesjonell trader. Ved å tokenisere disse rubinene til NFT-er (Non-fungible tokens), har NBX åpnet opp en helt ny markedsplass for NFT-er som ellers har vært utilgjengelig. Dette betyr at NBX i enda større grad enn andre aktører utvider tilbudet vårt av tjenester slik at du ikke bare kan kjøpe krypto hos NBX, men også utforske underkategorier av krypto som det NFT-er representerer.

For å gå inn i detaljene så vil hver NFT vil representere eierskap i en eller flere unike rubiner. Disse rubinene vil bli trygt lagret i et hvelv med en tredjepart, og eieren av NFT-en kan hente edelstenen(e) når som helst. Dersom en edelsten fjernes fra hvelvet vil det registreres i det digitale sertifikatet og edelstenen kan ikke lenger omsettes. Sertifikatet vil fortsatt inneholde karakteristikker om stenen. Ved å lagre informasjon på dedikerte blokkjeder vil det være umulig å tukle med disse sertifikatene, for eksempel å prøve å endre verdien på selve edelstenen.

For å oppsummere vil NBX tokenisere fullt sporbare og ansvarlig utvunnede rubiner fra Greenland Ruby AS i samarbeid med The Mint og bygge og drive en markedsplass for disse NFT-ene.

Har du hørt om NFT-er, men føler fortsatt at du ikke helt forstår dette nye fenomenet? Les deg opp her.

Du kan også lese deg opp på vårt NBX Visa-kredittkort med Bitcoin cashback her og vår enestående Cardano staking tjeneste her.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX team.

#rwa
Adam Jakobsen
2023-11-10
2 minutes
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.